Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksperyment Symulacja pracy satelitarnego wysokościomierza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksperyment Symulacja pracy satelitarnego wysokościomierza."— Zapis prezentacji:

1 Eksperyment Symulacja pracy satelitarnego wysokościomierza

2 Wprowadzenie Przykładem obserwacji satelitarnych w monitorowaniu kriosfery (i badaniu jej relacji na zmiany klimatu) są pomiary laserowe satelity IceSat. Satelita IceSat krążąc wokół Ziemi wysyłał w kierunku jej powierzchni impulsy laserowe i na tej podstawie określał wysokość dzielącą go od podłoża. Ponieważ orbita satelity była znana, naukowcy byli w stanie wywnioskować jak wygląda ukształtowanie terenu, nad którym przelatywał IceSat. Głównym zadaniem misji IceSat były pomiary ukształtowania terenu Antarktydy i Grenlandii, a konkretniej topografii lądolodu antarktycznego i grenlandzkiego. IceSat weryfikował hipotezę: Jeśli w tych regionach Ziemi klimat ociepla się, lód powinien się topić, w efekcie czego topografia lądolodów powinna się obniżyć. Badania klimatu wymagają poznania wielu parametrów fizycznych atmosfery, lądów, oceanów i kriosfery. Część pomiarów udaje wykonać się na Ziemi, ale wiele znacznie lepiej przeprowadzać z orbity.

3 Laserowy wysokościomierz

4 Prowadzenie odczytów Grupa I obsługuje laserowy wysokościomierz Grupa II podaje odczyt laserowego wysokościomierza

5 Eksperyment – działania 1. Wybranie przedstawiciela/li Grupy Grupa I obsługuje laserowy wysokościomierz Grupa II podaje odczyt laserowego wysokościomierza Grupy III wpisuje wartości odczytu do MSExcel i tworzy wykresy 2. Prowadzenie pomiarów i odczyty pomiarów - Grupa I Grupa II 3. Wprowadzanie danych do wzorca MSExcel i tworzenie wykresów – wszyscy + przedstawiciel Grupy III

6 Wprowadzanie wyników pomiarów Wprowadzanie danych do wzorca wykresu – wszyscy + Grupa III

7 Tworzenie wykresów – przykład wykres liniowy – pomiar I i pomiar II wykres liniowy – różnica pomiarów

8 Tylko z pułapu satelitarnego można wykonywać badania na dużych obszarach i do tego stosunkowo często. Dane satelitarne stanowią obecnie jeden z fundamentów nauki, są bezcennym źródłem wiedzy o stanie i zmianach środowiska na Ziemi. To dzięki obserwacjom satelitarnym wiemy, ile jest ozonu w atmosferze, jakie jest stężenie gazów cieplarnianych w różnych częściach planety, jaka jest temperatura lądów, oceanów i powietrza, jak zmienia się zasięg lodu morskiego itd. Przed misją IceSat zmiany topografii Grenlandii znane były tylko dla kilku punktów, w których instalowano stacje z odbiornikami systemu GPS. Bez misji IceSat poznanie zmian topografii całej lodowej wyspy byłoby praktycznie niewykonalne.

9

10 Praca w grupach

11 Zasady pracy w grupach wspólnie ustalamy zadania przy podziale zadań uwzględniamy predyspozycje, zdolności i zainteresowania jesteśmy odpowiedzialni za słowa i czyny wyznajemy zasadę szczerości i życzliwości wobec siebie tolerujemy inne poglądy preferujemy otwartość uważnie słuchamy osoby mówiącej i szanujemy jej wypowiedzi nawet wówczas, gdy się z nimi nie zgadzamy przestrzegamy reguł czasowych wypowiadamy się krótko, jasno i precyzyjnie mówimy zawsze we własnym imieniu akceptujemy członków zespołu takimi, jacy są.

