Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na."— Zapis prezentacji:

1 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na serwerach Power w środowisku IBM i, Full System Copy Services Manager

2 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation Grupa Auchan Założenie 1961 pierwszego sklepu we Francji Placówki w 15 krajach Centrale handlowe : Francja Polska Włochy Hiszpania Portugalia Luxemburg Węgry Rumunia Rosja Ukraina Chiny Tajwan www.ibm.com/systems/services/labservices Grupa Auchan to: ponad 839 hiper i 818 supermarketów skupia takie marki jak: Auchan Auchan Direct Simply Decathlon Leroy Merlin Pimkie Midas

3 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation Wyzwania Produkty Auchan Auchan oferuje gamę ponad 60 000 gatunków produktów tworząc przestrzeń wolnego wyboru dla swoich klientów. Ilość produktów ewidencjonowana w systemach to około 450 tys. Skala wielkości w firmie jest związana z ilością partycji których aktualnie jest ponad 100 reprezentujących tylko sklepy oraz systemy związane z logistyką i zarządzaniem www.ibm.com/systems/services/labservices

4 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 4 Dotychczasowa infrastruktura 33 partycje sklepów Księgowość i Logistyka MIMIX Power6 i550 Power7 720 Backup realizowany za pomocą BRMS i Lpar Toolkit Zarządzanie Macro4

5 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation Konieczna zmiana infrastruktury – nowe wymogi Obsługa większej ilości sklepów. Replikacja danych dla wszystkich sklepów obsługiwana z poziomu systemu IBM i. Zmniejszenie lub wyeliminowanie tzw. „okna backupowego”. Zachowanie dotychczasowej struktury systemów (brak możliwości wykorzystania IASP).

6 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 6 IBM i Full System Copy Services Manager Możliwość pełnego backupu systemu IBM i minimalnym czasie przestoju Cechy  Automatyzuje zarządzanie procesami wykonania FlashCopy i uruchamiania backupu.  Wsparcie dla większości macierzy dyskowych DS8000, SVC (V3500/V3700/V500/V7000) and XIV external storage.  Możliwość zmiany host connections na DS8K dla zminimalizowania potrzebnych zasobów.  Komunikowanie się zHMC w celu wykonania IPL i monitorowania partycji.  Pozwala wykonać IPL lub zrzut pamięci na dyski w celu wykonania FlashCopy  Integracja z BRMS dla zapewnienia spójności bazy wraz z mechanizmem transferu QUSRBRM do partycji produkcyjnej.  Wsparcie dla Space Efficient, Thin Provisioned i przyrostowej FlashCopy.  Jedna komenda do zainicjowania procesu od wyciszenia produkcji do wykonania transferu danych BRMS  Łatwe i bezpieczne w użyciu środowisko.  Możliwość sekwencyjnego wykonania na współdzielonych zasobach lub równoległego na dedykowanych zasobach.  Wsparcie przez standardowy serwis.  Zabezpiecza przed uruchomieniem adresów produkcyjnych na partycjach backupowych. Podstawowe korzyści  Nie wymaga IASP.  Pozwala wykonać pełny backup systemu bez przestoju (IBM i 6.1 lub wyżej)  Minimalny kilku sekundowy przestój mający niewielki wpływ na pracę uzytkowników.  Łatwość w obsłudze jedna komenda  Utworzona kopia partycji produkcyjnej może być wykorzystana do innych celów oprócz backupu.  Zminimalizowane do minimum potencjalne błędy w trakcie wykonania FlashCopy.  Nie wymaga specjalistycznego szkolenia szczególnie w zakresie obsługi macierzy.  Może być łączone z replikacja dla stworzenia systemu wysokiej dostępności HA.

7 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 7www.ibm.com/systems/services/labservices Controller Proces Full System Copy Services Manager External Storage Flashcopy Target Source Tape Odblokowanie lub uruchomienie partycji produkcyjnej 3 Flashcopy na dyski 2 Zapis danych na taśmę 5 Zapis danych z pamięci operacyjnej na dyski 1 LPARs IPL partycji backupowej 4

8 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices *QUIESCE lub *IPL? *QUIESCE wspierane od wersji V6R1+. *IPL większy wpływ na pracę partycji produkcyjnej lepszy z punktu widzenia odzyskiwania danych – Wszystkie dane zapisane na dyskach *QUIESCE wspierane od wersji V6R1+. – Czas trwania poniżej minuty – *FRCWRT parametr pozwala znacznie skrócić zapis na dyski, gorszy z punktu widzenia odtwarzania danych – Tylko dla środowiska z uruchomionym kronikowaniem Jeśli pliki nie są kronikowane należy zatrzymać aplikacje – Dla aktywnych kronikowanych tabel, plików zostanie uruchomiony proces wycofania transakcji (rolled back) w momencie IPL partycji backupowej.

