Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Własność intelektualna w projektach 7PR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Własność intelektualna w projektach 7PR."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Własność intelektualna w projektach 7PR

2 www.kpk.gov.pl Definicje Nowa Wiedza – wyniki projektu, w tym wszelkie informacje, niezależnie od tego czy mogą być objęte ochroną, czy nie. Wiedza istniejąca – informacje, zarówno chronione jak i nie chronione, które są własnością uczestników przed ich przystąpieniem do umowy z Komisją i które są potrzebne do przeprowadzenia projektu lub wykorzystania jego wyników.

3 www.kpk.gov.pl Własność nowej wiedzy Właścicielem Nowej Wiedzy jest podmiot prowadzący prace, w wyniku, których ona powstała. Wyjątki: Projekty prowadzone na rzecz określonych grup (SME, stowarzyszenia SME i CSO) Należy pamiętać, że w myśl polskich przepisów, jeśli co innego nie wynika z umowy, prawa własność intelektualnej powstałej w wyniku realizacji obowiązków pracowniczych należą do pracodawcy. (art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art.11 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej)

4 www.kpk.gov.pl Własność nowej wiedzy Współwłasność Powstaje jeśli badania prowadziło kilka podmiotów tak, że nie da się określić ich wkładu. W takim przypadku beneficjenci zobowiązani są zawrzeć umowę dotyczącą podziału i zasad korzystania ze wspólnej Nowej Wiedzy. Do czasu jej zawarcia każdy współwłaściciel może udzielać podmiotom trzecim niewyłącznych licencji jeżeli: –Powiadomi o tym przynajmniej 45 dni wcześniej pozostałych współwłaścicieli –Zapewni im sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie

5 www.kpk.gov.pl Prawa dostępu Uczestnicy mają obowiązek udostępnienia sobie posiadanej wiedzy tylko jeśli jest to konieczne: w związku z realizacją projektu lub do wykorzystania własnej Nowej Wiedzy. Wykorzystanie Nowej Wiedzy obejmuje prowadzenie zarówno dalszej działalności badawczej nieobjętej projektem, jak i prac mających na celu opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktu, procesu lub usługi.

6 www.kpk.gov.pl Zasady praw dostępu Uczestnicy mają prawo dostępu do Nowej Wiedzy, jeśli jest ona niezbędna do: realizacji projektu –nieodpłatnie wykorzystania własnej Nowej Wiedzy –zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach Uczestnicy mają prawo dostępu do Wiedzy Istniejącej, jeśli jest ona niezbędna do realizacji projektu –nieodpłatnie lub na zasadach uzgodnionych przed podpisaniem umowy z KE wykorzystania własnej Nowej Wiedzy –zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach

7 www.kpk.gov.pl Prawa dostępu c.d. Udzielenie praw dostępu może być uzależnione od spełnienia pewnych warunków mających na celu: –zapewnienie poufności –użycie Wiedzy tylko w określonym celu Uczestnicy mogą w pisemnej umowie określić Istniejącą Wiedzę wymaganą dla potrzeb projektu oraz, tam, gdzie jest to stosowne wykluczyć Istniejącą Wiedzę. Najlepiej by uczestnicy uzgodnili to przed odpisaniem umowy z Komisją, ale nie ma takiego wymogu prawnego Mogą stworzyć listę potrzebnej Wiedzy lub listę wykluczonej Wiedzy Wykluczenie może dotyczyć tylko części Istniejącej Wiedzy, tylko dostępu dla wybranych uczestników lub być czasowe

8 www.kpk.gov.pl Ochrona Upowszechnianie Jeżeli Nowa Wiedza może mieć zastosowanie przemysłowe lub handlowe, jej właściciel zobowiązany jest zapewnić jej odpowiednią i skuteczną ochronę. Jeżeli tego nie robi, musi powiadomić KE najpóźniej na 45 przed planowanym upowszechnieniem, a Wspólnota ma prawo, za zgodą właściciela przejąć własność Nowej Wiedzy i związane z nią obowiązki. Uczestnicy mają też obowiązek upowszechniania Nowej Wiedzy. Obowiązek ten jest jednak podporządkowany obowiązkowi ochrony i innym zobowiązaniom oraz interesom uczestnika np. dotyczącym poufności. Jeśli uczestnik nie dopełnia tego obowiązku, Komisja może go wyręczyć. O planowanym upowszechnieniu należy powiadomić innych uczestników. Wszelkie formy upowszechnienia muszą zawierać informację o wsparciu finansowym Wspólnoty


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Własność intelektualna w projektach 7PR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google