Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Informacje dotyczące przebiegu Programu Ołomuniec 15 listopada 2010

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Zakres prezentacji 1.Podstawowe dane dotyczące Programu 2.Realizacja Programu w czasie 3.Wyniki Programu 4.Doświadczenia z dotychczasowej realizacji Programu 5.Planowane działania

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 1 – Podstawowe dane dotyczące Programu – a) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP (POWT RCz-RP 2007-2013) jest jednym z wielu programów Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) czerpiącym środki z funduszy strukturalanych. Częścią EWT są także programy współpracy międzyregionalnej, nadnarodowej, Interact, Espon i Urbact. Wszystkie programy EWT wyróżniają się faktem współpracy pomiędzy partnerami z innych krajów.

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 1 – Podstawowe dane dotyczące Programu – b) Idea rozwoju współpracy transgranicznej jest wypełniana poprzez realizację projektów i mikroprojektów w ramach osi priorytetowych i dziedzin wsparcia Programu. Projekty wspomagają rozwój polsko-czeskiego pogranicza oraz: rozwijają współpracę partnerską pomiędzy mieszkańcami pogranicza mają charakter transgraniczny i cechują się współpracą transgraniczną charakteryzują się wspólną koncepcją i spójnością działań są realizowane wspólnie przez partnera z Polski i Czech są wdrażane w oparciu o zasadę partnera wiodącego (za wyjątkiem mikroprojektów)

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 1 – Podstawowe dane dotyczące Programu – c) Oś priorytetowa Dziedziny wsparciaAlokacjaPo realokacji 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska i profilaktyka zagrożeń 70 226 990 €81 626 990 € 2 Wspieranie warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 79 005 364 €69 605 364 € 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 57 059 430 €55 059 430 € 4 Pomoc techniczna13 167 560 € ŁącznieZa cały Program łącznie219 459 344 €

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 2 - Realizacja Programu w czasie 22. 9. 2009 – Konferencja Programu - Wisła 23. 9. 2009 – 4. Komitet Monitorujący (dokumenty) 29.10.2009 – Zatwierdzenie Opisu systemów zarządzania i kontroli (KE) 20. 11. 2009 – termin składania wniosków - 3. nabór XI. 2009 – złożenie 1.wniosku o płatność do KE (spełnienie zasady n+24) XII.2009 – otrzymanie 1. płatności bieżącej z KE XII.2009 – III. 2010 – ocena wniosków 27.- 28.4. 2010 – 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego - Opole V.-X. 2010 – Decyzje i Umowy o dofinansowaniu 60 projektów IX.-XI. 2009 – szkolenia, konsultacje dla wnioskodawców 15. 11. 2010 – Konferencja Programu - Olomouc

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu – a) W terminieZłożono Komitet Monitorujący rozpatrywałZatwierdził do 18.03.200815812181108 939 365 1) do 31.10.200814610461 46 180 149 do 20.11.200913710361 44 364 696 Razem 435 2) 328202 3) 199 484 210 3) 1) W poniższych danych ujęte są całe Fundusze Mikroprojektów, nie poszczególne mikroprojekty 2) 6 wniosków pozostaje y 1. naboru 3) Nie wliczono zatwierdzonych projektów rezerwowych

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu – b)

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu (b) - oś priorytetowa 1 W dziedzinach wsparcia: 1.1 pozostaje ~ 0 1.2 pozostaje ~ 2,314 mln € 1.3 pozostaje ~ 0

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu (c) - oś priorytetowa 2 W dziedzinach wsparcia: : 2.1 pozostaje ~ 3,258 mln € 2.2 pozostaje ~ 0 2.3 pozostaje ~ 2,638 mln €

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu (d) - oś priorytetowa 3 W dziedzinach wsparcia: 3.1 pozostaje ~ 868 208 € 3.2 pozostaje ~ 889 543 € 3.3 pozostaje ~ 17,334 mln €

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 3 - Wyniki Programu – (e) – projekty rezerwowe Dane po decyzji KM Dziedziny wsparcia 1.11.3 2.2 Potrzebne środki 9,7 mil. €6,3 mil. €2,1 mil. € Projekty rezerwowe 784 Po oszczędnościach do dnia 12.11. 8,7 mil. €5,9 mil. €1,5 mil. € Projekty rezerwowe 782 Na 1. projekt rezerwowey brakuje 0,5 mil. €0,9 mil. €0,4 mil. € Uwaga: dochodzi do ok. 10% oszczędności na poziomie projektów – szanse projektów rezerwowych są duże

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 4 – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – a) Program cieszy się dużym zainteresowaniem w obszarze pogranicza Przygotowywanych jest wiele projektów nadających się do realizacji Założenia Programu realizowane są z wyprzedzeniem Mniejsza ilość wniosków tylko w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Szanse zwiększa dobra koncepcja projektu oraz konsultowanie propozycji projektowej Przygotowanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem ogranicza ilość popełnianych błędów i podnosi szanse na ich zatwierdzenie Oprócz zapoznania się z zasadami, warto uczestniczyć w szkoleniach oraz konsultacjach propozycji projektowych w RPK i JTS

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 4 – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – b) Podstawę konsultacji w zakresie dobrego przygotowania projektu stanowi: wspólna polsko-czeska koncepcja z efektem transgranicznym dobrze opisane działania projektu logiczna spójność działań po polskiej i czeskiej stronie projekt musi być przygotowany wspólnie z partnerem korzyści wynikające z projektu muszą się pojawić po obu stronach granicy realizacja przez wspólny personel i przy wspólnym finansowaniu umiejętność zespołu projektowego komunikacji z partnerem świadomość, że im większa liczba partnerów, tym trudniejsza koordynacja

15 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 4 – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji – c) Korzyści z udziału w szkoleniach: Podstawowe i aktualne informacje dotyczące Programu Przygotowanie projektów w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Zasady przygotowania dobrego projektu Przykłady dobrych projektów Najczęściej występujące błędy dotyczące przygotowania i realizacji projektów Przygotowanie elektronicznego wniosku Benefit 7

16 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 5 – Planowane działania Omówienie zmian w dokumentacji Programu na KM Szkolenia i konsultacje dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków Składanie wniosków do maja/czerwca 2011 Ocena wniosków – październik 2011 Zatwierdzenie projektów do realizacji na KM w październiku lub listopadzie 2011

17 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Programu www.cz-pl.eu www.cz-pl.eu Na stronach www jest do dyspozycji m.in. Podręcznik wnioskodawcy, lista punktów konsultacyjnych wraz z adresami i nazwiskami osób kontaktowych. Konsultacje: - w RPK (urzędy marszałkowskie - RP), - urzędy krajskie (RCz), - we Wspólnym Sekretariacie Technicznym (Ołomuniec)

18 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Dziękuję za uwagę, życzę udanej konferencji oraz dobrego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów Karel Schmied Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Jeremenkova 40B 779 00 Olomouc Česká republika www.cz-pl.eu Tel: +420 587 337 711-20, Fax: +420 587 337 717


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google