Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ETODY POMIARU TEMPERATURY Karolina Ragaman grupa 2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ETODY POMIARU TEMPERATURY Karolina Ragaman grupa 2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji."— Zapis prezentacji:

1 M ETODY POMIARU TEMPERATURY Karolina Ragaman grupa 2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2 T EMPERATURA Z pojęciem temperatury spotykamy się na co dzień. Każdy z nas ma odczucie, że coś jest „ciepłe” lub „zimne”. Jednakże te odczucia są subiektywne i zawodne, ponieważ zależą od stanu otaczającego nas środowiska. Pomiar jest obiektywnym kryterium w celu określenia temperatury.,,Temperatura ciała jest jego stanem cieplnym rozpatrywanym w odniesieniu do jego zdolności przekazywania ciepła innym ciałom ’’- J.C Maxwell

3 T EMPERATURA Temperatura to skalarna wielkość fizyczna, która określa stan układu termodynamicznego. Dla gazu temperatura T, to miara średniej energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek. Ogólnie temperatura jest miarą energii wewnętrznej cząsteczek

4 S KALA TEMPERATUR Przyjęcie pewnej skali temperatur ma na celu podporządkowanie określonych wartości liczbowych pewnym temperaturom. Do określenia skali temperatur potrzebne są stałe punkty termometryczne, odpowiadające pewnym stanom cieplnym, w których zachodzą ściśle określone zjawiska

5 S KALA TEMPERATUR Praktyczna skala temperatur -stopień Celsjusza W praktyce życia codziennego temperaturę podaje się zwykle w skali Celsjusza. Temperatura t =0°C odpowiada punktowi zamarzania, zaś t =100°C-punktowi wrzenia wody. Bezwzględna skala temperatury- Skala Kelvina Temperatura krzepnięcia wody (topnienia lodu) w bezwzględnej skali temperatur wynosi 273,15 K. Zatem zero bezwzględne odpowiada −273,15°C. Temperatura wrzenia wody (przy normalnym ciśnieniu) wynosi, odpowiednio, 373,15K.

6 S KALE TEMPERATUR Oznaczenie°C°F x°C = X x°F= x x°R = x°K= x-273 Przeliczenie stopni w różnych skalach termometrycznych Źródło: L. Michalski, K.Eckersdorf Pomiary temperatury, WNT Warszawa 1969

7 T ERMOMETR Wynalezienie urządzenia służącego do pomiaru stopnia ciepła lub stopnia zimna zwanego obecnie termometrem przypisuje się Galileuszowi (w latach 1592-1603) Pierwszy termometr z zasklepioną rurką, zaopatrzony w skalę został skonstruowany ok r. 1650 przez członków Florenckiej Akademii Nauk.

8 Źródło: L. Michalski, K.Eckersdorf Pomiary temperatury, WNT Warszawa 1969

9 P OMIAR TEMPERATURY Przyrządy do pomiaru temperatury dzielą się na stykowe i bezstykowe Stykowe - Termometry stykowe lub krótko termometry podczas pomiaru znajdują się w bezpośrednim styku z ciałem lub ośrodkiem. Bezstykowe- Pirometry które określają temperaturę w oparciu o wysyłane przez to ciało lub ośrodek promieniowanie temperaturowe.

10 K LASYFIKACJA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU TEMPERATURY Źródło: L. Michalski, K.Eckersdorf Pomiary temperatury, WNT Warszawa 1969

11 STYKOWE T ERMOMETRY NIEELEKTRYCZNE Termometry cieczowe Zbudowane są na zasadzie wykorzystania zależności rozszerzalności objętościowej cieczy termometrycznej od zmian temperatury Termometry dylatacyjne Zbudowane są na zasadzie wykorzystania różnicy cieplnej rozszerzalności liniowej dwóch różnych materiałów Termometry bimetalowe Bimetalem nazywa się taśmę wykonaną z dwóch różnych metali, mających różne wartości cieplnych współczynników rozszerzalności liniowej.

12 STYKOWE T ERMOMETRY NIEELEKTRYCZNE Źródło: L. Michalski, K.Eckersdorf Pomiary temperatury, WNT Warszawa 1969

13 STYKOWE T ERMOMETRY NIEELEKTRYCZNE Źródło: L. Michalski, K.Eckersdorf Pomiary temperatury, WNT Warszawa 1969

14 STYKOWE T ERMOMETRY ELEKTRYCZNE Termoelektryczne Przyrząd reagujący na zmianę temperatury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w niego termoelementu. Rezystancyjne Zasada działania termometrów rezystancyjnych polega na wykorzystaniu zjawiska zmian rezystancji przewodników lub półprzewodników prądu elektrycznego wraz z temperaturą.

15 BEZSTYKOWE- P IROMETRY Radiacyjne Pomiar temperatury wykonywany jest na podstawie wielkości emisji promieniowania podczerwonego. Fotoelektryczne Zasada działania polega na pomiarze sygnału elektrycznego wytworzonego w fotoelementach na których skupiane jest promieniowanie temperaturowe wysyłane przez ciało badane. Dwubarwowe Zasada działania polega na pomiarze temperatury ciał wysyłających promieniowanie temperaturowe na podstawie stosunku wartości natężenia promieniowania wysyłanego przez te ciała przy dwóch różnych długościach fal.

16 BEZSTYKOWE- P IROMETRY Pirometr radiacyjny Pirometr dwubarwowy

17 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "M ETODY POMIARU TEMPERATURY Karolina Ragaman grupa 2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google