Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz,"— Zapis prezentacji:

1 1 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Warstwowe sieci jednokierunkowe - perceptrony Warstwowe sieci jednokierunkowe zostały nazwane perceptronami przez Franka Rosenblatta i Charlesa Wightmana, którzy jako pierwsi badali je w latach 50 i 60 ubiegłego stulecia Sieci te można scharakteryzować w następujący sposób: Podstawowym elementem perceptronu jest sztuczny neuron, którego funkcją pobudzania (propagacji) jest funkcją sumy a funkcja aktywacji ma na ogół charakter nieliniowy; może to być jednak również funkcja liniowa Poszczególne neurony sieci ułożone są w warstwy; każdy neuron należy do jednej i tylko jednej warstwy. Neurony należące do jednej warstwy nie są ze sobą połączone

2 2 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Metody sztucznej inteligencji Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne II stopnia Wykład /2016 Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. Inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sieci jednowarstwowe – perceptrony proste progowe

3 3 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Warstwy ułożone są jedna za drugą - określone jest ich uporządkowanie. Połączenia pomiędzy neuronami poszczególnych warstw są asymetryczne (jednokierunkowe) i skierowane zawsze zgodnie z uporządkowaniem warstw Warstwowe sieci jednokierunkowe - perceptrony Sygnały wejściowe dostarczane są do sieci przez wejścia (warstwę wejściową), umiejscowione przed pierwszą warstwą neuronów Ograniczymy się na początek do rozważenia jednowarstwowych sieci jednokierunkowych. Są one często nazywane perceptronami prostymi

4 4 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptrony proste Struktury lub

5 5 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Realizowane przetwarzanie Przypadki funkcji aktywacji:  przekaźnikowa (perceptron prosty progowy) – zadania klasyfikacji  liniowa (perceptron prosty liniowy) – zadania filtracji, predykcji Perceptrony proste  nieliniowa (perceptron prosty nieliniowy) – zadania klasyfikacji, w ograniczonym zakresie aproksymacji (modelowania relacji we-wy)

6 6 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Realizowane przetwarzanie  Funkcja przekaźnikowa symetryczna Perceptron prosty progowy  Funkcja przekaźnikowa niesymetryczna

7 7 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania gdzie: Perceptron prosty progowy Wagi warstwy perceptronu prostego można zapisać w postaci macierzy, a progi w postaci wektora

8 8 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy Notacja 1 Neuron 1 Neuron k Neuron s Próg Wejście 1 Wejście j Wejście m

9 9 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy Notacja 2 (rozszerzona przestrzeń wejść i wag) Neuron 1 Neuron k Neuron s Wejście 0 - próg Wejście 1Wejście 2 Wejście m

10 10 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania W perceptronie prostym - poszczególne neurony warstwy są niezależne ponieważ nie istnieją połączenia pomiędzy neuronami warstwy. Można zatem rozpatrywać poszczególne neurony warstwy jako niezależne sieci z m lub m + 1 wejściami (w zależności od notacji). Indeks k można wówczas opuścić - macierz wag staje się wektorem a wektor progów skalarem Perceptron prosty progowy Notacja 1 Notacja 2

11 11 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy Pojedynczy perceptron jest najprostszą formą sieci neuronowej używanej do klasyfikacji wzorców, które posiadają własność liniowej separowalności tzn. wzorce należące do dwóch różnych klas leżą po przeciwnych stronach hiperpłaszczyzny w przestrzeni atrybutów klasyfikowanych obiektów Pojedynczy perceptron prosty progowy można nauczyć rozpoznawania wzorców należących do dwóch klas. Używając większej liczby neuronów można wykorzystywać perceptron prosty progowy do klasyfikacji wzorców należących do większej liczby klas

12 12 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy Algorytm modyfikacji wag i progu oparty na odpowiedniej regule uczenia podał Rosenblatt (1958, 1962) – zaproponowana reguła uczenia nazywa się regułą perceptronu Rosenblatt'a Rosenblatt udowodnił też, że jeżeli wzorce (wektory) używane do uczenia perceptronu prostego progowego są wybierane z dwóch liniowo separowalnych zbiorów (klas) wówczas algorytm uczenia wykorzystujący regułę perceptronu jest zbieżny – sieć można nauczyć zadania klasyfikacji wzorców do dwóch klas w skończonej liczbie epok

