Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Rozwój przedsiębiorczości przygotowała: Patrycja Butlewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Rozwój przedsiębiorczości przygotowała: Patrycja Butlewska."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Rozwój przedsiębiorczości przygotowała: Patrycja Butlewska

2 Wizja 2016 – 2020 Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „ Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne. Poprawa sytuacji osób starszych, dzieci oraz młodzieży w kwestii dostępu do usług o charakterze aktywnej integracji środowiskowej, animacji i opieki. Zmniejszenie skali ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego poprzez aktywizację edukacyjno – zawodową. Wsparcie sektora gospodarki lokalnej poprzez zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej. Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru poprzez wspieranie turystyki, lokalnego produktu, zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocję obszaru LGD.

3 Wsparcie sektora gospodarki lokalnej poprzez zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw poprzez: a) podejmowanie działalności gospodarczej b) dywersyfikację źródeł dochodu w gospodarstwie c) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego d) rozwijanie przedsiębiorstw e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR

4 Limit środków w ramach LSR na wsparcie sektora gospodarki lokalnej poprzez zakładanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. O 500 000 zł – premie na otwarcie działalności O 2 000 000 zł – rozwój mikro i małych przedsiębiorstw O 1 000 000 zł – stworzenie miejsc zbytu produktów lokalnych – inkubator przedsiębiorczości Nabór w ramach wszystkich środków – -październik-grudzień 2016 roku!

5 Operacje nie mogą dotyczyć: - świadczenia usług rolniczych - produkcji przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków - działalności o skali, która nie może być realizowana w ramach LSR (górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy) - organizacji wydarzeń cyklicznych - promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług - zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy

6 Kontakt: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Narutowicza 3 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel.: 54 282-40-97 adres strony : www.ziemiakujawska.plwww.ziemiakujawska.pl E-mail: ziemia.kujawska@wp.plziemia.kujawska@wp.pl Dziękuję Patrycja Butlewska Kierownik biura LGD


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Rozwój przedsiębiorczości przygotowała: Patrycja Butlewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google