Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt procesowy otrzymywania Bisfenolu A Budzich Emilia, Dąbrowska Agnieszka, Głuszek Małgorzata, Korytkowska Katarzyna, Ufnalska Iwona Najniższa temperatura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt procesowy otrzymywania Bisfenolu A Budzich Emilia, Dąbrowska Agnieszka, Głuszek Małgorzata, Korytkowska Katarzyna, Ufnalska Iwona Najniższa temperatura."— Zapis prezentacji:

1 Projekt procesowy otrzymywania Bisfenolu A Budzich Emilia, Dąbrowska Agnieszka, Głuszek Małgorzata, Korytkowska Katarzyna, Ufnalska Iwona Najniższa temperatura ok. 64°C Najwyższa temperatura ok. 200°C Krystalizacja adduktu fenol- bisfenol A Stopienie adduktu Rozdział w parowniku (T= 200°C, p=1 mmHg) Wydzielenie bisfenolu A poprzez kondensację frakcjonowaną Opracowanie technologii wytwarzania Bisfenolu A (BPA) stosowanego do produkcji tworzyw sztucznych, głównie poliwęglanów (wykorzystywanych m.in. do wytwarzania butelek do karmienia niemowląt), polieterów, polisulfonów, żywic epoksydowych, a także wykorzystywanego jako przeciwutleniacz w środkach spożywczych i kosmetycznych. Literatura: Patent; Societa' Italiana Resine S.p.A.; US3936507; (1976); (A1) English ;Patent; Bayer Aktiengesellschaft; US5097034; (1992); (A1) English Opiekun: dr. inż. Mariusz Tryznowski Oddziaływanie na środowisko Schemat ideowy procesu I Warunki prowadzenia procesu I Opis chemiczny procesu I (W=89%) Opis chemiczny procesu II (W= 78%) Porównanie procesów Ostateczny wybór Schemat ideowy procesu II Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej zdecydowanie bardziej atrakcyjna wydaje się METODA I. Cel projektu Najniższa temperatura ok. 20°C Najwyższa temperatura ok. 50°C Usuwanie wody pod próżnią pompy wodnej Suszenie w próżni Proces przebiega w atm. gazu obojętnego Warunki prowadzenia procesu II Metoda 1Metoda 2 ZALETY Łatwo dostępne substraty w konkurencyjnych cenach Niskie temperatury prowadzenia procesu Proste przejście ze skali laboratoryjnej do skali technicznej Łatwiejsza automatyzacja, dostępność wymaganej aparatury WADY Szereg produktów ubocznychSubstraty komercyjnie niedostępne, ich synteza wiąże się z wysokimi kosztami; toksyczność Konieczność stosowania wyższych temperatur Niesatysfakcjonująca wydajność Konieczność zastosowania próżni = koszty Stosunkowo długi czas prowadzenia procesu Wysokie wymagania w stosunku do dostępnych substratów Konieczność zastosowania próżni = koszty BISFENOL A – produkt główny (ciało stałe) stabilny chem. w normalnych warunkach, prakt. nie rozp. w wodzie powinien być przechowywany w workach z PE lub pojemnikach z PP działa szkodliwe na płodność, drogi oddechowe, skórę, oczy, zwiększa ryzyko raka, alergii, zaburza dział. hormonów ; szkodliwe działanie na organizmy wodne, dzienna dawka BPA <0,05 mg/ kg masy ciała łatwo ulega biodegradacji WODA – główny produkt uboczny procesu nie stanowi zagrożenia, odprowadzana po oczyszczeniu do kanalizacji FENOL – substrat i produkt uboczny przechowywany w szczelnych pojemnikach ze stali nierdzewnej łatwopalny, pary z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe, nie powinien przedostać się do środowiska czy kanalizacji, zaleca się wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie toksyczność ostra, żrący, działanie mutagenne, ryzyko śmierci ACETON – substrat wysoce łatwopalny, miesza się bez ograniczeń z wodą, łatwo ulega biodegradacji działa drażniące na oczy, skórę, może powodować nudności, objawy depresyjne; toksyczny dla organizmów wodnych


Pobierz ppt "Projekt procesowy otrzymywania Bisfenolu A Budzich Emilia, Dąbrowska Agnieszka, Głuszek Małgorzata, Korytkowska Katarzyna, Ufnalska Iwona Najniższa temperatura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google