13 13 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przykład zadania klasyfikacji: Interesuje nas czy pokazywana litera należy do zbioru liter „C”? – przykład klasyfikacji do dwóch zbiorów Niech: Litery „C” zapisywane w matrycach 4x4 – czy należą do zbioru liter „C”?... TAK NIE TAK? Perceptron prosty progowy - zadanie klasyfikacji

14 14 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania W jaki sposób pokazujemy sieci litery ze zbiorów C i nieC? Wejścia do sieci neuronowej: wektory 16 bitowe jedynek (1) i zer (0)  

15 15 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Tak Zewnętrzny obraz rozwiązywania zadania Sieć neuronowa

16 16 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Jak można opisać zadanie klasyfikacji? Badamy pewien zbiór obiektów (przestrzeń rozważań) – w naszym przykładzie: zbiór dużych liter drukowanych Każdy z obiektów zbioru charakteryzujemy za pomocą n atrybutów lub cech p i, takich jak na przykład ciężar, wysokość, gęstość czy częstotliwość – w naszym przykładzie: 16 atrybutów przyjmujących wartości ze zbioru {0,1} i określanych, czy pole o numerze k (k=1,2,....., 16) w obszarze zapisu litery jest zajęte zapisem litery czy też nie Każdy z elementów przestrzeni rozważań X może być przedstawiony jako punkt n - wymiarowej przestrzeni tych atrybutów – w naszym przykładzie: jest to przestrzeń 16 wymiarowa p n p 1

17 17 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Jak można opisać zadanie klasyfikacji? – c.d. x n x 1 Potrafimy (my ludzie) rozróżniać elementy różnych zbiorów przestrzeni rozważań – w naszym przykładzie potrafimy wskazać, które z pokazywanych liter należą do zbioru dużych liter C drukowanych (np.klasa 1) a które nie należą (np. klasa 0) Duże litery C Potrafimy znaleźć w n – wymiarowej przestrzeni atrybutów obiektów rozważań hiperpłaszczyznę, która rozdziela interesujący nas zbiór i pozostałe elementy przestrzeni rozważań – w naszym przykładzie: potrafimy znaleźć hiperpłaszczyznę rozdzielającą zbiór dużych liter C drukowanych od innych liter Klasa 1 Klasa 0 Hiperpłaszczyzna rozdzielająca Równanie hiperpłaszczyzny rozdzielającej Nie (Duże litery C)

18 18 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Jak można opisać zadanie klasyfikacji? – c.d. Hiperpłaszczyzna rozdzielająca – miejsce geometryczne punktów przestrzeni atrybutów obiektów przestrzeni rozważań dla którego: Możemy policzyć: p n p 1 Klasa 1 Klasa 0  p1p1 w1w1 pnpn wnwn n y 0

19 19 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Jak można opisać zadanie klasyfikacji? – c.d. Zadanie klasyfikacji: znaleźć taki zbiór wag lub modyfikowalnych współczynników, że wyjście perceptronu jest 1, jeżeli wektor wzorca (sygnał wejściowy) należy do klasy 1, a 0, jeżeli wektor wzorca należy do klasy 0

20 20 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Proces uczenia perceptronu prostego progowego - uczenie zadania klasyfikacji  Uczenie perceptronu prostego prowadzi się metodą z nauczycielem (pod nadzorem) Pożądaną sytuację, jaką chcielibyśmy uzyskać w wyniku procesu uczenia perceptronu progowego można zapisać następującą równością:

21 21 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Inaczej: Pożądaną sytuację, jaką chcielibyśmy uzyskać w wyniku procesu uczenia można zapisać następującą równością: Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji FA: przekaźnikowa symetryczna FA: przekaźnikowa niesymetryczna

22 22 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji Kiedy proces uczenia doprowadzi do takiej sytuacji? - najpierw przypadek bez progu  Argumentem funkcji aktywacji jest iloczyn skalarny dwóch wektorów w i p

23 23 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji  Z określenia funkcji aktywacji wynika, że wyjście perceptronu progowego przyjmuje tylko jedną z dwóch wartości "wysoką" lub "niską" i zmienia swoją wartość dla wartości argumentu równej zero, czyli kiedy: gdzie:  - kąt pomiędzy wektorem wag a wektorem wzorca wejściowego

