Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 21 marca 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Poddziałanie 3.1.1

3 Poddziałanie 3.1.1 (PI 3a) Typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach ZIT

4 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 8. Zgodność projektu z programem rewitalizacji 2 pkt – projekt jest zgodny z programem rewitalizacji i w całości realizowany jest na terenie wskazanym do rewitalizacji; 1 pkt – projekt jest zgodny z programem rewitalizacji i w części realizowany jest na terenie wskazanym do rewitalizacji. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 8. Zgodność projektu z programem rewitalizacji Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

5 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google