12 Podział pracy i czas pracy grupy Potrzebne umiejętności: poruszanie się po Internecie, praca z edytorem tekstu, rysowanie na mapie, znajomość języka angielskiego, zwięzłe formułowanie wniosków/tekstów, prezentowanie wyników pracy grupy Wybór Lidera i Grafika dla grupy – prezentują końcowe wyniki pracy grupy Podział na podgrupy i przydzielenie ról - każda grupa dzieli się na 3 podgrupy A, B, C (przy jednym z 3 komputerów) Role w podgrupie: Nawigator – poszukuje potrzebnych informacji w Internecie (może przydać się znajomość angielskiego) Sekretarz - notuje wyniki analizy, zapisuje pomysły Sprawozdawca – przedstawia zadanie opracowane przez jego zespół pozostałym podgrupom Wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy i informacji do zapoznania się z problemem – zgodnie z kartą pracy przeszukanie podanych źródeł i wykonanie zadań z Karty pracy Prezentacja wyników przez przedstawiciela każdej grupy – zgodnie z Instrukcją prezentacji wyników

13 Analiza zmian właściwości lądolodu Grenlandii GRUPA 1 Analiza zmian właściwości lądolodu Grenlandii – zmiana albedo. Wyjaśniają, jakie skutki wywołuje ciemnienie pokrywy lądolodu wypowiadają się nt. zmian masy Grenlandii. GRUPA 2 Analiza zmian właściwości lądolodu Grenlandii – zmiany topografii lądolodu, uczniowie analizują materiały źródłowe. Następnie wyjaśniają, jakie zachodzą zmiany w topografii wypowiadają się nt. zmian masy Grenlandii. GRUPA 3 Analiza zmian właściwości lądolodu Grenlandii – zmiany temperatury powierzchni, uczniowie analizują materiały źródłowe. Określają, jakie zachodzą zmiany na powierzchni lądolodu wypowiadają się nt. zmian masy Grenlandii.

14 Etapy pracy grupy Zadania 1 Praca w podgrupach - opracowanie jednego z podpunktów Zadania 1 - a lub b lub c Nawigator – poszukuje potrzebnych informacji, wyświetla materiał źródłowy dla punktu na ekranie Sekretarz - notuje wyniki analizy obrazu, zapisuje pomysły, uzgadnia ostateczną wersję opracowania (na papierze lub w komputerze) Sprawozdawca – przedstawia zadanie opracowane przez jego zespół pozostałym podgrupom Praca w grupie – Lider grupy porządkuje i dyscyplinuje pracę dla całej grypy Podgrupy dzielą się wynikami cząstkowymi – dyskusja Uczniowie analizują zmiany właściwości lądolodu Grenlandii na podstawie 3 różnych obrazów na 3 komputerach oraz wniosków podgrup Grafik grupy – uzupełnia mapę Zadanie 2 Lider grupy - wpisuje wnioski we wspólnej karcie na pulpicie (pkt. a) Grupa ogląda link dotyczący zmiany masy lądolodu pkt. b (na 3 komputerach) Wyciąga wnioski nt. zmiany masy Grenlandii Prezentacja wyników grupy klasie

15 Etapy pracy grupy Zadania 1 Praca w podgrupach - opracowanie jednego z podpunktów Zadania 1 - a lub b lub c Nawigator – poszukuje potrzebnych informacji, wyświetla materiał źródłowy dla punktu na ekranie Sekretarz - notuje wyniki analizy obrazu, zapisuje pomysły, uzgadnia ostateczną wersję opracowania (na papierze lub w komputerze) Sprawozdawca – przedstawia zadanie opracowane przez jego zespół pozostałym podgrupom Praca w grupie – Lider grupy porządkuje i dyscyplinuje pracę dla całej grypy Podgrupy dzielą się wynikami cząstkowymi – dyskusja Uczniowie analizują zmiany właściwości lądolodu Grenlandii na podstawie 3 różnych obrazów na 3 komputerach oraz wniosków podgrup Grafik grupy – uzupełnia mapę Zadanie 2 Lider grupy - wpisuje wnioski we wspólnej karcie na pulpicie (pkt. a) Grupa ogląda link dotyczący zmiany masy lądolodu pkt. b (na 3 komputerach) Wyciąga wnioski nt. zmiany masy Grenlandii Prezentacja wyników grupy klasie

16 45 minut


Pobierz ppt "Eksperyment Symulacja pracy satelitarnego wysokościomierza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google