Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 7 – PR i media Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 7 – PR i media Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."— Zapis prezentacji:

1 Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 7 – PR i media Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec

2 7. Firma a media I. Zasada ochrony wizerunku osób niepublicznych,( w tym związanych z osobami publicznymi) (formy aktywności publicznej….jednorazowe) Wizerunek w kontekście Istotne jest jednak to, że jeszcze dwa lata temu jego żoną (drugą zresztą) była niejaka Joanna Dorn. Potem pojawiły się doniesienia o romansie ze znaną warszawską wizażystką Izabelą Śmieszek, jego trzecią żoną. By Grzegorz Myśliwiec

3 Firma - media II. Zasada redukcji opisywania sfery prywatnej osób publicznych wraz ze wzrostem pozycji w hierarchii Ochrona prywatności VIPa nie obowiązuje, gdy sprawy prywatne mają bezpośrednie znaczenie dla sposobu, w jaki wykonuje swoje funkcje (Deklaracja Rady Europy w sprawia swobody debaty publicznej) gdy, VIP zwraca uwagę społeczeństwa na aspekty życia prywatnego III. Wizerunek moralny VIPa – wysoki i zgodny z deklarowanym (żółw posła E.Płonki, przedrozwodowe spotkania L.Dorna, temperament europosła Golika, „Erotyczne immunitety” 1992, ręka T.Iwińskiego, rwa A.Kwaśniewskiego, ) By Grzegorz Myśliwiec

4 Vip – na cenzurowanym By Grzegorz Myśliwiec

5 Firma a media - zasady Dobro publiczne przed interesem autora,redaktora,wydawcy,nadawcy Zasada weryfikacji źródeł – potwierdzenie newsa innym kanałem Fakt oddzielony od przypuszczeń i plotek Ścisłość przed szybkością Harmonizacja zainteresowań (temat) z oczekiwaniami odbiorców (oglądalność) Zasada jednego podejścia -, rozrywka, publicystyka Dziennikarz a rozmówcy – Informowanie o sposobie wykorzystania wypowiedzi Autoryzacja, jeśli zastrzeże rozmówca Neutralność dziennikarza – tylko rola moderatora Dociekanie prawdy – wymaga też agresywnych pytań, drążenia szczegółów ZasadaInformacja pustego krzesła Publicystyka – komentator – kompetentny, doświadczony z autorytetem By Grzegorz Myśliwiec

6 Firma a media Sytuacje wyjątkowe Równowaga miedzy ścisłością relacji a wrażliwością odbiorców (sceny drastyczne) Niedopuszczalne pokazywanie w bliskim planie scen śmierci (maska pośmiertna) W relacjach z wojen, zamieszek, demonstracji zawsze w roli obserwatora Unikanie opisów umożliwiających naśladowanie czynów antyspołecznych („997” – instrukcja czy przestroga?) Nie przesądzać o winie, zanim sąd…. Unikanie konfliktu interesów Bez prezentów, testowania, darmowych wyjazdów Materiały redakcyjne czytelnie oddzielone od reklamy, programów tv Bez kryptoreklamy, czyli obiektywnie i proporcjonalnie, „inside trading” zabroniony Niezaangażowanie w bezpośrednia działalność partyjna i polityczną, Bez pełnienia funkcji w administracji publicznej (podległość służbowa) By Grzegorz Myśliwiec

7 Debata społeczna Spokojnie – to tylko trollowanie! skrajny stosunek do netykiety lub ortografii – ( „literówki”) albo demonstracyjne łamanie zasad; chętne używanie argumentów ad personam skrajna megalomania i pogardliwy stosunek do innych osób częste zadawanie tych samych pytań za każdym razem rozpoczynanie wypowiedzi od tego samego zwrotu – powitania, często obraźliwego, prowokacyjnego; regularne ogłaszanie swojego definitywnego odejścia z forum

8 Fora dyskusyjne – nie dla każdego W sytuacji gdy rolą forów internetowych jest prowadzenie dyskusji, termin ten bywa jednak często nadużywany przez osoby, dla których poruszone zagadnienie jest niewygodne lub zwyczajnie za trudne do merytorycznego, szerszego omówienia, w stosunku do autorów tychże wypowiedzi. Nie każda bowiem kontrowersyjna, poruszająca trudne zagadnienia i mogąca kogoś bulwersować wypowiedź jest zaraz formą trollingu.

9 Firma a media. PR. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR I. Społeczeństwo 1. Informacje - prawdziwe, rzetelne i wyczerpujące 2. Żeby wprowadzenie w błąd nie miało miejsca nawet nieświadomie. 3. 4. 5. Przestrzeganie zasad i praktyk innych zawodów II. Media 6. Nie płacimy za materiał dziennikarski 7. Wyraźne oznaczenie reklamowego charakteru materiału. 8. Wykupywania powierzchni reklamowej nie łączymy z niczym 9. Podobnie w pośrednictwie 10. Firmom i ich pracownikom nie wolno wręczać prezentów o wartości - 100 zł brutto). 11. Produktów do testowania to test a nie łapówka. 12. Testowanie z dokumentem określającym cel i czas testowania. 13. Odpłatnie z usług dziennikarza bez kolizji interesów i …najlepiej deklaracja 14. Nie rozliczamy się akordowo. By Grzegorz Myśliwiec

10 ETYKA PR III. Klienci 15. Ochrona poufności informacji otrzymanych od klienta. 16. Firmom nie wolno reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów chyba, że uzyskają na to jednoznaczna zgodę klientów (stron). 17. Nie zatrudniamy pracowników klienta. 18. Firmy oraz ich pracownicy musza niezwłocznie poinformować klienta o swoim zaangażowaniu w przedsięwzięcia lub związki, które mogłyby być konkurencyjne lub wchodzić w konflikt z interesami klienta. 19. Nie obiecujemy. 20. Firmy są zobowiązane poinformować klienta,… Kodeks. IV. Władza publiczna 21. Pozyskanie informacji …tylko uczciwe. 22. Nie wolno udzielać nieprawdziwych informacji, co do statusu w relacjach z … 23. Firmom i ich pracownikom nie wolno wywierać niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem i normami społecznymi, metodami wpływu na … 24. Przedstawiamy się uczciwie, zawsze i kogo reprezentujemy. By Grzegorz Myśliwiec

11 ETYKA PR V. Inne agencje i pracownicy PR 25. Firmom i ich pracownikom nie wolno dyskredytować innych agencji. 26. Ochrona własności intelektualnej innych firm i osób. 27. Pracownik Firmy, którego interesy są sprzeczne z interesami klienta lub pracodawcy, zobowiązany jest do bezzwłocznego ujawnienia tego faktu. 28. Pracownik Firmy, może przyjmować wynagrodzenie za swoje usługi tylko w formie stałej pensji lub honorariów VI. Przestrzeganie Kodeksu i upowszechnianie zasad etyki profesjonalnej 29. Osoba tzw. Oficera Kodeksu 30. Prowadzenie edukacji pracowników w zakresie etyki profesjonalnej. 31. Firmy i ich pracownicy są zobowiązani poinformować władze Związku o każdym znanym im fakcie naruszenia niniejszego Kodeksu. 32. 33. Firma ma obowiązek włączenia niniejszego kodeksu jako załącznika do regulaminu pracy, a naruszenie przez pracownika Kodeksu określić w regulaminie pracy jako "poważne naruszenie warunków zatrudnienia". 34. W przypadku powstania wątpliwości, co do zachowania zasad By Grzegorz Myśliwiec


Pobierz ppt "Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 7 – PR i media Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google