Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena skutków ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Warszawa, luty 2013 r. Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena skutków ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Warszawa, luty 2013 r. Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Ocena skutków ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Warszawa, luty 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

2 Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

3 Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

4 Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

5 Podsumowanie Łączna liczba spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości w roku 2012 wyniosła: na co składają się: - sprawy osądzone w sądach rejonowych: sprawy osądzone w sądach okręgowych: sprawy umorzone przez Prokuraturę: Łączna liczba spraw za posiadanie: umorzonych, warunkowo umorzonych odpowiednio przez sądy oraz prokuraturę, a także liczba orzeczeń o uniewinnieniu wyniosła co stanowi 30,48 % spraw za posiadanie, które znalazły się w zainteresowaniu organów wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska

6 Liczba orzeczeń sądów rejonowych w roku 2012 z nałożonym środkiem probacyjnym: art. 72§ 1 pkt 6 kk (leczenie odwykowe środki odurzające) wyniosła: 260 (w 2011 r. - 11). art. 72§ 1 pkt 5 kk (powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających) wyniosła: ( w 2011 r. – 1.355). art. 71 u.o.p.n. (leczenie lub rehabilitacja w podmiocie leczniczym) wyniosła: 276 ( w 2011 r. – 16). Dane statystyczne i opracowania statystyczne zostały przygotowane w oparciu o formularze statystyczne: MS-S6r oraz MS-S6o oraz statystykę Biura Dozoru Elektronicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości Barbara Wilamowska


Pobierz ppt "Ocena skutków ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Warszawa, luty 2013 r. Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google