Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTENTURA RODZINY. Prawa i obowiązki asystenta rodziny reguluje: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTENTURA RODZINY. Prawa i obowiązki asystenta rodziny reguluje: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."— Zapis prezentacji:

1 ASYSTENTURA RODZINY

2 Prawa i obowiązki asystenta rodziny reguluje: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3 ZADANIA ASYTENTA RODZINY: udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej a przede wszystkim przywróceniu lub nabyciu umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej

4 Asystent rodziny Wzmacnianie więzi rodzinnych i aktywnego funkcjonowania w środowisku, poprawa komunikacji w rodzinie Przewodnik po świecie instytucji TRENING: kompetencji rodzicielskich, budżetowy, czystości Aktywizacja zawodowa Poszukiwanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną Profilaktyka prozdrowotna i poruszanie tematu świadomego planowania rodziny

5 Liczba rodzin, których wsparciem otoczyć może jeden asystent rodziny – MAX 15

6 Asystent rodziny współpracuje z: pracownikami socjalnymi, kuratorami oraz Sądem Rodzinnym i Wydziałem Karnym, pedagogami i wychowawcami, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR), funkcjonariuszami Policji, przedstawicielami służby zdrowia, terapeutami i psychologami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Wspierania Rodziny, instytucjami pozarządowymi, członkami dalszej rodziny rodziny objętej wsparciem, innymi osobami związanymi z rodziną.

7 Zakres pracy asystenta obejmuje cztery obszary: DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ DZIECKA I RODZINY BEZPOŚRENIA PRACA Z RODZICAMI ORGANIZACJA WŁASNEJ PRACY BEZPOŚREDNIA PRACA Z DZIEĆMI

8 PLAN PRACY Z RODZINĄ: TWORZONY PO OKOŁO 3 MIESIĄCACH WSPÓŁPRACY WSPÓLNIE Z RODZINĄ OKREŚLA DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI RODZINY PLAN MOŻE BYĆ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY I MODYFIKOWANY

9 ASYSTENT RODZINY MOŻE OSIĄGNĄĆ TYLKO TO, CO RODZINA CHCE OSIĄGNĄĆ!

10 PROBLEMY W PRACY ASYSTENTA RODZINY: niska motywacja rodzin do zmiany, niska świadomość społeczeństwa dotycząca roli i zadań asystenta rodziny, stosunkowo duża liczba rodzin otoczonych wsparciem jednego asystenta rodziny, praca z rodzinami wieloproblemowymi,

11 ZESPÓŁ ds. ASYSTY RODZINNEJ Asystenci rodziny: Agnieszka Oboza Monika Rajda Marta Michałek KONTAKT TEL.: 33 870 89 70 POKÓJ nr 20

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ASYSTENTURA RODZINY. Prawa i obowiązki asystenta rodziny reguluje: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google