Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: TECHNIK WETERYNARII

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE KARIERA ZAWODOWA CZY WIESZ, ŻE …? MASZYNY I NARZĘDZIA TECHNIK WETERYNARII LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK WETERYNARII ? ZADANIA ZAWODOWE : prowadzi hodowle zwierząt, dokonuje wyboru odpowiednich pasz, przeprowadza zabiegi inseminacji u zwierząt, przeprowadza badania fizykalne zwierząt, dobiera narzędzia do badań i przeprowadzania zabiegów, monitoruje stan zwierząt po zabiegach, prowadzi kontrolę i nadzór weterynaryjny, prowadzi profilaktykę chorób u zwierząt.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Technik weterynarii w swojej pracy obcuje głównie ze zwierzętami, współpracuje również z ludźmi – właścicielami zwierząt i specjalistami z branż pokrewnych. Posługuje się również sprzętem takim jak: igły, strzykawki, opatrunki. Jest to praca zarówno o charakterze umysłowym jak i fizycznym. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WETERYNARII ? Technik weterynarii wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach takich jak obory, gabinety, stajnie, ale w dużej mierze również na zewnątrz.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WETERYNARII ? Możliwości zatrudnienia Osoba mająca kwalifikacje w tym zawodzie, może znaleźć pracę w: przychodniach weterynaryjnych, zakładach hodowli zwierząt, Inspektoratach Weterynaryjnych (Głównym, Wojewódzkich i Powiatowych). Stanowiska pracy inspektor, hodowca, inseminator.

6 Czas pracy Technik weterynarii pracuje zazwyczaj w systemie 8-godzinnym. Może się zdarzyć również praca na dyżurach 12-godzinnych odbywających się również w nocy. Zarobki Pracownik może zarabiać od 1 600 do 2 300 zł (brutto) miesięcznie. Zarobki uzależnione są od możliwości pracodawcy i umiejętności pracownika ( www.wynagrodzenia.pl Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl Czynniki zagrażające zdrowiu Czynnikiem szkodliwym w pracy technika weterynarii mogą być choroby odzwierzęce, a także nieprzewidywalne reakcje zwierząt. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WETERYNARII ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA TECHNIK WETERYNARII ? Sonda nosowo-żołądkowa Sonda dożwaczowa Strzykawka Emaskulator Lignina Mikroskop Woda utleniona Bandaż Żyletka

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do kastracji prosiaków. Emaskulator

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY służy do wyciągania treści pokarmowej lub usuwania gazów z żołądka, np. u koni. Sonda nosowo-żołądkowa

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY do usuwania gazów u bydła. Sonda dożwaczowa

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przeznaczona do pobierania krwi lub wprowadzania płynów do krwioobiegu lub do mięśni. Strzykawka

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY służy do owijania ran opatrzonych wcześniej i z założonym opatrunkiem. Bandaż

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY miękka, biała, marszczona bibuła wchłaniająca ciecze, wykorzystywana do opatrywania ran. Lignina

14 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wykorzystywane w badaniach, np. mięsa poubojowego, powiększające obraz tkanek. Mikroskop

15 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY ciecz służąca do odkażania rany. Woda utleniona

16 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY ostrze służące do golenia, np. sierści w celu odsłonięcia pola operacyjnego. Żyletka

17 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ TECHNIK WETERYNARII ? Osoba wykonująca zawód technika weterynarii powinna interesować się przede wszystkim zwierzętami. Ważne są również zainteresowania z dziedziny medycyny i badań laboratoryjnych. Niezbędne umiejętności to: umiejętność nawiązywania kontaktu ze zwierzętami oraz umiejętność współpracy z ludźmi. Bardzo przydatne może okazać się również posiadanie prawa jazdy. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: odpowiedzialność, wrażliwość, otwartość, przewidywanie ryzyka, łagodność, porządek i czystość, zaangażowanie, szybkie podejmowanie decyzji.

18 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Do wykonywania zawodu technika weterynarii niezbędne są siła fizyczna, sprawność kończyn dolnych i górnych, sprawność układów fizjologicznych, dobry wzrok i słuch. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu mogą być: upośledzenie umysłowe umiarkowane i lekkie, daltonizm, zaburzenia sprawności kończyn górnych i dolnych, a także alergie na sierść zwierząt.

19 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość kształcenia dla osób niepełnosprawnych. Możliwości dalszego zatrudnienia uzależnione są od stanowiska, jakie osoba niepełnosprawna mogłaby zajmować. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

20 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Weterynaria, Behawiorystyka zwierząt, Zootechnika. Aby rozpocząć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. 4. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 3. Studia podyplomowe, np. Hodowla i ochrona zwierząt, Hipologia i jeździectwo. 2. Studia wyższe uzupełniające (magister), np. Weterynaria, Behawiorystyka zwierząt, Zootechnika. Technik weterynarii JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM WETERYNARII ? Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje R.9, R.10, R.11. Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje R.9, R.10, R.11. GIMNAZJUM Liceum - 3 lata lub Technikum - 4 lata Liceum - 3 lata lub Technikum - 4 lata Szkoła Policealna - 2 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje R.9, R.10, R.11. Szkoła Policealna - 2 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje R.9, R.10, R.11. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE?

21 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Weterynarz jest inaczej nazywany lekarzem weterynarii. Patronem weterynarzy jest święty Eligiusz.

22 „Choroby zakaźne psów i kotów”, C.E. Greene, „Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualności”, W. Lasek, „Mikrozy i mikrotoksykozy zwierząt.”, Z. Gliński, K. Kostro, M. Gajęcki. C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

23 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezen tacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezen tacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach. „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ). http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl

24 WYWIAD Z T ECHNIKIEM WETERYNARII

25

26

27 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google