Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 84. Jak miłe są P rzybytki T woje, P anie Z astępów!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 84. Jak miłe są P rzybytki T woje, P anie Z astępów!"— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 84

2 Jak miłe są P rzybytki T woje, P anie Z astępów!

3 Dusza moja pragnie i tęskni do P rzedsieni P ańskich.

4 Moje serce i ciało radośnie wołają do B oga Ż ywego.

5 Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo gdzie złoży swe pisklęta: przy T woich O łtarzach, P anie Z astępów, mój K rólu i mój B oże!

6 Szczęśliwi, którzy mieszkają w D omu T woim, P anie, nieustannie C ię wychwalają.

7 Szczęśliwi, których moc jest W T obie, którzy zachowują ufność w swym sercu.

8 Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

9 Z mocy w moc wzrastać będą: B oga ujrzą na S yjonie. P anie Z astępów, U słysz moją modlitwę;

10 N akłoń U cha, B oże J akuba! S pojrzyj, P uklerzu nasz, B oże, i W ejrzyj na oblicze T wego P omazańca!

11 Zaiste jeden dzień w P rzybytkach T woich lepszy jest niż innych tysiące;

12 wolę stać w progu D omu mojego B oga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.

13 Bo P an B óg J est S łońcem i T arczą:

14 P an H ojnie D arzy Ł aską i C hwałą,

15 N ie O dmawia D obrodziejstw postępującym nienagannie. P anie Z astępów, szczęśliwy człowiek, który ufa T obie!

16 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 84


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 84. Jak miłe są P rzybytki T woje, P anie Z astępów!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google