Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006-2015 Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006-2015 Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006-2015 Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2040 Kartuzy 22 kwietnia 2016r.

2 Powiat Kartuski w 2006r. Liczba mieszkańców 108 600 – prognoza stałego wzrostu liczby ludności do 2015r. – dziś 127 098 (GUS 2014) Stały spadek liczby bezrobotnych - Stopa bezrobocia 16,9% (5 735 os.) (na koniec 2015r. 5,6% 2 500 os GUS) Ok 7 100 podmiotów gospodarczych – głównie handel, budownictwo, usługi – (12 513, GUS 2014) 6 500 indywidualnych gospodarstw rolnych Wzrost znaczenia turystyki letniej i weekendowej (Agroturyzm) oraz 60 obiektów noclegowych 10 organizacji pozarządowych w 1999r. w 2004r - 153 (dziś ok. 400) 10% mieszkańców to osoby niepełnosprawne

3 Misja: Powiat Kartuski miejscem dla przedsiębiorczości i wypoczynku, bogaty pięknem krajobrazu i turystyki kaszubskiej (cel sformułowany już w 2000 r.) Metoda: – Praca 3 zespołów roboczych w obszarach: Społeczność Ekologia i przestrzeń Gospodarka i infrastruktura Diagnoza, ankiety, analiza swot, określenie celów i kierunków działań Czynniki: – Dostosowanie celów strategii do ząłożeń i dokumentów strategicznych na lata 2007 2013 na poziomie wojewódzkim i krajowym – Konieczność zbudowania klarownej struktury celów rozwoju w kontekście istniejących dokumentów strategicznych lub operacyjnych jakie powstały od 2000 roku w powiecie – synteza

4 Cele główne i cele szczegółowe Obszary: -Gospodarka i infrastruktura -Cel główny: Rozwój gospodarki, infrastruktury oraz zasobów ludzkich -1.1 Rozwój Przedsiębiorczości -1.2 Rozwój turystyki poprzez poprawę stanu infrastruktury i aktywna promocję -1.3 poprawa dostępności powiatu -Ekologia i przestrzeń -Cel główny: Poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powiatu -2.1 Redukcja emisji zanieczyszczeń -2.2 Zwiększenie powierzchni powiatu objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego -2.3 Zwiększenie dostępu do informacji o terenie i możliwościach inwestowania -2.4 Wspieranie działań na rzecz ochrony walorów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych -Społeczność -Cel główny: Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa, świadomości i odpowiedzialności społecznej oraz rozwój aktywności mieszkańców powiatu -3.1 Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców -3.2 Rozwój wiedzy i umiejętności mieszkańców -3.3 Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców -3.4 Rozwój partnerstwa społecznego -3.5 Rozwój infrastruktury społecznej

5 Stan realizacji Strategii w 2016r. Poprawna konstrukcja założeń dokumentu w kontekście okresu programowania środków UE 2007 – 2013. Realizacja większości działań określonych dla poszczególnych celów szczegółowych poprzez pozyskanie środków z UE (RPO,POKL, POIŚ), krajowych (NPPDL) Wysoka skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych na tle innych powiatów Realizacja działań poprzez funkcjonowanie Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych (PUP, PCPR, ZDP, DPS) Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć i pomocy finansowej Rozwój współpracy z Organizacjami pozarządowymi i realizacja przez nie zadań publicznych *Szczegółowe dane dotyczące realizacji poszczególnych działań w materiałach dla uczestników

6 PODSUMOWANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW W STRATEGIACH GMIN Cele strategiczneChmielnoKartuzyPrzodkowoSierakowiceSomoninoStężycaSulęczynoŻukowo Usługi / kapitał społecznyXXXXXXX BezpieczeństwoXXXXX PrzedsiębiorczośćXXXXXXXX TurystykaXXXXXXX KomunikacjaXXXXXXX Infrastruktura technicznaXXXXXX ŚrodowiskoXXXXXX ZdrowieXXXXXX RodzinaX EdukacjaXXXXXXXX InternetXX Społeczeństwo obywatelskieXXXXXXX KaszubyXXXXXX PracaX Ład i przestrzeń publicznaXXXX KulturaXXXX RolnictwoXXX EstetykaX Integracja społecznaXXXXX Rekreacja i czas wolnyXXXXXXX MieszkalnictwoXXX X – cele strategiczne X – cele szczegółowe

7 Dziękuję za uwagę. Mateusz Szulc Wydział Strategii i rozwoju Powiatu ul. 11 Listopada 3 83-300 Kartuzy mateuszszulc@kartuskipowiat.pl Tel 664 433 312


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006-2015 Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google