Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram prac nad programowaniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram prac nad programowaniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram prac nad programowaniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 RPO Przygotowanie wstępnego projektu K-P RPOluty-czerwiec2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO wersja 1.0 19 czerwca 2013 r. Przesłanie do zaopiniowania przez MRR za zgodność z dokumentami strategicznymi projektu RPO - uzgodnienia i poprawki czerwiec 2013 r. Prace nad RPOczerwiec-sierpień 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO wersja 2.030 września 2013 r. Rozpoczęcie nieoficjalnych negocjacji z KEpaździernik 2013 r. Konferencja otwierająca konsultacje1 października 2013 r. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu RPOpaździernik - listopad 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO wersja 3.0 po konsultacjach i zaopiniowanego przez MRR listopad 2013 r. Przedstawienie projektu RPO oraz oceny ex ante do wiadomości Sejmikowi Województwa grudzień 2013 r. Przedłożenie RPO KE i rozpoczęcie formalnych negocjacjiI-II kwartał 2014 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

3 Ewaluacja ex-ante Przygotowanie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców ewaluacji ex-ante i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na realizację ewaluacji ex-ante luty-maj 2013 r. Realizacja ewaluacji ex-ante - ustalenie z wykonawcą zasad i zakresu współpracy, raport metodologiczny – umowa 10 czerwca 2013 czerwiec - lipiec 2013 r. Realizacja badania - etap I - warsztaty, wywiady, udział w konsultacjach, współpraca z wykonawcą prognozy oddziaływania na środowisko, raport końcowy wraz z załącznikami II połowa lipca - listopad 2013 r. Doradztwo - etap II - współpraca przy negocjacjach z KE grudzień 2013 - sierpień 2014 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

4 SOOŚ Sporządzenie bazowego opisu przedmiotu zamówienia SOOŚ dla K-P RPOmarzec - czerwiec 2013 r. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości z RDOŚ i PWISczerwiec 2013 r. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na realizację SOOŚ, otwarcie ofert 11 lipca - 29 lipca 2013 r. Wyłonienie i przeprowadzenie procedury SOOŚ dla RPOsierpień – październik 2013 r. Konsultacje społeczne projektu SOOŚ wraz z K-P RPO (min 21 dni)październik 2013 r. Opracowanie ostatecznych wersji SOOŚ ( w tym opinia RDOŚ i PWIS) październik - I kwartał 2014 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

5 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Harmonogram prac nad programowaniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Toruń, 16 lipca 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google