Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izotopy i prawo rozpadu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izotopy i prawo rozpadu"— Zapis prezentacji:

1 Izotopy i prawo rozpadu
Rodzaje promieniowania Reakcje rozpadów Prawo rozpadu promieniotwórczego Bekerel Metoda datowania węglem

2 Promieniowanie

3 Rozpad alfa Rozpad alfa (przemiana α) – reakcja jądrowa rozpadu, w której emitowana jest cząstka α (jądro helu 42He2+). Strumień emitowanych cząstek alfa przez rozpadające się jądra to promieniowanie alfa. Zapis reakcji rozpadu jądra atomu uranu:

4 Zadanie 1 Zapisz reakcję rozpadu dla toru (232) radu (226)

5 Neutron - proton

6 Rozpad beta Jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest przemiana nukleonu w inny nukleon. Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β − (beta minus) rozpad β + (beta plus) W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii rozpadu może pozostać zmagazynowana w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta towarzyszy często emisja promieniowania gamma.

7 Rozpad beta - Polega na przemianie jądrowej, w wyniku której neutron zostaje zastąpiony protonem. W rezultacie w wyniku rozpadu beta minus powstaje elektron i antyneutrino elektronowe.

8 Neutrino Neutrino – cząstka elementarna
Ma zerowy ładunek elektryczny. Neutrina występują jako cząstki podstawowe w Modelu Standardowym. Doświadczenia przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że neutrina mają niewielką, bliską zeru masę.

9 Antyneutrino Antyneutrino, antycząstka neutrina.
Ma ładunek elektryczny zero i prawdopodobnie masę równą zeru Antyneutrino różni się od neutrina tzw. skrętnością. Antyneutrino jest prawoskrętne, neutrino - lewoskrętne.

10 Zadanie 2 Zapisz reakcje rozpadu beta - dla: Na H

11 Rozpad beta -

12 Rozpad beta + Polega na przemianie protonu w neutron wewnątrz jądra.
Powstaje pozyton (pozytron) i neutrino elektronowe

13 Pozyton Pozyton, antyelektron (nazywany też pozytronem) – elementarna cząstka antymaterii oznaczana symbolem e+, będąca antycząstką elektronu. Jej ładunek elektryczny jest równy +1 (jednostce ładunku elementarnego), masa jest równa masie elektronu.

14 Zadanie 3 Zapisz reakcje rozpadu beta + dla: C Na

15 Rozpad beta

16 Akcelerator

17 Prawo rozpadu promieniotwórczego
Prawo rozpadu naturalnego – to zależność określająca szybkość ubywania pierwotnej masy substancji zbudowanej z jednego rodzaju cząstek, która ulega naturalnemu, spontanicznemu rozpadowi.

18 Czas połowicznego rozpadu
Czas po którym w stanie początkowym pozostaje połowa masy próbki nazywa się czasem połowicznego rozpadu

19 Prawo rozpadu promieniotwórczego
N=N0 (1/2)t/T N=N0 2 –t/T N – liczba jąder promieniotwórczych, które pozostały w próbce N0 -liczba jąder promieniotwórczych w chwili początkowej T – czas połowicznego rozpadu t – czas obserwacji

20 Bekerel Bekerel, Bq to jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI Próbka ma aktywność 1 Bq gdy zachodzi w niej jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę. A=ΔN/ Δt A-aktywność Bq ΔN – liczba rozpadów

21 Datowanie radiowęglowe
Datowanie radiowęglowe to metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C. Metoda dostępna w wielu laboratoriach, również w Polsce, opracowana została przez Willarda Libby'ego i jego współpracowników w Libby otrzymał za tę pracę nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1960 roku.

22 Datowanie radiowęglowe
By określić kiedy nastąpiło pobranie węgla z atmosfery do fotosyntezy i budowy danego organizmu, należy zmierzyć proporcję izotopu węgla 14C do całej zawartości węgla w badanych pozostałościach organizmu lub materiałów pochodzących z tego organizmu (np. drewna lub skóry). Następnie trzeba obliczyć, jak dawno temu próbka miała proporcje izotopów równe wówczas proporcji atmosferycznej.


Pobierz ppt "Izotopy i prawo rozpadu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google