9 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 9www.ibm.com/systems/services/labservices Jak działa QUIESCE Proces zapisuje wszystkie dane które da się zapisać następnie zablokowana zostaje aktywność I/O i zapis pozostałych danych na dyski. Source Memory Changed File A File A Flashcopy Target Changed Files Changed File A Memory Changed File A Changed Files Changed File A

10 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 10www.ibm.com/systems/services/labservices Struktura FSCSM podstawowe elementy  W strukturze FSCSM występują dwa elementy: środowiska ENVIRONMENTS i konfiguracja CONFIGURATIONS ENVIRONMENTS: Zarządzanie za pomocą WRKCSE Definiuje macierz oraz dyski Tworzy skrypty do uruchomienia na macierzy Pozwala na wiele konfiguracji Pozwala zarządzać replikacją Nie używane dla v7000 CONFIGURATIONS: Zarządzanie za pomocą CHGSYSCPY Wykorzystuje środowiska ENVIRONMENT Określa HMC, nazwy partycji names, inne dodatkowe parametry W przypadku V7000 nie korzysta ze środowisk environments

11 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 11www.ibm.com/systems/services/labservices Struktura środowisko vs konfiguracja

12 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 12www.ibm.com/systems/services/labservices Określanie zestawów wolumenów

13 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 13www.ibm.com/systems/services/labservices CHGSYSCPY edycja konfiguracji

14 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 14www.ibm.com/systems/services/labservices Możliwe rozwiązania FSCSM - wiele partycji źródłowych do wielu docelowych DS8K series Tape Controller Source Uruchomienie MKSYSCPY wielokrotnie w zależności od ilości partycji Tape Source Tape Source Flashcopy Target

15 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 15www.ibm.com/systems/services/labservices Możliwe rozwiązania FSCSM - wiele partycji źródłowych do jednaj docelowej DS8K series Controller Source Uruchamianie seryjne MKSYSCPY dla każdej partycji kolejno Tape Source Flashcopy Target

16 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 16www.ibm.com/systems/services/labservices Uruchamianie partycji docelowej  Jeśli potrzebna jest kontrola IPL partycji docelowej po FlashCopy.  Parametr USETARGET.  Options: –*YES: Start partycji docelowej –*NO: Nie uruchamianie partycji docelowej. –*INQ: Start po odpowiedzi na komunikat –*OFF: Uruchom partycje docelową tylko kiedy jest ona wyłączona

17 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 17www.ibm.com/systems/services/labservices Dodatkowe opcje uruchamiania partycji  Opcje IPL  IPL źródło ładowania: –*PANEL, A, B, or D  Pozycja klucza –*PANEL, *AUTO, *MANUAL

18 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 18www.ibm.com/systems/services/labservices Startup program partycja docelowa  Po wykonaniu Flashcopy partycja docelowa wykonuje strat za pomocą swojego programu(QZRDIASTRUP).  Program rozpoznaje czy działa na partycji docelowej i wykonuje: –Blokuje zadania zaplanowane (scheduled jobs) –Konfiguruje odpowiednio ustawienia sieciowe –Konfiguruje urządzenia –Po uruchomieniu ustawia orginalny startup program –Uruchamia potrzebna komunikację –Wykonuje backup –Set the system value to the specified target LPAR startup program –If controlling subsystem is already running: If a startup program job queue is specified we will submit it to the controlling subsystem Else we will just call it (we are already running in the controlling subsystem) –Else start the controlling subsystem Will call the specified startup program

19 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 19www.ibm.com/systems/services/labservices Konfiguracja urządzeń – biblioteki, napędy 1 z 2

20 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 20www.ibm.com/systems/services/labservices Konfiguracja urządzeń – biblioteki, napędy 2 z 2  FSCSM znajduje zasób biblioteki taśmowej na podstawie numeru seryjnego  Pozwala to na łatwą zmiane konfiguracji i przypisanie odpowiedniego zasobu dla TAPMLBxx  BRMS może używać biblioteki na partycji docelowej tak samo jak na źródłowej.

21 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 21www.ibm.com/systems/services/labservices Konfiguracja urządzeń – interfejs sieciowy  FSCSM przed wykonaniem Flashcopy zmienia tymczasowo atrybuty IPL na CHGIPLA STRTCP(*NO) żeby uniemożliwić uruchomienia wirtualnych interfejsów w trakcie startu partycji docelowej.  Utworzony jest specjalny interfejs IP  FSCSM przydziale zasób CMNxx dla partycji docelowej na podstawie numeru seryjnego lub lokalizacji (*LOC) i portu  Podana linia komunikacyjna zostanie przydzielona do zasobu i ustawiona w status varied on  Nowy interfejs zostanie uruchomiony  Przed wykonaniem zapisu na tasme na partycji docelowej atrybuty IPL przywracane są do oryginalnej wartości.

22 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 22www.ibm.com/systems/services/labservices Konfiguracja urządzeń – linia komunikacyjna  Jeśli parametry linii zostały określone wówczas będą wykorzystane. –Użytkownik może utworzyć swoją linię komunikacyjną  Można zastosować parametr *NEW –TFSCSM utworzy linię komunikacyjną kontroler i urządzenie –Nazwa domyślna FSCSML00, FSCSMD00, etc.  Może zostać utworzonych kilka interfejsów fizycznych i wirtualnych na różnych zasobach.

