Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury."— Zapis prezentacji:

1 Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury Zbigniew Gruszka Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Łódzki (Polska)

2 Plan wystąpienia 2 1.Ustalenia dotyczące wrażliwości zarządzania instytucjami kultury 2.Kultura organizacji 3.Koncepcja organizacji uczących się 4.Proces partycypacyjny pracowników w działaniu strategicznym 5.Standardy postępowania dla bibliotek 6.Podsumowanie

3 3 Wrażliwość zarządzania instytucjami kultury

4 1.Twórcy i zarządzający instytucjami kultury 2.Specyfika działalności instytucji kultury 3.Sytuacja bibliotek po 1989 r. 4.Pracownicy jako najważniejszy kapitał bibliotek 4

5 5 Kultura organizacji 1.Funkcja wewnętrzna funkcja integrująca funkcja poznawczo-informacyjna funkcja adaptacyjna 2.funkcja zewnętrzna wewnętrzne uzgodnienia działające na kontakty zewnętrzne firmy, np. misja, strategia, cele czynniki zewnętrzne działające na firmę, takie jak inne instytucje, uwarunkowania ekonomiczne, prawne, kulturowe itd. Źródło: L. Zbiegień-Maciąg: Kultura w organizacji: identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa 2013, s. 33-37.

6 dobór innowacyjnych pracowników, trening kreatywności i innowacji, rozwijanie uczącej się kultury organizacyjnej, zwiększenie uprawnień pracowników, uwzględnianie pomysłów pracowników w planach innowacyjnych, wspieranie działań innowacyjnych pracowników przez kierowników, kreatywność jako wymóg i norma pracy, 6 Innowacyjna kultura organizacji

7 7 Koncepcja organizacji uczących się

8 Uczenie się instytucjonalne należy rozumieć jako sumę wiedzy zdobywanej w sposób ciągły przez pracowników, składającej się na innowacyjną kulturę organizacyjną. 8 8

9 9 Proces partycypacyjny pracowników w działaniu strategicznym

10 10 10 Rozpoczęcie Diagnoza wewnętrzna i zewnętrzna Podsumowanie diagnozy Akceptacja Problem strategiczny Wizja i koncepcja strategiczna Akceptacja Kierunki strategiczne Działania Rozpoczęcie

11 11 Standardy postępowania dla bibliotek Nasze księgi zbilansowały się. 50% danych jest prawdziwe, a 50% przerobione Naše knihy je dáno ven. 50% dat je pravý, a 50% bylo přepracován

12 ProblemDziałania projakościowe brak środków finansowych Stworzenie biznesplanu Racjonalizacja zakupów Pozyskanie sponsora Aplikowanie po dodatkowe środki poziom obsługi Opracowanie standardu obsługi System szkoleń Wdrożenie narzędzi sprawozdawczych i weryfikujących niskie zaangażowanie personelu identyfikacja poziomu zaangażowania wdrożenie systemu kar i nagród zaangażowanie innowacyjności pracowniczej budowa prestiżu zawodu mała konkurencyjność biblioteki Krytyczna ocena dotychczasowej oferty Identyfikacja potrzeb otoczenia Zastosowanie benchmarkingu poprawa wizerunku bibliotek Identyfikacja czynników osłabiających wizerunek biblioteki; ocena wizerunku monitorowane stosowanie narzędzi promocyjnych wyjście z ofertą dedykowaną nie-czytelnikom budowa relacji z mediami

13 „ […] wszystkie zmiany z poszukiwaniem możliwości powiększenia efektywności działania w sektorze publicznym powinny być jednocześnie rozpatrywane z perspektywy ich wpływu na jakość, którą należy w tym przypadku ujmować bardzo szeroko. Krótkotrwałe oszczędności w analizowanym obszarze mogą spowodować ogromne straty długookresowe”. 13 Źródło: B. Ziębicki: Efektywność a jakość w sektorze publicznym. [w:] A. Potocki (red.): Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa 2007, s. 339. Všechny změny spojene s hledání příležitostí ke zvýšení provozní efektivity ve veřejném sektoru musí byt přezkoumána z hlediska jejich dopadu na kvalitu, která by měla být v tomto případě uznané velmi široce. Krátkodobé úspory v analyzované oblasti mohou způsobit obrovské ztráty dlouhodobě.

14 14 Dziękuję! Děkuji!


Pobierz ppt "Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google