Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LICENCJAT I CO DALEJ?. Praca…. 1) Przedszkola, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego (minimum ½ etatu w jednym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LICENCJAT I CO DALEJ?. Praca…. 1) Przedszkola, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego (minimum ½ etatu w jednym."— Zapis prezentacji:

1 LICENCJAT I CO DALEJ?

2 Praca…. 1) Przedszkola, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego (minimum ½ etatu w jednym miejscu by robić awans zawodowy) 2) Szkoła podstawowa (etat jw..) - nauczyciel/wychowawca klasy - wychowawca na świetlicy - nauczanie indywidualne w domu 3) Świetlice środowiskowe 4) Wychowawca kolonijny

3 Dalsze studia – UMCS II stopień - pedagogika Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą (nowe uprawnienia w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności (poszerzenie posiadanych wiadomości i umiejętności) Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (nowe uprawnienia w zawodzie terapeuty pedagogicznego z naciskiem na terapię) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nowe uprawnienia w zawodzie terapeuty pedagogicznego, z naciskiem na profilaktykę i diagnozę)

4 Dalsze studia II stopień KUL Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Doradztwo zawodowe z nauczaniem przedsiębiorczości NIE MAM INFORMACJI O UPRAWNIENIACH

5 Dalsze studia – UMCS II stopień - Pedagogika Specjalna Resocjalizacja z socjoterapią (uprawnienia w zakresie socjoterapii) Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nowe uprawnienia w zawodzie pedagoga specjalnego)

6 Dalsze studia II stopień - WSEI Specjalność nauczycielska: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna / z arteterapią / z INFORMATYKĄ Specjalności nienauczycielskie: Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nowe uprawnienia do nauki języka angielskiego)

7 Dalsze studia – UMCS pierwszy stopień I stopień Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska) -nowe uprawnienia pedagoga specjalnego z dużą dawka informacji o małym dziecku I stopień Logopedia z audiologią -nowe uprawnienia logopedy (możliwość zrobienia potem podyplomówki z neurologopedii)

8 Studia podyplomowe (tylko zaoczne) Diagnoza i terapia osób z autyzmem UMCS Logopedia (kwalifikacyjne) UMCS Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach APS Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie APS Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia) – kwalifikacyjne APS Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja APS


Pobierz ppt "LICENCJAT I CO DALEJ?. Praca…. 1) Przedszkola, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego (minimum ½ etatu w jednym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google