Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klub ” Lech” z Opalenicy 1929. Krótko o nim: siedzibą Klubu jest miasto Opalenica, klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klub ” Lech” z Opalenicy 1929. Krótko o nim: siedzibą Klubu jest miasto Opalenica, klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia."— Zapis prezentacji:

1 Klub ” Lech” z Opalenicy 1929

2 Krótko o nim: siedzibą Klubu jest miasto Opalenica, klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników, członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może odbyć się w każdym czasie i może być zwołane uchwałą Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3 Zarząd klubu stanowią : Prezydent Robert Guzik Wiceprezydent IREKVZR Wiceprezydent Strażak Sekretarz Tomek

4 Warunki wstąpienia do klubu: 1. Musisz posiadać rekomendację co najmniej jednego członka klubu, 2. Złożyć pisemną deklarację członkostwa, 3. Pełna akceptacja statutu Klubu, 4. Pełne zaangażowanie w realizację zadań klubu, 5. Opiniowanie kandydatów następuje na wiosennym walnym zebraniu członków, po pozytywnym przejściu okresu próbnego przyjęcie do klubu na jesiennym walnym zebraniu

5 Prawa członka klubu: uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu i jego władz, udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz reprezentować Klub na innych tego typu imprezach w kraju i zagranicą, korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności klubu, noszenia odznak Klubowych.

6 Obowiązki członka klubu: aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu, przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu, ochronę majątku i interesów Klubu

7 CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA Celem Klubu jest: popularyzacja wiedzy o pierwszym polskim motocyklu „LECH”, ochrona zabytków i pamiątek motoryzacji oraz udział w ich rekonstrukcji, promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie, promowanie Gminy Opalenica poprzez turystykę motocyklową, rozwój sportu motorowego, popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji, propagowanie kultury w ruchu drogowym, podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego, udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej, szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

8 Klub realizuje swoje cele poprzez: organizowanie i udział w spotkaniach motocyklowych, zlotach, rajdach, wystaw itp., organizowanie imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, towarzyskim, rozrywkowym i turystyczno – sportowym, udział w imprezach rekreacyjnych, współpracę z innymi klubami motocyklowymi, organizacjami społecznymi, szkołami, placówkami kultury, władzami samorządowymi, organami administracji rządowej itp., prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji pojazdów, prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie, pozyskiwanie członków wspierających i sponsorów

9 Wykonała :Martyna Ratajczak Wiadomości zaczerpnięto z: http://www.motocykl-lech.pl/viewpage.php?page_id=4


Pobierz ppt "Klub ” Lech” z Opalenicy 1929. Krótko o nim: siedzibą Klubu jest miasto Opalenica, klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google