Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa: administratorzy lokalni JST. Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe2 Informacje wstępne Zakres uprawnień administratora lokalnego Wnioski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa: administratorzy lokalni JST. Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe2 Informacje wstępne Zakres uprawnień administratora lokalnego Wnioski."— Zapis prezentacji:

1 Grupa: administratorzy lokalni JST

2 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe2 Informacje wstępne Zakres uprawnień administratora lokalnego Wnioski o utworzenie konta Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie grupami użytkowników Wyszukiwanie i przeglądanie wpisów w CEIDG Nawigacja w systemie

3 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe3 Organ gminy przekształca wniosek, o którym o którym mowa w art. 26 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Czynności rejestrowe w ramach danego urzędu gminy wykonują upoważnieni pracownicy. W celu zarządzania operatorami rejestrującymi wnioski i wspierania ich działań (w ramach danego urzędu) w systemie CEIDG przewidziana została rola administratora lokalnego JST.

4 4Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Administrator lokalny JST w systemie CEIDG ma następujące role: 1.Zarządza użytkownikami w ramach danej organizacji: -akceptowanie/odrzucanie wniosków o utworzenie konta urzędnika JST(operatora przyjmującego wnioski w urzędzie) -zarządzanie użytkownikami w organizacji (dodawanie, edycja, usuwanie kont) -zarządzanie strukturą organizacji (dodawanie, usuwanie członków organizacji) 2. Wspiera działania urzędników JST rejestrujących wnioski: -przeglądanie i wyszukiwanie wpisów w CEIDG -nawigacja w systemie WAŻNE: Administrator lokalny wszystkie działania wykonuje w ramach organizacji, do której przynależy

5 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe5 Pobranie certyfikatu użytego przez urzędnika JST (operatora przyjmującego wnioski w urzędzie) do podpisu wniosku o utworzenie konta w ST CEIDG Akceptacja wniosku o utworzenie konta urzędnika JST w ST CEIDG Odrzucenie wniosku o utworzenie konta urzędnika JST w ST CEIDG

6 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe6 Usunięcie danego konta urzędnika JST w ST CEIDG Edycja danego konta urzędnika JST w ST CEIDG

7 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe7 Możliwość zmiany danych personalnych oraz danych certyfikatu kwalifikowanego lub danych Profilu Zaufanego w koncie urzędnika JST

8 8 Wyświetlenie uprawnień do danej grupy (organizacji) w ST CEIDG Edycja struktury danej grupy (organizacji) w ST CEIDG

9 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe9 Dostępność grupy (organizacji) w formularzu rejestracji urzędników JST (operatorów przyjmujących wnioski w urzędzie)

10 10 Usunięcie danego użytkownika ST CEIDG z grupy (organizacji)

11 Lista wpisów wyszukanych według zadanych kryteriów

12 Wprowadzenie numeru KRS w kryteriach wyszukiwania i wybranie przycisku Szukaj powoduje przekierowanie na stronę Krajowego Rejestru Sądowego, na której można skorzystać z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

13 13 Wpis w CEIDG (dane publiczne)

14 14 Wpis archiwalny w STCEIDG Podpisanie składanego wniosku E-mail z zarchiwizowanym wpisem CEIDG

15 Poziome menu znajdujące się nad obszarem roboczym zapewnia informację o lokalizacji w drzewie struktury systemu, w której użytkownik pracuje w danym momencie. Przycisk Wstecz pozwala na powrót do poprzednio wyświetlanej strony Przycisk Strona główna pozwala na powrót do strony głównej systemu teleinformatycznego CEIDG Ikona oddzielająca kolejne poziomy zagnieżdżenia w drzewie struktury witryny Aktualnie wyświetlana strona oznaczona jest pogrubioną czcionką Istnieje możliwość wyboru strony z poziomu nadrzędnego w stosunku do wyświetlanej strony

16 Pasek statusu dostępny jest przy listach wyświetlanych w ST CEIDG Numer bieżącej strony + liczba wszystkich stron listy. Sekcja umożliwia przełączenie się do dowolnej strony listy poprzez ręczne wpisanie jej numeru w polu Strona i potwierdzenie klawiszem Enter. Pole wyboru liczby elementów wyświetlanych na stronie listy Informacje o tym, które elementy są wyświetlane oraz ile jest w sumie elementów w wykazie Przyciski przełączania się pomiędzy stronami (odpowiednio: pierwsza, poprzednia, kolejna, ostatnia)

17 Filtrowanie list w systemie odbywa się poprzez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania i zatwierdzenie ich przyciskiem Szukaj W celu wyszukania według wprowadzonych kryteriów należy wybrać przycisk Szukaj W celu wyczyszczenia wprowadzonych kryteriów wyszukiwania i wyświetlenie nieprzefiltrowanej listy należy wybrać przycisk Wyczyść Sortowanie list w systemie odbywa się poprzez wybór nagłówka danej kolumny sortowanej listy Sortowanie rosnącoSortowanie malejąco ‚kliknięcie’

18 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe18


Pobierz ppt "Grupa: administratorzy lokalni JST. Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe2 Informacje wstępne Zakres uprawnień administratora lokalnego Wnioski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google