24 24 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji  Warunki te można odczytać w następujący sposób:  Na wyjściu perceptronu progowego pojawia się,,stan wysoki", jeżeli rzut wektora wzorca wejściowego na kierunek wektora wag jest równy zero lub dodatni  Na wyjściu perceptronu progowego pojawia się,,stan niski", jeżeli rzut wektora wzorca wejściowego na kierunek wektora wag jest ujemny  Granicą pomiędzy dodatnimi i ujemnymi rzutami wektorów p na kierunek wektora w jest hiperpłaszczyzna przechodząca przez początek układu współrzędnych i do której wektor w jest ortogonalny

25 25 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji Ilustracja graficzna p2p2 Hiperplaszczyzna rozdzielająca W p1p1 p1p1 p2p2 p3p3 p4p4

26 26 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji Warunek uzyskania pożądanego rezultatu uczenia da się spełnić, jeżeli będzie istniała hiperpłaszczyzna rozdzielająca wzorce wejściowe mające wzorce docelowe wysokie i niskie. w wzorce wejściowe mające dawać wzorce wyjściowe niskie wzorce wejściowe mające dawać wzorce wyjściowe wysokie p1p1 p2p2

27 27 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Kiedy proces uczenia doprowadzi do pożądanej sytuacji? - przypadek z progiem  Wyjście perceptronu progowego zmienia swoją wartość dla wartości argumentu równej zero, czyli kiedy: Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji

28 28 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji  Na hiperpłaszczyznę rozdzielającą można popatrzeć jako na miejsce geometryczne punktów (wektorów) p spełniających określone warunki. W rozważanym uprzednio przypadku (b = 0), można było powiedzieć, że jest to miejsce geometryczne wektorów p ortogonalnych do wektora w (rzut wektorów p na kierunek wektora wag równy zeru). Dla przypadku b  0 wynika, że jest to miejsce geometryczne wektorów p, których rzut na kierunek wektora w przy danym b spełnia warunek:

29 29 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy – istota zadania klasyfikacji Ilustracja graficzna w Hiperpłaszczyzna Hiperpłaszczyzna rozdzielająca p 1 p 2 p3p3 p1p1 p2p2 p5p5 p4p4

30 30 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Ponownie: Warunek uzyskania pożądanego rezultatu uczenia da się spełnić, jeżeli będzie istniała hiperpłaszczyzna rozdzielająca wzorce wejściowe mające wzorce docelowe wysokie i niskie. w p1p1 p2p2 wzorce wejściowe mające dawać wzorce wyjściowe niskie wzorce wejściowe mające dawać wzorce wyjściowe wysokie

31 31 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Jak uzyskać taki rezultat? - Reguła uczenia perceptronu prostego progowego  Zajmujemy się problemami liniowo separowalnymi pokażemy w jaki sposób można znaleźć odpowiednie wagi i progi za pomocą reguł uczenia  Ogólna reguła modyfikacji wag i progów: lub

32 32 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania  Reguła Rosenblatt'a: Parametr  jest nazywany współczynnikiem szybkości uczenia. Nadawana jest mu wartość dodatnia i można nim wpływać na szybkość zbieżności procesu uczenia Reguła uczenia perceptronu prostego progowego

33 33 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Uczenie perceptronu prostego progowego

34 34 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptrony proste progowe - algorytm uczenia (jeden z możliwych) Krok 1. Nadaj wagom i progom wartości początkowe; mogą to być wartości losowe lub nadane w sposób celowy; należy jednak przestrzegać zasady, aby nie były to wartości jednakowe oraz by były niezbyt duże Krok 2. Określ wartość współczynnika szybkości uczenia  Krok 3. Rozpocznij kolejną epokę uczenia perceptronu prostego Krok 4. Pokaż sieci kolejny i-ty wzorzec wejściowy Krok 5. Oblicz wzorzec wyjściowy rzeczywisty a(:,i) Krok 6. Oblicz wektor błędów odpowiedzi e(:,i) = t(:,i) ‑ a(:,i).

