Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami (Project management) planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi aspektami projektu motywowanie jego wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami (Project management) planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi aspektami projektu motywowanie jego wszystkich."— Zapis prezentacji:

1

2 Zarządzanie projektami (Project management) planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi aspektami projektu motywowanie jego wszystkich jego uczestników, prowadzące do pewnego osiągnięcia celów projektu bezpiecznie i w ramach uzgodnionego czasu, kosztu i kryteriów wykonania.

3 Motywowanie w zarządzaniu projektami

4 Dostosowanie motywacji DO ROLI W PROJEKCIE DO PRZYPISANYCH DZIAŁAŃ DO LUDZI wynagrodzenie awans doświadczenie PROJEKT

5 Organizacja pracy zespołu Praca ciągła - opartej na pełnym oderwaniu członków zespołu od pracy na rzecz macierzystej komórki organizacyjnej Praca okresowa - uczestnictwo członków zespołu w realizacji projektu Tworzenie stałego zespołu zadaniowego, realizującego wszystkie nietypowe zadania, pojawiające się w przedsiębiorstwie. Struktury elastyczne

6 PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE WYKONAWSTWA PROJEKTU

7 PLANOWANIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Planowanie przebiegu projektu obejmuje: a) Planowanie struktury projektu b) Planowanie terminów projektu c) Planowanie zasobów projektu d) Planowanie kosztów projektu

8 Ad-a Planowanie struktury projektu zadania projektu i niezbędne do ich realizacji czynności

9 Ad- b Planowanie terminów projektu Określenie czasów trwania czynności projektu, Obliczenie terminów wykonania poszczególnych czynności projektu, Określenie czasu realizacji całego projektu oraz terminów jego rozpoczęcia i zakończenia Obliczenie rezerw czasu w projekcie Sporządzenie harmonogramu projektu Określenie kamieni milowych

10 Metoda kamieni milowych Kamień milowy – ważne zdarzenie w harmonogramie, które podsumowuje określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu. Musi być precyzyjnie określonym i mierzalnym stanem w ramach projektu. Kamienie milowe są to zdefiniowane etapy projektu, zaś zadania to działania służące do osiągnięcia danego etapu. Na jeden kamień milowy może się składać kilka zadań.

11 W harmonogramie należy wyznaczyć punkty pośrednie (etapy) umożliwiające ocenę postępów projektu (ograniczony do około 10-15% projektu/planu)

12 Rozpoczęci e realizacji budowy magazynu Odebranie magazynu Zebranie dokumentacji niezbędnej do budowy magazynu. ZADANIA: - przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji o pozwolenie na budowę - otrzymanie zgody na.. -otrzymanie uprawnień do... Sprawdzenie techniczne magazynu. ZADANIA: - uzyskanie zgody straży pożarnej, - wizyta inspektora od spraw... Rozpoczęcie sprzedaży

13 Ad-c)Planowanie zasobów projektu związane z rozdziałem zasobów na poszczególne zadania i czynności projektu oraz ich rozkład w czasie

14 Realizacja poszczególnych czynności projektu wymaga zaangażowania i zużywania różnych zasobów ludzkich (zatrudnienia wykonawców, kierowników i ekspertów) materialnych (zastosowania różnego wyposażenia oraz różnorodnych materiałów i półfabrykatów) niematerialnych (korzystania z różnych usług) nominalnych (dysponowania określonymi prawami) finansowych

15 Ad-d Planowanie kosztów projektu (budżetowanie) Szacowanie kosztów projektu (bezpośrednie/pośrednie; stałe/zmienne), Zestawianie kosztów projektu dla poszczególnych czynności Zestawianie kosztów projektu dla poszczególnych okresów realizacji Grupowanie kosztów wg rodzaju Zestawianie kosztów projektu jako całości Budżetowanie Analizę CF

16 ORGANIZOWANIE WYKONAWSTWA PROJEKTU Polega na zapewnieniu wszystkich sił i środków niezbędnych do rozpoczęcia jego realizacji. Należy przede wszystkim zadbać o odpowiednie zasoby i środki finansowe do wdrażania przedsięwzięcia.

17 STEROWANIE WYKONAWSTWEM PROJEKTU (KONTROLA I KOORDYNOWANIE) Polega na śledzeniu przebiegu i rezultatów wykonawstwa (monitorowanie projektu), badania ich zgodności z planem i podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń.

18 ZAMKNIĘCIE PROJEKTU Odbiór projektu przez zamawiającego Jak się odbywa? Rozliczenie projektu Po czyjej jest stronie? Kto wykonuje? Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej,

19 Szkolenie użytkowników i inne działania ich wspomagające, Opracowanie raportu z realizacji projektu Kto wykonuje Raport? Podjęcie decyzji o zakończeniu przedsięwzięcia, Rozwiązanie zespołu projektowego.


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami (Project management) planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi aspektami projektu motywowanie jego wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google