Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka Raportu Jakie mają być cele polityki surowcowej? Jakie powinny być jej podstawowe zasady? Jaki instytucjonalny model jest potrzebny do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka Raportu Jakie mają być cele polityki surowcowej? Jakie powinny być jej podstawowe zasady? Jaki instytucjonalny model jest potrzebny do."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Problematyka Raportu Jakie mają być cele polityki surowcowej? Jakie powinny być jej podstawowe zasady? Jaki instytucjonalny model jest potrzebny do jej prowadzenia? Jakimi narzędziami należy prowadzić politykę surowcową?

4 Zestaw składowych i odniesień polityki surowcowej 1.Baza wytwórcza gospodarki 2.Środowisko 3.Zagospodarowanie przestrzenne 4.Gospodarka i społeczność lokalna 5.Dostępność kapitału i technologii 6.Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 7.Bezpieczeństwo gospodarcze

5 Cykl surowcowy Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 16

6 Definicja polityki surowcowej To długofalowa polityka publiczna prowadzona na poziomie krajowym, która ma zapewnić przedsiębiorstwom wytwórczym dostęp do niezbędnych dla ich działalności surowców po cenie umożliwiającej im utrzymanie konkurencyjności, przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego i społecznego na każdym etapie cyklu surowcowego oraz bieżące i długookresowe bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

7 Wzrost podaży energii pierwotnej i materiałów w gospodarce światowej w latach 1990–2008 Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 22

8 Wzrost podaży energii pierwotnej i materiałów w gospodarce światowej w latach 1990–2008 cd. Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 22

9 Surowce w produkcji energii – od początków rewolucji przemysłowej do przyszłości Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 25

10 Ceny wybranych artykułów w latach 2005–2014 Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 26

11 Subsydia do energii i jej nośników w państwach rozwijających się w 2008 r. Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 30

12 Zależność Europy od importu surowców (w %) Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 35

13 Model gospodarki o obiegu zamkniętym Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 37

14 Ujawniona komparatywna (względna) przewaga (RCA) eksportu polskiego sektora paliwowego i wydobywczego Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 47

15 Wydajność i wyniki finansowe kopalni węgla kamiennego w Polsce w latach 1989– 2009 Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 51

16 Przychody i koszty jednostkowe w krajowym sektorze górnictwa węgla kamiennego: wszystkie firmy sektora w Polsce* Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 53

17 Liczba wierceń poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 54

18 Światowa produkcja REE i ich zasoby w złożach udostępnionych Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 56-57

19 Złoża głównych bogactw mineralnych w Polsce Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 100

20 Polityka podatkowa w różnych regionach świata oraz w Polsce Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 106

21 Szacowany czas realizacji poszczególnych faz eksploatacji złóż Źródło: Raport Polityka surowcowa Polski, str. 120

22 Podstawowe prowadzenia polityki surowcowej w Polsce 1.Silosowość struktur administracji publicznej 2.Niskie (wąskotechniczne) kompetencje analityczne decydentów 3.Brak sprawnych, profesjonalnych agencji rządowych 4.Ograniczone instrumentarium finansowe 5.Niski poziom oszczędności i inwestycji 6.Reaktywny styl rządzenia 7.Złe prawo i nieefektywne regulacje

23 Dziękuję za uwagę! Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej: www.fundacja.e-gap.pl www.fundacja.e-gap.pl Bezpośredni odnośnik: http://www.fundacja.e- gap.pl/dokumenty/raporty/Polityka_Surowcowa.pdf


Pobierz ppt "Problematyka Raportu Jakie mają być cele polityki surowcowej? Jakie powinny być jej podstawowe zasady? Jaki instytucjonalny model jest potrzebny do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google