Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jednostki układu SI Przeliczniki jednostek wyk. Anna Skwira.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jednostki układu SI Przeliczniki jednostek wyk. Anna Skwira."— Zapis prezentacji:

1 1 Jednostki układu SI Przeliczniki jednostek wyk. Anna Skwira

2 Układ SI Układ SI (franc. Système International d'Unités) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI zawiera: 7 jednostek podstawowych:  metr - m - podstawowa jednostka długości,  kilogram - kg (oryginalnie graw - G) - podstawowa jednostka masy,  sekunda - s - podstawowa jednostka czasu,  amper - A - podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego,  kelwin - K - podstawowa jednostka temperatury,  kandela - cd - podstawowa jednostka światłości, natężenia światła,  mol - mol - podstawowa jednostka liczności materii, 3 jednostki uzupełniające:  jedność - "szt" jednostka liczności, np 2 jabłka, 5 ludzi  radian - rad - jednostka miary kąta płaskiego,  steradian - sr - jednostka miary kąta bryłowego, 2wyk. Anna Skwira

3 3 Jednostki miary  Piktometr – skrót pm  Nanometr – skrót nm  Mikrometr – skrót μm  Milimetr – skrót - mm  Centymetr – skrót - cm  Decymetr – skrót - dm  Metr – skrót - m  Kilometr – skrót - km wyk. Anna Skwira

4 4 Zamiana jednostek miar  1 pm = 10 -12 m = 0,00000000001 m  1 nm = 10 -9 m = 0,00000001 m  1 μm = 10 -6 m = 0,00001 m  1 mm = 10 -3 m = 0,001 m  1 cm = 10 -2 m = 0,01 m  1 dm = 10 -1 m = 0,1 m  1 m = 1 m  1 km = 10 3 m = 1000 m wyk. Anna Skwira

5 Jednostki masy  Kilogram - skrót kg  Dekagram - skrót dag  Gram - skrót g  Miligram - skrót mg  Mikrogram - skrót µg  Nanogram - skrót ng  Pikogram - skrót pg  Femtogram - skrót fg  Attogram - skrót ag 5wyk. Anna Skwira

6 Zamiana jednostek masy  1 kg= 1 kg  1 dag= 0,01 kg=10-2 kg  1 g= 0,001 kg=10-3 kg  1 mg= 0,000001 kg=10-6 kg  1 µg= 0,000000001 kg=10-9 kg  1 ng= 0,000000000001 kg=10-12 kg  1 pg= 0,000000000000001 kg=10-15 kg  1 fg= 0,000000000000000001 kg=10-18 kg  1 ag= 0,000000000000000000001 kg=10-21 kg 6wyk. Anna Skwira

7 Jednostki czasu oraz ich zamiana  1 doba (dzień) 24 h = 1440 min = 86400 s  1 godzina 1 h = 60 min = 3600 s  1 minuta 1 min = 60 s  1 sekunda 1 s  1 milisekunda 1 ms = 0,001 s = 10-3 s  1 mikrosekunda 1 µs = 0,000001 s = 10-6 s  1 nanosekunda 1 ns = 0,000000001 s = 10-9 s  1 pikosekunda 1 ps = 0,000000000001 s = 10-12 s  1 femtosekunda 1 fs = 0,000000000000001 s = 10-15 s  1 attosekunda 1 as= 0,000000000000000001 s =10-18s 7wyk. Anna Skwira

8 Jednostki miary kąta płaskiego  W celu porównywania różnych kątów posługujemy się ich miarami. W starożytności Babilończycy zauważyli, że w zależności od położenia słońca nad horyzontem zmienia się kąt padania promieni słonecznych, a ponieważ rok podzielony był na 12 miesięcy po 30 dni, to jest na 360 dni, więc koło podzielono też na 360 równych części. I tak podział kąta pełnego na 360 stopni przetrwał do dziś. W praktyce militarnej i geodezyjnej stosowany bywa podział kąta pełnego na 400 gradusów. W matematyce i jej zastosowaniach teoretycznych używa się często miary łukowej. 8wyk. Anna Skwira

9 Miara stopniowa  Miarę kąta, w której kąt jednostkowy jest równy 1/90 kąta prostego, nazywamy miarą stopniową.  Miarę kąta jednostkowego w mierze stopniowej nazywamy stopniem i oznaczamy 1°. Jeden stopień to 60 minut (1° = 60'), a jedna minuta to 60 sekund (1' = 60'').  1° = π/180 radianów 9wyk. Anna Skwira

10 Miara łukowa  Niech O będzie dowolnym okręgiem o środku znajdującym się w wierzchołku kąta α. Miarą łukową kąta α nazywamy stosunek długości łuku okręgu O, na którym oparty jest kąt, do promienia tego okręgu. α = l/r  Kątem jednostkowym w mierze łukowej jest kąt środkowy okręgu oparty na łuku o długości równej promieniowi okręgu. Miarę kąta jednostkowego w mierze łukowej nazywamy radianem i oznaczamy 1 rad 1 radian = 180°/π ≈ 57°17'45'' 10wyk. Anna Skwira

11 Miara gradusowa  Miarę kąta, w której kąt jednostkowy jest równy 1/100 kąta prostego, nazywamy miarą gradusową.  Miarę kąta jednostkowego w mierze gradusowej nazywamy gradusem i oznaczamy 1g. Kąt prosty ma 100g gradusów, każdy z nich ma 100c (centygradusów), a z kolei każdy z nich - 100cc (decymiligradusów).  1g = π/200 radianów  1g = 0°54' 11wyk. Anna Skwira

12 Inne jednostki  Rumb - dawniej w nawigacji morskiej pomocnicza miara nawigacyjna służąca do określania różnicy kątowej w płaszczyźnie horyzontu. Jeden rumb to 1/32 okręgu, czyli 11,25°. Służyła do określania miejsc na widnokręgu, podawania zmiany kursu statku, określania zmiany kierunku wiatru. Dziś rzadko stosowana.  Tysięczna - to kąt, pod jakim widać łuk o długości jednego metra z odległości 1 kilometra, równy w przybliżeniu 1/6283 kąta pełnego. 12wyk. Anna Skwira


Pobierz ppt "1 Jednostki układu SI Przeliczniki jednostek wyk. Anna Skwira."

Podobne prezentacje


Reklamy Google