35 35 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptrony proste progowe - algorytm uczenia (jeden z możliwych) Krok 7. Dla kolejnych neuronów, wykonaj:  Jeżeli e(k,i) = 0; weź kolejne k (kolejny neuron)  Jeżeli e(k,i)  0; przeprowadź modyfikacje wartości wag i progów według reguły perceptronu; weź kolejne k (kolejny neuron) Krok 8.  Jeżeli był to ostatni wzorzec uczący przejdź do kroku 9  Jeżeli nie był to ostatni wzorzec uczący; przejdź do kroku 4

36 36 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Krok 9.  Jeżeli dla wszystkich (wszystkich par uczących, wszystkich neuronów) spełniony był warunek: e(k,i) = 0; zakończ uczenie  Jeżeli nie dla wszystkich (wszystkich par uczących, wszystkich neuronów) spełniony był warunek: e(k,i) = 0; przejdź do kroku 3 (lub kroku 2). Perceptrony proste progowe - algorytm uczenia (jeden z możliwych)

37 37 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy  Przykład – percept1 Rozważamy prosty problem klasyfikacji – mamy dwuelementowe wektory, które chcemy klasyfikować do dwóch klas. Zbiór uczący liczy cztery wektory, którym przypisane są wzorce docelowe 1 i 0.

38 38 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania  Do rozwiązywania tego zadania klasyfikacji użyjemy perceptronu prostego progowego z niesymetryczną funkcją przekaźnikową (odpowiedzi 0 i 1). Sieć będzie składała się z jednego neuronu (klasyfikacja do dwóch klas) o dwóch wejściach (elementy zbioru są dwuelementowe) Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

39 39 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Ogólna struktura Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy W przykładzie:

40 40 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania O sposobach definiowania sieci neuronowej w przyborniku Neural Network środowiska MATLAB/Simulink Dodatek 1

41 41 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Wprowadzimy do przestrzeni roboczej MATLAB'a bloki zbiorów uczących >> P=[-0.5, -0.5, 0.3, 0.0; -0.5, 0.5, -0.5, 1.0] P =iowaniu >> T=[1,1,0,0] T = Po zdefiniowaniu sieci dla rozważanego przykładu

42 42 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Zbiór uczący możemy obejrzeć: >> plotpv(P,T,V) Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 0 >> V=[-2,2,-2,2] V = Określenie zakresu skal Rysowanie zbioru uczącego Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

43 43 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy >> init(percept1) Inicjalizacja sieci >> percept1.IW{1} ans = >> percept1.b{1} ans = Odczytanie wartości wag i progów po inicjalizacji sieci Przepisanie wag i progów do macierzy IW i wektora b >> IW = percept1.IW{1,1} IW = >> b = percept1.b{1} b = Prosta decyzyjna po inicjalizacji Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

44 44 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy >> A = sim(percept1, P) A = Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste Błędy odpowiedzi >> E = T - A E = Były błędy – potrzebna modyfikacja wag i progów >> dIW = learnp([ ],P,[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) dIW = >> db = learnp([ ],[1,1,1,1],[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) db = -2

45 45 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Nowe wartości wag i progów >> IW = IW + dIW IW = >> b = b + db b = Położenie prostej decyzyjnej po pierwszej epoce uczenia Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

46 46 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste po pierwszej epoce uczenia >> A = sim(percept1, P) A = Błędy odpowiedzi po pierwszej epoce uczenia >> E = T - A E = Przepisanie wag i progów >> percept1.IW{1,1} = IW; >> percept1.b{1} = b; Po pierwszej epoce uczenia – były błędy; potrzebna modyfikacja wag i progów >> dIW = learnp([ ],P,[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) dIW = -1 0 >> db = learnp([ ],[1,1,1,1],[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) db = 2

47 47 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Nowe wartości wag i progów >> IW = IW + dIW IW = >> b = b + db b = Położenie prostej decyzyjnej po drugiej epoce uczenia Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

48 48 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste po drugiej epoce uczenia Błędy odpowiedzi po drugiej epoce uczenia Przepisanie wag i progów >> percept1.IW{1,1} = IW; >> percept1.b{1} = b; >> A = sim(percept1, P) A = >> E = T - A E = Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Po drugiej epoce uczenia – były błędy; potrzebna modyfikacja wag i progów >> dIW = learnp([ ],P,[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) dIW = >> db = learnp([ ],[1,1,1,1],[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) db = -2

