Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasięg Nadleśnictwa Ustka Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasięg Nadleśnictwa Ustka Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasięg Nadleśnictwa Ustka Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi na specyficzny charakter obszaru, lasy ochronne zajmują 81 % powierzchni leśnej. Do tej grupy zaliczone są lasy pełniące różne, najczęściej złożone funkcje, w tym: lasy glebochronne, wodochronne, uzdrowiskowe, masowego wypoczynku oraz lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa znajdujące się głównie na położonym na zachód od Ustki nadmorskim poligonie wojsk NATO. Zasięg Nadleśnictwa Ustka Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi na specyficzny charakter obszaru, lasy ochronne zajmują 81 % powierzchni leśnej. Do tej grupy zaliczone są lasy pełniące różne, najczęściej złożone funkcje, w tym: lasy glebochronne, wodochronne, uzdrowiskowe, masowego wypoczynku oraz lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa znajdujące się głównie na położonym na zachód od Ustki nadmorskim poligonie wojsk NATO.

3 Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz tworzenie nowych, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia. Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz tworzenie nowych, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia. Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew. Lato w lesie

4 Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodo-twórcze. Zagrożenia dzieli się na trzy grupy: Antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu) Abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury) Biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne Biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne

5 Głównymi problemami z obszaru ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Ustka to powtarzające się okresowo szkody od huraganowych wiatrów. Ponadto problemem jest masowe wydzielanie się posuszu w drzewostanach założonych na gruntach porolnych spowodowane działaniem patogenów grzybowych i przypłaszczka granatka, co powoduje również konieczność przebudowy tych drzewostanów. Znaczenie mają również szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym Nadleśnictwo, oprócz podejmowanych standardowych działań, oddało do użytku w 2006 roku dwie wieże przeciwpożarowe, położone w leśnictwach Orzechowo i Pęplino. Głównymi problemami z obszaru ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Ustka to powtarzające się okresowo szkody od huraganowych wiatrów. Ponadto problemem jest masowe wydzielanie się posuszu w drzewostanach założonych na gruntach porolnych spowodowane działaniem patogenów grzybowych i przypłaszczka granatka, co powoduje również konieczność przebudowy tych drzewostanów. Znaczenie mają również szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym Nadleśnictwo, oprócz podejmowanych standardowych działań, oddało do użytku w 2006 roku dwie wieże przeciwpożarowe, położone w leśnictwach Orzechowo i Pęplino.

6 W naszych lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne. Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Ustka jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

7 Nadleśnictwo Ustka, jako jednostka administracyjna powstało w 1946 roku. Trzon powierzchni lasów tworzących ówczesne Nadleśnictwo powstał z upaństwowienia lasów prywatnych majątkowych i lasów prywatnych włościańskich oraz z przejęcia lasów państwowych Nadleśnictwa Słupsk, które przed II wojną światową obejmowało około 3000 ha i składało się z 4 leśnictw. Pracownicy Nadleśnictwa (1973) Załoga Nadleśnictwa lata 80-te Załoga Nadleśnictwa obecnie 1975r.

8 Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób. Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach: Dyrektor Generalny LP -Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium. Nadleśnictwo Ustka zarządza aktualnie gruntami o łącznej powierzchni 16203 ha, w tym 15078 ha powierzchni leśnej. Swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje ponad 60 tys. ha i położone jest na terenie 10 gmin z terenów województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

9 Bieganie po lesie jest nie tylko przyjemniejsze, ale też zdrowsze. – Powietrze w lesie jest kilkadziesiąt razy czystsze niż w miastach, a olejki eteryczne wydzielane przez drzewa mają działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. W dodatku żywa zieleń i panująca w lesie cisza działają na człowieka uspokajająco. Las jest wydaje się naturalnym środowiskiem dla uprawiania nordic walking. Miękkie leśne ścieżki amortyzują wstrząsy, dzięki czemu spacer po nich jest mniej obciążający stawy niż po chodniku czy asfalcie. Zaletą jest także ich nierówność – dzięki temu nasze mięśnie i stawy pracują w większym zakresie. No i to czyste leśne powietrze… Lokalne szlaki konne aż takich udogodnień, jak lokalizatory, nie oferują. Nadleśnictwa troszczą się przede wszystkim o to, żeby wszystkie trasy były czytelnie oznakowane, zawsze przejezdne, by były przy nich koniowiązy oraz wiaty umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Przede wszystkim jednak dbają, by przebiegały przez najpiękniejsze tereny Lasów Państwowych.

10 Wiosna Lato Jesień Zima


Pobierz ppt "Zasięg Nadleśnictwa Ustka Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google