Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PROMOCJI W EUROREGIONIE GLACENSIS KŁODZKO 16 lutego 2010 Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PROMOCJI W EUROREGIONIE GLACENSIS KŁODZKO 16 lutego 2010 Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PROMOCJI W EUROREGIONIE GLACENSIS KŁODZKO 16 lutego 2010 Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

2 Wszyscy beneficjenci programu zobowiązani są do odpowiedniego uwidocznienia zasad w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu. W przypadku, gdy projekt otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, beneficjent zapewnia, aby opinia publiczna oraz podmioty uczestniczące zostały o tym dofinansowaniu poinformowane za pośrednictwem umieszczenia w widocznym miejscu loga: 1. Nazwa programu oraz logo Unii Europejskiej 2. Logo Euroregionu Glacensis

3 Wymogi dotyczące promocji projektu są wiążące od momentu podpisania umowy Niespełnienie powyższego wymogu może w swojej konsekwencji doprowadzić do niewypłacenia dofinansowania lub ewentualnie zwrotu wypłaconych środków

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 Podręcznik Prezentacji Wizualnej Umowa o dofinansowanie

5 Logo programu oraz Unii Europejskiej

6 Logo, nazwa Programu, a także wizerunek graficzny służą do szybkiej identyfikacji programu wsparcia i stanowią istotny wkład na rzecz zwiększenia stopnia popularności wśród opinii publicznej. Zastosowanie: materiały, publikacje tablice wystawowe gadżety reklamowe wizytówki strony internetowe programu wszelkiego rodzaju promocja programu

7 LOGO EUROREGIONU GLACENSIS

8 Ponieważ otrzymują Państwo dofinansowanie z rezerwy celowej Budżetu Państwa, zapisy umowy nakładają na Państwo obowiązek informowania o dofinansowaniu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013“

9 Przykłady umieszczania zasad promocji

10

11 W przypadku realizacji działania np. zakup wyposażenia placu zabaw Beneficjent winien na tablicy informacyjnej umieścić informację, iż konkretne działanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

12

13

14

15 Podczas szkoleń i seminariów powinien być wystawiony baner lub tablica promocyjna Materiały informacyjne, promocyjne, szkoleniowe, zakupiony sprzęt, dokumentacja projektu musi zawierać odpowiednie wskazane wcześniej oznaczenia

16

17

18

19

20 Zasady promocyjne muszą być umieszczane w widocznych miejscach. W przypadku publikacji drukowanych (np. foldery) na pierwszej bądź ostatniej stronie Naruszenie obowiązku promocji skutkuje zmniejszeniem dotacji o wartość wydatków dla których nie spełniono obowiązku

21

22

23 Dziękuję za uwagę Małgorzata Kraczuk Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Mail: biuro@eg.ng.plbiuro@eg.ng.pl Tel:74/867-71-30


Pobierz ppt "ZASADY PROMOCJI W EUROREGIONIE GLACENSIS KŁODZKO 16 lutego 2010 Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google