Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej?  Zapis przebiegu reakcji chemicznej  Współczynniki stechiometryczne  Typy reakcji chemicznych:  syntezy (łączenia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej?  Zapis przebiegu reakcji chemicznej  Współczynniki stechiometryczne  Typy reakcji chemicznych:  syntezy (łączenia)"— Zapis prezentacji:

1 Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej?  Zapis przebiegu reakcji chemicznej  Współczynniki stechiometryczne  Typy reakcji chemicznych:  syntezy (łączenia)  analizy (rozkładu)  wymiany pojedynczej (rugowania)  wymiany podwójnej

2 Zapis przebiegu reakcji chemicznej  Reakcja chemiczna to przemiana w której substraty reakcji (substancje wchodzące w reakcję) ulegają przemianie w produkty reakcji (substancje powstające podczas reakcji)  Reakcja chemiczna to przemiana jednych drobin (atomów, cząsteczek) w inne drobiny o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych Substrat(y) Produkt(y) Kierunek przebiegu rekcji chemicznej Reagenty

3 Równanie reakcji chemicznej  Równanie reakcji chemicznej jest skrótowym – umownym zapisem reakcji chemicznej za pomocą symboli: pierwiastków, cząsteczek pierwiastków, cząsteczek związków chemicznych  Gazy (wodór, tlen, azot, fluor, chlor oraz brom i jod w równaniach reakcji chemicznych zapisuje się jako cząsteczki dwuatomowe: H 2, O 2, N 2, F 2, Cl 2, Br 2, I 2.  Lewa strona równania reakcji chemicznej (substraty) musi być równa co do ilości atomów prawej stronie równania (produkty)  Lewą i prawą stronę równania uzgadnia się za pomocą współczynników stechiometrycznych, których wartości liczbowe zapisuje się przed wzorem pierwiastka lub związku chemicznego.  4 Al + 3 O 2  2 Al 2 O 3

4 Reakcje łączenia (syntezy)  Reakcja syntezy – reakcja, w której co najmniej dwa substraty łączą się w jeden produkt:  Sub. prosta (A) + sub. prosta (B)  substancja złożona (AB): magnez + tlen  tlenek magnezu 2Mg + O 2  2MgO siarka + tlen  tlenek siarki(IV) S + O 2  SO 2 węgiel + tlen  tlenek węgla(II) 2C + O 2  2CO miedź + siarka  siarczek miedzi(II) Cu + S  CuS sód + chlor  chlorek sodu 2Na + Cl 2  2NaCl azot + wodór  amoniak N 2 + 3H 2  2NH 3 glin + jod  jodek glinu 2Al + 3I 2  2AlI 3 Substrat(y)

5 Reakcje łączenia (syntezy)  Sub. złożona (AB) + sub. prosta (B)  sub. złożona (AB x ): Tlenek siarki siarki(IV) + tlen  tlenek siarki(VI) 2 SO 2 + O 2  2 SO 3 tlenek węgla(II) + tlen  tlenek węgla(IV) 2 CO + O 2  2 CO 2 Eten + wodór  etan C 2 H 4 + H 2  C 2 H 6  Sub. złożona (AB) + sub. złożona (CB)  substancja złożona (ACB x ): CaO + CO 2  CaCO 3 CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 NH 3 + HCl  NH 4 Cl

6 Rekcje rozkładu (analizy)  Reakcja analizy – reakcja, w której z jednej substancji złożonej powstają dwie lub więcej substancje proste lub złożone prostsze  Sub. złoż. (AB)  sub. prosta (A) + sub. prosta (B) 2 HgO  2 Hg + O 2 2 H 2 O 2  2 H 2 O + O 2  Sub. złoż. (ABC)  sub. złoż. (AC) + sub. złoż. (BC) Na 2 CO 3  Na 2 O + CO 2 NH 4 Cl  NH 3 + HCl

7 Rekcje rozkładu (analizy)  Sub. złoż. (ABCD)  sub. złoż. (AB) + sub. złoż. (BD) + sub. złoż. (CD) lub sub. prosta (NH 4 ) 2 CO 3  2 NH 3 + H 2 O + CO 2 2 KMnO 4  K 2 MnO 4 + O 2 + MnO 2 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7  N 2 + Cr 2 O 3 + 4 H 2 O 2NaHCO 3  Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O

8 Reakcje wymiany pojedynczej (rugowania)  Reakcja rugowania – reakcja, w której I sub. prosta (A) wypiera II sub. prostą (B) z substancji złożonej BC, powstaje II sub. złożona (AC) i substancja prosta B  Tlenek magnezu + glin  magnez + tlenek glinu 3 MgO + 2Al  3 Mg + Al 2 O 3  Tlenek żelaza(III) + wodór  żelazo + woda Fe 2 O 3 + 3 H 2  2 Fe + 3 H 2 O

9 Reakcje wymiany pojedynczej (rugowania)  Tlenek chromu(III) + węgiel  chrom + tlenek węgla(IV) 2 Cr 2 O 3 + 3 C  4 Cr + 3 CO 2  Wapń + woda  wodór + wodorotlenek wapnia Ca + 2H 2 O  H 2 + Ca(OH) 2  Sód + kwas chlorowodorowy  wodór + chlorek sodu 2Na + 2 HCl  H 2 + 2NaCl  Miedź + azotan(V) srebra  srebro + azotan(V) miedzi(II) Cu + 2AgNO 3  2Ag + Cu(NO 3 ) 2

10 Reakcje wymiany podwójnej  Reakcja wymiany podwójnej – reakcja, w której substancja złożona (AB) reaguje z substancją złożoną CD i powstają co najmniej dwie substancje złożone AC i BD.  Tlenek sodu + kwas chlorowodorowy  chlorek sodu + woda Na 2 O + 2 HCl  2 NaCl + H 2 O Wodorotlenek wapnia + tlenek węgla(IV)  węglan wapnia + woda Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O Azotan(V) srebra(I) + chlorek sodu  azotan(V) sodu + chlorek srebra(I) AgNO 3 + NaCl  NaNO 3 + AgCl

11 Zapisywanie i modelowanie reakcji chemicznych  Opis słowny: azot + wodór  amoniak  Równanie reakcji: N 2 + H 2  NH 3  Dobór współczynników: N 2 + 3 H 2  2NH 3  Opis modelowy N H H H H


Pobierz ppt "Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej?  Zapis przebiegu reakcji chemicznej  Współczynniki stechiometryczne  Typy reakcji chemicznych:  syntezy (łączenia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google