Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska Informacje dotyczące przebiegu Programu Ołomuniec 15 listopada 2010

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Zakres prezentacji 1.Podstawowe dane dotyczące Programu 2.Realizacja Programu w czasie 3.Wyniki Programu 4.Doświadczenia z dotychczasowej realizacji Programu 5.Planowane działania

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Podstawowe dane dotyczące Programu – a) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP (POWT RCz-RP ) jest jednym z wielu programów Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) czerpiącym środki z funduszy strukturalanych. Częścią EWT są także programy współpracy międzyregionalnej, nadnarodowej, Interact, Espon i Urbact. Wszystkie programy EWT wyróżniają się faktem współpracy pomiędzy partnerami z innych krajów.

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Podstawowe dane dotyczące Programu – b) Idea rozwoju współpracy transgranicznej jest wypełniana poprzez realizację projektów i mikroprojektów w ramach osi priorytetowych i dziedzin wsparcia Programu. Projekty wspomagają rozwój polsko-czeskiego pogranicza oraz: rozwijają współpracę partnerską pomiędzy mieszkańcami pogranicza mają charakter transgraniczny i cechują się współpracą transgraniczną charakteryzują się wspólną koncepcją i spójnością działań są realizowane wspólnie przez partnera z Polski i Czech są wdrażane w oparciu o zasadę partnera wiodącego (za wyjątkiem mikroprojektów)

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Podstawowe dane dotyczące Programu – c) Oś priorytetowa Dziedziny wsparciaAlokacjaPo realokacji 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska i profilaktyka zagrożeń € € 2 Wspieranie warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki € € 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych € € 4 Pomoc techniczna € ŁącznieZa cały Program łącznie €

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Realizacja Programu w czasie – Konferencja Programu - Wisła – 4. Komitet Monitorujący (dokumenty) – Zatwierdzenie Opisu systemów zarządzania i kontroli (KE) – termin składania wniosków - 3. nabór XI – złożenie 1.wniosku o płatność do KE (spełnienie zasady n+24) XII.2009 – otrzymanie 1. płatności bieżącej z KE XII.2009 – III – ocena wniosków – 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego - Opole V.-X – Decyzje i Umowy o dofinansowaniu 60 projektów IX.-XI – szkolenia, konsultacje dla wnioskodawców – Konferencja Programu - Olomouc

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu – a) W terminieZłożono Komitet Monitorujący rozpatrywałZatwierdził do ) do do Razem 435 2) ) ) 1) W poniższych danych ujęte są całe Fundusze Mikroprojektów, nie poszczególne mikroprojekty 2) 6 wniosków pozostaje y 1. naboru 3) Nie wliczono zatwierdzonych projektów rezerwowych

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu – b)

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (b) - oś priorytetowa 1 W dziedzinach wsparcia: 1.1 pozostaje ~ pozostaje ~ 2,314 mln € 1.3 pozostaje ~ 0

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (c) - oś priorytetowa 2 W dziedzinach wsparcia: : 2.1 pozostaje ~ 3,258 mln € 2.2 pozostaje ~ pozostaje ~ 2,638 mln €

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (d) - oś priorytetowa 3 W dziedzinach wsparcia: 3.1 pozostaje ~ € 3.2 pozostaje ~ € 3.3 pozostaje ~ 17,334 mln €

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu – (e) – projekty rezerwowe Dane po decyzji KM Dziedziny wsparcia Potrzebne środki 9,7 mil. €6,3 mil. €2,1 mil. € Projekty rezerwowe 784 Po oszczędnościach do dnia ,7 mil. €5,9 mil. €1,5 mil. € Projekty rezerwowe 782 Na 1. projekt rezerwowey brakuje 0,5 mil. €0,9 mil. €0,4 mil. € Uwaga: dochodzi do ok. 10% oszczędności na poziomie projektów – szanse projektów rezerwowych są duże

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – a) Program cieszy się dużym zainteresowaniem w obszarze pogranicza Przygotowywanych jest wiele projektów nadających się do realizacji Założenia Programu realizowane są z wyprzedzeniem Mniejsza ilość wniosków tylko w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Szanse zwiększa dobra koncepcja projektu oraz konsultowanie propozycji projektowej Przygotowanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem ogranicza ilość popełnianych błędów i podnosi szanse na ich zatwierdzenie Oprócz zapoznania się z zasadami, warto uczestniczyć w szkoleniach oraz konsultacjach propozycji projektowych w RPK i JTS

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – b) Podstawę konsultacji w zakresie dobrego przygotowania projektu stanowi: wspólna polsko-czeska koncepcja z efektem transgranicznym dobrze opisane działania projektu logiczna spójność działań po polskiej i czeskiej stronie projekt musi być przygotowany wspólnie z partnerem korzyści wynikające z projektu muszą się pojawić po obu stronach granicy realizacja przez wspólny personel i przy wspólnym finansowaniu umiejętność zespołu projektowego komunikacji z partnerem świadomość, że im większa liczba partnerów, tym trudniejsza koordynacja

15 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – c) Korzyści z udziału w szkoleniach: Podstawowe i aktualne informacje dotyczące Programu Przygotowanie projektów w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Zasady przygotowania dobrego projektu Przykłady dobrych projektów Najczęściej występujące błędy dotyczące przygotowania i realizacji projektów Przygotowanie elektronicznego wniosku Benefit 7

16 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Planowane działania Omówienie zmian w dokumentacji Programu na KM Szkolenia i konsultacje dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków Składanie wniosków do maja/czerwca 2011 Ocena wniosków – październik 2011 Zatwierdzenie projektów do realizacji na KM w październiku lub listopadzie 2011

17 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Programu Na stronach www jest do dyspozycji m.in. Podręcznik wnioskodawcy, lista punktów konsultacyjnych wraz z adresami i nazwiskami osób kontaktowych. Konsultacje: - w RPK (urzędy marszałkowskie - RP), - urzędy krajskie (RCz), - we Wspólnym Sekretariacie Technicznym (Ołomuniec)

18 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę, życzę udanej konferencji oraz dobrego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów Karel Schmied Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Jeremenkova 40B Olomouc Česká republika Tel: , Fax:


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google