49 49 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Nowe wartości wag i progów >> IW = IW + dIW IW = >> b = b + db b = Położenie prostej decyzyjnej po trzeciej epoce uczenia Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

50 50 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste po trzeciej epoce uczenia Błędy odpowiedzi po trzeciej epoce uczenia Przepisanie wag i progów >> percept1.IW{1,1} = IW; >> percept1.b{1} = b; >> A = sim(percept1, P) A = >> E = T - A E = Po trzeciej epoce uczenia – były błędy; potrzebna modyfikacja wag i progów >> dIW = learnp([ ],P,[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) dIW = -1 0 >> db = learnp([ ],[1,1,1,1],[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) db = 2

51 51 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Nowe wartości wag i progów >> IW = IW + dIW IW = >> b = b + db b = Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Położenie prostej decyzyjnej po czwartej epoce uczenia Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

52 52 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste po czwartej epoce uczenia Błędy odpowiedzi po czwartej epoce uczenia Przepisanie wag i progów >> percept1.IW{1,1} = IW; >> percept1.b{1} = b; >> A = sim(percept1, P) A = >> E = T - A E = Po czwartej epoce uczenia – były błędy; potrzebna modyfikacja wag i progów >> dIW = learnp([ ],P,[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) dIW = >> db = learnp([ ],[1,1,1,1],[ ],[ ],[ ],[ ],E,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]) db = -2

53 53 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Nowe wartości wag i progów >> IW = IW + dIW IW = >> b = b + db b = Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy Położenie prostej decyzyjnej po piątej epoce uczenia Rysowanie prostej decyzyjnej >> plotpc(IW,b)

54 54 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Odpowiedzi sieci – wzorce wyjściowe rzeczywiste po piątej epoce uczenia Błędy odpowiedzi po piątej epoce uczenia Przepisanie wag i progów >> percept1.IW{1,1} = IW; >> percept1.b{1} = b; >> A = sim(percept1, P) A = >> E = T - A E = Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

55 55 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy - wybrane zagadnienia  Klasyfikacja z wykorzystaniem wielu neuronów – przykład: percept2 - rozmiary wzorców (liczba atrybutów), które sieć powinna klasyfikować mogą być powiększane - liczba klas do których sieć powinna klasyfikować też może być powiększana Skutki - zadanie klasyfikacji staje się bardziej złożone - czas uczenia będzie dłuższy

56 56 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy wybrane zagadnienia

57 57 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy wybrane zagadnienia

58 58 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy wybrane zagadnienia Wynik uczenia po 10 epokach

59 59 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy - wybrane zagadnienia  Występowanie wzorców oddalonych wśród wzorców uczących – przykład: percept3

60 60 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy wybrane zagadnienia

61 61 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron prosty progowy - wybrane zagadnienia  Występowanie wzorców liniowo nieseparowalnych oddalonych wśród wzorców uczących – przykład: percept4

62 62 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy wybrane zagadnienia Jeden z wyników uczenia po wielu epokach Wynik symulacji Poprawne

63 63 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Koniec materiału prezentowanego podczas wykładu Dziękuję za uczestnictwo w wykładzie i uwagę

64 64 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Dodatek 1 O sposobach definiowania sieci neuronowej w przyborniku Neural Netowrk środowiska MATLAB/Simulink

65 65 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Perceptron progowy może być utworzony za pomocą funkcji >> help newp NEWP Create a perceptron. Syntax net = newp net = newp(pr,s,tf,lf) newp Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy NET = NEWP creates a new network with a dialog box (?) I składnia II składnia PR - Rx2 matrix of min and max values for R input elements S - Number of neurons TF - Transfer function, default = 'hardlim' LF - Learning function, default = 'learnp'

66 66 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Zdefiniowanie sieci percept1 korzystając z funkcji newp >> percept1 = newp([-2,2;-2,2],1,'hardlim','learnp'); Bez średnika – pojawi się informacja o zdefiniowanej strukturze Z średnikiem – nie pojawi się informacja o zdefiniowanej strukturze Wprowadzone dane: reguła uczenia - learnp funkcja aktywacji - hardlim jeden neuron wektor wejściowy 2 – elementowy; zakres zmian elementów od –2 do 2 Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

