Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kanalizacja sanitarna Instalacje wod.-kan. III. Akty prawne Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje się zgodnie z normami: 1. PN–EN 12056–2 Systemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kanalizacja sanitarna Instalacje wod.-kan. III. Akty prawne Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje się zgodnie z normami: 1. PN–EN 12056–2 Systemy."— Zapis prezentacji:

1 Kanalizacja sanitarna Instalacje wod.-kan. III

2 Akty prawne Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje się zgodnie z normami: 1. PN–EN 12056–2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3 Podstawowe pojęcia Podejście kanalizacyjne przewód łączący urządzenia sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym Pion kanalizacyjny główny przewód (na ogół pionowy) odprowadzający ścieki z urządzeń sanitarnych Przewód odpływowy przewód odprowadzający ścieki ułożony ze spadkiem, do którego podłączone są piony lub urządzenia sanitarne z najniższej kondygnacji budynku Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej Syfon kanalizacyjny urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zamknięcia wodnego

4 System kanalizacyjny 1. W Polsce stosuje się I system podejść kanalizacyjnych – system pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi. 2. W typowym rozwiązaniu projektuje się podejścia niewentylowane i piony z wentylacją główną.

5 Przybory sanitarne – wysokość montażu

6 Przybory sanitarne - odpływy jednostkowe UrządzenieDU, l/s Umywalka, bidet0,5 Natrysk bez korka0,6 Natrysk z korkiem0,8 Wanna, zlew kuchenny, zmywarka0,8 Pralka automatyczna do 5 kg0,8 Pralka automatyczna do 12 kg1,5 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6,0 l lub 7,5 l2,0 Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 9,0 l2,5 Wpust podłogowy DN 500,8 Wpust podłogowy DN 701,5 Wpust podłogowy DN 1002,0

7 Podejścia Minimalne średnice dla podejść pojedynczych zależą od przyłączonego przyboru sanitarnego. Podejścia prowadzi się z minimalnym spadkiem 2%. UrządzenieDN [mm] Umywalka, bidet40 Zlewozmywak, pralka, zmywarka, wanna, natrysk 50 Miska ustępowa100 UWAGA! W przypadku podejść, których długość przekracza 4m po długości przewodu lub na których jest więcej niż trzy zmiany kierunku należy dobrać przewody o większych średnicach.

8 Podejścia niewentylowane Q max, l/sDN, mm 0,5040 0,8050 1,0060 1,5070 2,0080 (bez ustępów spłukiwanych) 2,2590 (nie więcej niż 1 ustęp spłukiwany) 2,50100 Przepustowość hydrauliczna i średnice nominalne

9 Podejścia – miski ustępowe 1. Odległość miski ustępowej od pionu kanalizacyjnego nie powinna przekraczać 1,0 m po długości przewodu. 2. Ścieki z miski ustępowej powinny być wpięte do pionu osobnym podejściem i do najniższego trójnika na danej kondygnacji. 3. Dopuszczalne jest wpinanie misek ustępowych w podejścia zbiorowe, ale w takim przypadku miska ustępowa musi być ostatnim przyborem wpiętym w podejście (najbliżej pionu). 4. Dopuszcza się podłączenie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do trójnika na pionie położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji.

10 Piony 1.Piony kanalizacji sanitarnej muszą mieć stałą średnicę i kierunek na całej długości. 2.Minimalne średnice pionów kanalizacyjnych: 0,07 m – jeśli pion nie odprowadza ścieków z misek ustępowych 0,1 m – jeśli do pionu podłączone są miski ustępowe. 3. Minimalna średnica pionu nie może być mniejsza od średnicy największego podejścia. 4. Każdy pion musi być wentylowany za pomocą rury wywiewnej lub zaworu napowietrzającego. 5. Przed przejściem w przewód odpływowy na pionie około 50 cm nad posadzką należy zamontować czyszczak. Piony kanalizacyjne i rury wentylacyjne Q max (l/s) DNWlot skośny Wlot kątowy 7021,5 802,62 903,52,7 1005,24 1257,65,8 15012,49,5 2002116

11 Piony wyższe niż 10 m Wymaga się, aby do pionu o wysokości ponad 10 m (w budynkach 4−kondygnacyjnych i wyższych) nie podłączać przyborów sanitarnych na wysokości ostatnich 2,0 m przed przejściem w przewód odpływowy w piwnicy. Gdy występuje konieczność połączenia przyborów ustawionych na niższych kondygnacjach, wówczas należy odprowadzić ścieki do specjalnych odcinków przewodów. Średnica obejścia jest dostosowana do średnic podejść kanalizacyjnych podłączanych przyborów sanitarnych. Zasady wykonania podejść przy łączeniu wysokich pionów z przewodami odpływowymi: a) jeżeli na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych b) jeżeli na niższej kondygnacji są przybory sanitarne 1 − pion 2 − podejście 3 − przewód odpływowy

12 Przewody odpływowe i przykanalik 1. Minimalna średnica przewodów położonych w gruncie wynosi 0,1 m, a przykanalika 0,15 m. 2. Dopuszczalne wypełnienie przewodów odpływowych - 0,5, a przykanalika kanalizacji sanitarnej - 0,7. 3. Minimalna prędkość przepływu ścieków wynosi 0,7 m/s.

