Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje wyzwań, celów strategicznych i programów opracowanych w ramach obszaru USŁUGI SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje wyzwań, celów strategicznych i programów opracowanych w ramach obszaru USŁUGI SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje wyzwań, celów strategicznych i programów opracowanych w ramach obszaru USŁUGI SPOŁECZNE

2 Dziedziny analizowane w ramach obszaru USŁUGI SPOŁECZNE oświata, edukacja, nauka kultura, dziedzictwo kulturowe, historia, tradycja turystyka zdrowie pomoc społeczna Przypomnienie

3 Główne wyzwania strategiczne – dyskutowane zagadnienia Poprawa jakości kształcenia. Wiązanie najlepszych absolwentów studiów wyższych z Poznaniem. Architektoniczna spójność krajobrazu miasta (nowoczesność i zabytki). Wykreowanie produktu kulturalnego Poznania w związku z realizacją jego funkcji metropolitalnej. Zintensyfikowanie oferty kulturalnej miasta. Poznań, centrum o randze metropolitalnej – stolica regionu europejskiego.

4 Obszar USŁUGI SPOŁECZNE CELE STRATEGICZNE Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania. Wykreowanie Poznania jako centrum kultury i turystyki o randze międzynarodowej. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców. Cele strategiczne – Rekomendacja zespołu US

5 Propozycja korekty III. CELU STRATEGICZNEGO Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka nauki, edukacji i kultury, oraz, w związku z tym, zmiana identyfikacji celu – obecnie identyfikacja jedynie z AKADEMICKIM POZNANIEM Propozycja korekty IV. CELU STRATEGICZNEGO Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w europejskiej sieci metropolii. Cele strategiczne – propozycje korekty

6 Propozycje programów Obszar USŁUGI SPOŁECZNE PROGRAMY Europejska jakość nauki i szkolnictwa wyższego (program dyskutowany przez zespoły US i GN) Wysoka jakość edukacji i wychowania Aktywny Poznań Poznań dla turystów / Konferencyjny Poznań Kulturalny Poznań Obywatelski Poznań Poznań po godzinach Społeczeństwo oparte na wiedzy

7 Obszar USŁUGI SPOŁECZNE Propozycje programów PROGRAMY. Komentarz Europejska jakość nauki i szkolnictwa wyższego – nacisk na realizację celu: Wiązanie najlepszych absolwentów studiów wyższych z Poznaniem Wysoka jakość edukacji i wychowania – podnoszenie poziomu kształcenia; zwiększenie odsetka absolwentów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskują indeksy poznańskich uczelni wyższych Aktywny Poznań - Poznań bogaty w znaczące międzynarodowe imprezy sportowe

8 Obszar USŁUGI SPOŁECZNE Propozycje programów PROGRAMY. Komentarz Poznań dla turystów / Konferencyjny Poznań – poszerzenie oferty turystycznej miasta o produkty z zakresu turystyki kulturowej oraz wzmacnianie funkcji kongresowej miasta; rozwijanie wyznaczników wizerunku Poznania zrozumiałych dla Europejczyków Kulturalny Poznań – 1) rozwój i podnoszenie rangi poznańskich instytucji kultury w celu uzyskania przez te instytucje pozycji równoważnej z zajmowaną przez podobne instytucje europejskie; 2) Poznań bogaty w znaczące, międzynarodowe wydarzenia kulturalne. Europejska Stolica Kultury w roku …;

9 Obszar USŁUGI SPOŁECZNE Propozycje programów PROGRAMY. Komentarz Obywatelski Poznań – rozwój kapitału społecznego; zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie miasta; kultywowanie ducha organicznikowskiego i wzmacnianie stylu życia w poczuciu wspólnoty z drugim człowiekiem Poznań po godzinach – atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego; rozwój bazy rekreacyjnej; organizacja masowych imprez sportowych i kulturalnych Społeczeństwo oparte na wiedzy – rozwój różnych form kształcenia ustawicznego

10 Obszar USŁUGI SPOŁECZNE Propozycje programów PROPOZYCJE WIZJA Poznania’2030: Poznań najważniejszym ośrodkiem kultury i nauki pomiędzy dwiema stolicami: Berlinem i Warszawą. WIZJA Poznania’2030: Poznań metropolią europejską.


Pobierz ppt "Propozycje wyzwań, celów strategicznych i programów opracowanych w ramach obszaru USŁUGI SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google