67 67 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Informacja o strukturze sieci percept1 Działy informacji percept1 = Neural Network object: architecture: subobject structures: functions: parameters: weight and bias values: other: Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy >> percept1 = newp([-2,2;-2,2],1,'hardlim','learnp');

68 68 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania architecture: numInputs: 1 numLayers: 1 biasConnect: [1] inputConnect: [1] layerConnect: [0] outputConnect: [1] targetConnect: [1] numOutputs: 1 (read-only) numTargets: 1 (read-only) numInputDelays: 0 (read-only) numLayerDelays: 0 (read-only) Liczba wejść (źródeł sygnałów wejściowych) Liczba warstw w sieci Występowanie połączeń neuronów warstw z progami (0 lub 1) Występowanie połączeń warstw z wejściami (macierze z elementami 0 lub 1) Występowanie połączeń warstw między sobą (macierze z elementami 0 lub 1) Występowanie połączeń warstw z wyjściami sieci (elementy 0 lub 1) Występowanie połączeń warstw z wyjściami docelowymi (elementy 0 lub 1) Liczba wyjść Liczba wyjść docelowych Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

69 69 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania subobject structures: inputs: {1x1 cell} of inputs layers: {1x1 cell} of layers outputs: {1x1 cell} containing 1 output targets: {1x1 cell} containing 1 target biases: {1x1 cell} containing 1 bias inputWeights: {1x1 cell} containing 1 input weight layerWeights: {1x1 cell} containing no layer weights Komórka informacji o poszczególnych wejściach Komórka informacji o poszczególnych wyjściach Komórka informacji o poszczególnych warstwach Komórka informacji o poszczególnych celach Komórka informacji o poszczególnych progach Komórka informacji o wagach wejściowych Komórka informacji o wagach warstwowych Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

70 70 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Odczytywanie informacji o wejściach >> percept1.inputs ans = [1x1 struct] Struktura wejść – 1 wejście >> percept1.inputs{1} ans = range: [2x2 double] size: 2 userdata: [1x1 struct] Informacja o pierwszym wejściu Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

71 71 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Odczytywanie informacji o warstwach >> percept1.layers ans = [1x1 struct] Struktura warstw – 1 warstwa >> percept1.layers{1} ans = dimensions: 1 distanceFcn: '' distances: [] initFcn: 'initwb' netInputFcn: 'netsum' positions: 0 size: 1 topologyFcn: 'hextop' transferFcn: 'hardlim' userdata: [1x1 struct] Informacja o warstwie Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

72 72 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Określenie funkcji inicjalizacji dla macierzy wag >> percept1.inputWeights{1,1} ans = delays: 0 initFcn: 'initzero' learn: 1 learnFcn: 'learnp' learnParam: [ ] size: [1 2] userdata: [1x1 struct] weightFcn: 'dotprod' Odczytywanie informacji o macierzy wag warstwy >> percept1.inputWeights{1,1}.initFcn = 'rands'; >> percept1.inputWeights{1,1} ans = delays: 0 initFcn: 'rands' learn: 1 learnFcn: 'learnp' learnParam: [] size: [1 2] userdata: [1x1 struct] weightFcn: 'dotprod' Ponowne odczytywanie informacji o macierzy wag warstwy Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

73 73 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy >> percept1.biases{1} ans = initFcn: 'initzero' learn: 1 learnFcn: 'learnp' learnParam: [ ] size: 1 userdata: [1x1 struct] Odczytywanie informacji o wektorze progów >> percept1.biases{1}.initFcn = 'rands'; Określenie funkcji inicjalizacji dla wektora progów Ponowne odczytywanie informacji o macierzy wag warstwy >> percept1.biases{1} ans = initFcn: 'rands' learn: 1 learnFcn: 'learnp' learnParam: [ ] size: 1 userdata: [1x1 struct]

74 74 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania >> percept1.outputs{1} ans = size: 1 userdata: [1x1 struct] Odczytywanie informacji o wektorze wyjść >> percept1.targets{1} ans = size: 1 userdata: [1x1 struct] Odczytywanie informacji o wektorze celów Przybornik Neural Network w środowisku MATLAB/Simulink Perceptron prosty progowy

75 75 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Koniec zestawu slajdów


Pobierz ppt "1 Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Sieci jednowarstwowe - perceptrony proste progowe © Kazimierz Duzinkiewicz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google