13 Przepustowość przewodów odpływowych przy stopniu napełnienia 50 % (h/d=0,5) Spadek DN 100DN 125DN 150DN 200DN 225DN 250DN 300 iQ max v v v v v v v cm/ml/sm/sl/sm/sl/sm/sl/sm/sl/sm/sl/sm/sl/sm/s 1,53,10,8519,41,117,41,327,61,532,91,559,21,8 2,03,515,71,110,91,320,11,531,91,738,11,868,42 2,541,16,41,212,21,522,51,735,71,942,6276,62,3 34,41,27,11,413,31,624,71,938,92,146,72,283,92,5 3,54,71,37,61,514,41,726,6242,32,250,42,390,72,7 451,48,21,615,41,828,52,145,22,453,92,596,92,9 4,55,31,58,71,716,3230,22,3482,557,22,7102,83,1 55,61,69,11,817,22,131,92,450,62,760,32,8108,43,2

14 Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych w zależności od średnicy DNMinimalny spadek, % 1002 1501,5 2001 2500,8 3000,67 Największe dopuszczalne spadki nie powinny przekraczać: a)dla rur kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych 15 % dla d≤0,15 m 10 % dla d=0,20 m 8 % dla d≥0,25 m b) dla rur żeliwnych 40 % dla d≤0,15 m 25 % dla d≥0,20 m

15 Przewody odpływowe 1.Wśród przewodów odpływowych wyróżniamy przewód główny oraz przewody drugorzędne. Każdy przewód drugorzędny powinien być oddzielnie podłączony do głównego, pod kątem nie większym niż 60°. 2.Wszystkie przewody prowadzone są najkrótszą drogą, przeważnie wzdłuż przegrody budowlanej oraz koniecznie z zachowaniem odpowiedniego spadku. 3.Spadek powinien być jednakowy na całej długości, co zapewnia samooczyszczanie się przewodu. 4.Rewizje kanalizacyjne powinno się montować: co 15 m na rurach średnicy od 100 do 150mm, a dla większych średnic co 20 m, przed każdym uskokiem poziomu.

16 Przewody odpływowe 5. Rury prowadzone przez murowane ścianki muszą być ułożone prostopadle do przegrody. 6. Na przewody z tworzyw sztucznych powinno się w miejscach przejść dodatkowo nałożyć tuleje ochronne. 7. Dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku należy pamiętać, że warstwa gruntu pokrywającego rury kanalizacyjne powinna być o 10-20 cm większa od głębokości przemarzania gruntu, jeśli przewody układa się wyżej, to powinny być zaizolowane termicznie. 8. Rury kanalizacyjne układane na zewnątrz budynku powinny być oddalone od innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli energetycznych, 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

17 Studzienka schładzająca W pomieszczeniu węzła cieplnego należy zaprojektować studzienkę schładzającą. Wielkość studzienki powinna być tak dobrana, aby pomieścić zład wodny z jednego kotła. Do studzienki należy dobrać pompę i wyznaczyć czas potrzebny do jej opróżnienia.

18 Obliczenia

19 Przykład obliczeniowy Schemat do przykładu obliczeniowego Dane: Piwnica: 1 Kondygnacje mieszkalne: 3 Mieszkania: 12 4 na każdej kondygnacji, 6 na każdy przewód spustowy Pralnia: w piwnicy Jednostkowe odpływy: system I Odpływ charakterystyczny: 0,5 Przewody spustowe: 2 (trójniki kątowe) Przewód odpływowy: 1 spadek =2 %, stopień napełnienie =0,5

20 1. Dobór średnic - podejścia pojedyncze UrządzenieLiczbaDU, l/sΣDU, l/sDN, mmi min, % Ustęp spłukiwany 7,5 l (Us)2241002 Umywalka (U)30,51,5502 Wanna (W)10,8 502 Natrysk (bez korka) (Nb)10,6 502 Zlew kuchenny (Zk)10,8 702 Zmywarka (Zm)10,8 502 Razem8,5 Suma jednostkowych odpływów w jednym mieszkaniu UrządzenieLiczbaDUΣDUDN, mmi min, % Pralka do 6 kg (P)20,81,6502 Umywalka (U)20,51502 Razem2,6 Suma jednostkowych odpływów w pralni

21 2. Dobór średnic - podejścia zbiorowe

22 3. Dobór średnic - piony

23 4. Dobór średnic – przewody odpływowe Odc.ΣDU, l/s DU max, l/s Q ww, l/s DN, mm i, % Q max, l/s v, m/s L, m R p, m npm R k, m npm A512,03,612525,71,1R k =R p -i·L B53,62,03,712525,71,1 C104,62,05,1112525,71,1 A B C


Pobierz ppt "Kanalizacja sanitarna Instalacje wod.-kan. III. Akty prawne Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje się zgodnie z normami: 1. PN–EN 12056–2 Systemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google