23 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 23www.ibm.com/systems/services/labservices Konfiguracja sieci – zmiana default route  Jeśli wymagane jest aby docelowe partycje miały inny default route niż produkcyjne należy zmienić parametr DFTRTE  Parametr podawany jest przed uruchomieniem interfejsu na partycji docelowej  Jeśli parametr został podanych automatycznie default route będzie zastępowany na partycji docelowej.

24 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 24www.ibm.com/systems/services/labservices Zapis na taśmy  FSCSM pozwala wykonać na partycji docelowej do 300 komend związanych z backupem  Komendy mogą być uruchamiane również za pomocą SBMJOB  Każdy błąd zwrócony przez poszczególne komendy będzie traktowanych jako niepowodzenie lub defekt.  Błąd którejkolwiek komendy wyklucza kontynuowanie pracy.

25 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 25www.ibm.com/systems/services/labservices Integracja z BRMS  BRMS używa default local location name (LCLLOCNAME) - DSPNETA pozwala zweryfikować ten parametr.  Po Flashcopy LCLLOCNAME nie jest zmieniany. Taki stan powoduje poważny problem dla BRMS gdyż zarówno docelowa jak i źródłowa partycja maja ta sama wartość.  Taka sytuacja jest obsługiwana przez BRMS ale FSCSM pozwala tę obsługę zautomatyzować.

26 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 26www.ibm.com/systems/services/labservices Sieć BRMS – normalna praca DEV_SYS FIN_SYS PROD_SYS HR_SYS Media and backup history information are synchronize to all systems in BRMS network.

27 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 27www.ibm.com/systems/services/labservices Sieć BRMS – proces FlashCopy DEV_SYS FIN_SYS PROD_SYS HR_SYS FlashCopy System Flash Copy Process Informacja o nośnikach i historia backupu są synchronizowane do wszystkich systemów w sieci BRMS. BRMS nie pozwala na komunikację przychodzącą zarówno do partycji źródłowej jak i docelowej do czasu aż proces FlashCopy i backup zostały zakończone.

28 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 28www.ibm.com/systems/services/labservices Sieć BRMS – proces FlashCopy w środowisku sieciowym FlashCopy Change System attributes and Network configuration during Manual IPL Backup System Name: PROD_B BRMS Name Remains: PROD Backup System Name: PROD BRMS System Name: PROD Prepare BRMS for FlashCopy Quiesce System or PWRDWNSYS to ensure all main storage content written to disk Restart System 1 2 3 4 5 Stop all BRMS activities Backup System treated as “PROD” in BRMS Network Complete saves using BRMS Save QUSRBRM and transfer the library to PROD system 6 Call post FlashCopy BRMS function /restore QUSRBRM Resume BRMS activities on PROD 12 13 9 10 11 Production System Name: PROD BRMS System Name: PROD Set BRMS system state to FlashCopy mode Set BRMS state to FlashCopy backup complete mode 7 8

29 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 29www.ibm.com/systems/services/labservices BRMS – integracja FSCSM  W celu uruchomienia integracji z BRMS należy ustawić odpowiednio parametr Backup Application.  Należy podać w jaki sposób dane QUSRBRM będą transferowane do partycji źródłowej. –*SAVF_SOCK wysyła savefile z wykorzystaniem własnych socket connection. Zalecane. –*SAVF save QUSRBRM do savefile i przenosi savefile za pomocą *NETSVR, limit pliku do 2GB. All *SAVF limitations apply. –*VRTTAP tworzy image katalogi i urządzanie na obu partycjach również wykorzystuje *NETSVR limitowana wielkość pliku do 2GB. –Użytkownik może użyć innej metody transferu danych np. FTP

30 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 30 www.ibm.com/systems/services/labservices Controller External Storage Target A Clone B LPARs Auchan pełna konfiguracja FSCSM wraz z replikacją External Storage Controller Target B Source B Clone A Source A Metro Mirror INACTIVE Metro Mirror INACTIVE Flash LPARs

31 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation FSCSM zarzadzanie replikacja MetroMirro

32 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 32www.ibm.com/systems/services/labservices Auchan FSCSM + BRMS Tape Library External Storage LPARs External Storage Controller Target A Clone B Source A Metro Mirror Flash LPARs Flash VIOS Controller Target B Source B Clone A SAN Switch NPIV BRMS Network Ethernet

33 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation 33www.ibm.com/systems/services/labservices Auchan BRMS HUB

34 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation FSCSM korzyści Zalety i wady wprowadzenia rozwiązania FSCSM -Szybka kopia danych na partycje backupowe -Możliwość uruchomienia flashcpy w każdej chwili w ciągu dnia nie przeszkadza to pracy użytkowników na partycji produkcyjnej -Zarzadzanie backupami i sprawdzenie ich wykonania w jednym miejscu -Zlokalizowanie raportów BRMS na HUB’ach www.ibm.com/systems/services/labservices

35 IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices Dziękujemy za uwagę iw.dabrowska@auchan.pl w.grudzinski@auchan.pl edward.erygierczyk@pl.ibm.com


Pobierz ppt "IBM Systems Lab Services and Training © 2014 IBM Corporation www.ibm.com/systems/services/labservices Automatyzacja mechanizmów wysokiej dostępności na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google