Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia II stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia II stopnia."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia II stopnia SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.Prof. dr hab. Tadeusz Markowski 2.Prof. dr hab. Danuta Stawasz 3.Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski 4.Dr Beata Banachowicz

2 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl Dlaczego specjalność ZARZĄDZANIE PUBLICZNE? Koncepcje dotyczące zarządzania publicznego zmieniają się wraz z transformacją systemu społeczno – gospodarczego i pojawieniem się nowych wyzwań w sferze oddziaływania administracji publicznej Obecnie odchodzi się od biurokratycznego modelu funkcjonowania i coraz większy nacisk kładzie się na profesjonalizację kadr i zarządzania w administracji publicznej Niezbędna staje się fachowa i sprawnie działająca administracja publiczna zorientowana na efektywne i na wysokim poziomie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej Specjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowane kadry, rozumiejące specyfikę problemów związanych z zarządzaniem publicznym i kształci menedżerów publicznych

3 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI – CEL STUDIÓW Celem studiów na specjalności Zarządzanie Publiczne jest kształcenie menedżerów / doradców / konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non- profit. Zasadniczy nacisk w kształceniu na specjalności będzie położony na dostarczenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, zarówno w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań działania sektora publicznego, jak i w relacjach z jego otoczeniem w kontekście krajowym i międzynarodowym.

4 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI – ADRESACI Specjalność Zarządzanie Publiczne adresowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem eksperckiej wiedzy w zakresie sposobów zarządzania w administracji publicznej w układzie podmiotowym i przedmiotowym. Kandydaci na studia na specjalności Zarządzanie Publiczne to osoby chcące zdobyć pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na samodzielnych stanowiskach w administracji publicznej.

5 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Absolwenci specjalności Zarządzanie Publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza będzie również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej. Absolwenci specjalności będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla menedżerów organizacji sektora publicznego. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na pracę w roli konsultanta / doradcy / eksperta w organizacjach sektora publicznego.

6 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI – INNE Praktyki zawodowe studenci odbywać mogą w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zajęcia na kierunku Zarządzanie Publiczne prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie funkcjonowania różnorodnych obszarów administracji publicznej. Oferowane będą także fakultatywne zajęcia w języku angielskim prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych przydatnych pracownikom administracji publicznej oraz organizacji non-profit, wzmacniając ich pozycję na rynku pracy.

7 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl TEMATYKA ZAJĘĆ Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym Modelowanie rozwoju lokalnego i regionalnego Forsight i inne instrumenty zarządzania rozwojem Zarządzanie kryzysowe Nauka o polityce Etyka w administracji publicznej Komunikacja i negocjacje Strategiczne zarządzanie finansami w sektorze publicznym Zarządzanie w sektorze użyteczności publicznej Polityka innowacyjna Zarządzanie środowiskiem Marketing w sektorze publicznym i społecznym Współpraca międzysektorowa

8 Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódźe-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr Beata Banachowicz Katedra Zarządzania Miastem i Regionem e-mail: beataban@uni.lodz.pl beataban@uni.lodz.pl tel. (42) 635 61 89


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania UŁtel. (42) 635 50 51 ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia II stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google