Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powołanie Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powołanie Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 Powołanie Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Powołanie Grupy Roboczej Pełna nazwa grupy: Grupa Robocza organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” Wniosek o powołanie stałej Grupy Roboczej organizacji pozarządowych zgłosiło 14 kwietnia 2015 roku trzech członków KM: Tadeusz Podymiak, Katarzyna Witkowska i Marian Kwidziński. We wniosku określono, że podstawowym celem Grupy jest:  stała troska o trwały charakter budowania partnerstwa międzysektorowego oraz jego rozwój w ramach Komitetu Monitorującego, w kontekście realizacji zobowiązań RPO WP 2014-2020,  wypracowanie mechanizmów i narzędzi zapewniających stałą promocję, odpowiedni przepływ informacji oraz merytoryczny udział Trzeciego Sektora w województwie pomorskim w procesie konsultowania, wypracowywania najlepszych rozwiązań oraz wymiany dobrych praktyk ze środowiskiem w sprawach istotnych dla rozwoju społecznego i obywatelskiego w regionie.

3 Powołanie Grupy Roboczej Proponowany skład Grupy Roboczej: organizacje pozarządoweczłonkowie KMzastępcy członków KM Przedstawiciele organizacji pozarządowych w obszarze ochrony środowiska Marian KwidzińskiAntonina Paplińska Przedstawiciele organizacji pozarządowych w obszarze ochrony zdrowia Katarzyna WitkowskaJacek Wesołowski Przedstawiciele organizacji pozarządowych w obszarze włączenia społecznego, równości szans i płci oraz niedyskryminacji Grzegorz BasarabAleksandra Klimczuk Przedstawiciele organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń Kamil KoniuszewskiMaria Skwarczyńska Przedstawiciele Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Tadeusz PodymiakAgnieszka Wyrzykowska Przedstawiciele Lokalnych Grup DziałaniaJarosław Zielonka Grażyna Wera- Malatyńska Przedstawiciele Lokalnych Grup RybackichDaniel Lessnau Ewelina Lila


Pobierz ppt "Powołanie Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google