Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie: Igor Chrzanowski 6a. Dzień Ziemi Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie: Igor Chrzanowski 6a. Dzień Ziemi Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie: Igor Chrzanowski 6a

2 Dzień Ziemi Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.ang.wiosnąpromowanieekologicznychspołeczeństwieZiemiekosystemprzesilenia letniego

3 Czym jest ekologia? Ekologia (gr. oíkos + lógos = dom + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym, mając szeroki i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie zawsze związany z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej. Termin ten wprowadził, od słowa oecologia, niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869 roku, by określić badania nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich z organizmami roślinnymi i zwierzęcym, z którymi wchodzą w kontakt. Na organizmy w środowisku oddziałują czynniki abiotyczne i biotyczne. Najważniejsze pojęcia ekologii: populacja, zespół, biocenoza, ekosystem, krajobraz ekologiczny. Układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym środowiskiem. Zachodzi stała wymiana materii i energii między poszczególnymi elementami tej sieci, a prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów jest możliwie tylko w stanie wzajemnej dynamicznej równowagi (homeostaza).

4 10 Najbardziej Zagrożonych Gatunków Zwierząt 1. P ANDA WIELKA (A ILUROPODA MELANOLEUCA ) 2. G EPARD (A CINONYX JUBATUS ) 3. S ŁOŃ 4. T YGRYS (P ANTHERA TIGRIS ) 5. LEW (P ANTHERA LEO ) 6. K OALA (P HASCOLARCTOS CINEREUS ) 7. W YDRA (L UTRA LUTRA ) 8. R YŚ (L YNX LYNX ) 9. Ż BIK (F ELIS SILVESTRIS ) 10. P ARDEL (F ELIS PARDINA )

5 Sposoby ochrony środowiska przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (np. budowa oczyszczalni ścieków); przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego (np. renaturalizacja rzek); gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego przekształcania środowiska.

6 KONIEC

7 Źródła Wikipedia.pl ekologia.edu.pl ekologia.pogodzinach.net ekologia.pl grafika Google


Pobierz ppt "Wykonanie: Igor Chrzanowski 6a. Dzień Ziemi Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google