Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.."— Zapis prezentacji:

1 Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.

2 SYTUACJA PRAWNA Unijny Kodeks Celny (UKC) przekształci Zmodernizowany Kodeks Celny od 1 listopada 2013 r. UWAGA! zmiana daty stosowania ZKC z 24 czerwca 2013 na 1 listopada 2013 r. na podstawie odrębnego rozporządzenia - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania W okresie 24 czerwca do 1 listopada – sytuacja prawna bez zmian w stosunku do stanu obecnego. projekt UKC: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0064:PL:NOT projekt rozporządzenia zmieniającego datę stosowania UKC: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0193:PL:NOT

3 TRILOG w Komisji Europejskiej i Radzie - prace zakończone Projekt UKC będący owocem kilkumiesięcznego trilogu PE, KE i Rady UE został przyjęty jednogłośnie przez Radę na posiedzeniu COREPER 23 maja b.r. Oświadczenie DE do: -art. 7 ust. 3 (elektroniczna wymiana danych na podstawie UKC), -art. 125 g ust. 5 (przemieszczanie towarów w ramach czasowego składowania). w Parlamencie Europejskim - projekt uzgodniony głosowanie: - 29 maja przyjęcie w Komitecie IMCO, - wrzesień – oficjalne głosowanie na sesji plenarnej

4 DALSZE PRACE 1) UKC: -tłumaczenie, -publikacja 2) przepisy wdrażające UKC: -opracowanie planu roboczego IT (określi zakres i terminy wdrożenia systemów IT), -podział na dwa odrębne akty wykonawczy i delegowany, -„odmrożenie” MCC IP wersja 3 i dalsze prace merytoryczne, z uwzględnieniem BPM.

5 ZAKRES ZMIAN zmiany redakcyjne dostosowanie do zmian w prawodawstwie UE zmiany merytoryczne wynikające z prac nad przepisami wykonawczymi do ZKC, BPM i przygotowaniem IT zmiany wynikające z Traktatu Lizbońskiego (art. 290 i 291 – akty delegowane i wykonawcze)

6 ZMIANY MERYTORYCZNE Dotyczą głównie: - czasowego składowania, warunków i kryteriów AEO dla procedur specjalnych, - odprawy scentralizowanej (przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia celnego, zwolnienie towarów), - wpisu do rejestru (zgłoszenie uzupełniające), - powiadomienia o powrotnym wywozie.

7 ZMIANY MERYTORYCZNE art. 83 ust. 2 zmiana z inicjatywy PL pierwotnie korzystanie przez AEO ze zwolnienia z zabezpieczenia generalnego i z ograniczenia kwoty referencyjnej dla dopuszczenia do obrotu ostatecznie rozszerzenie możliwości korzystania przez AEO z ograniczenia kwoty referencyjnej dla zabezpieczenia generalnego (poprawka PE przyjęta przez KE i Radę)

8 WPŁYW PRAC nad UKC na PL - zadanie wciąż strategiczne, jednak długoterminowe - ustabilizowanie przyszłego prawa ułatwi budowę systemów IT w UE i PL, - udział w dalszych pracach nad przepisami wykonawczymi/delegowanymi na poziomie KE i Rady, potrzebne konsultacje wewnątrz cła i z interesariuszami (w tym z biznesem) w okresie przyjmowania aktów wykonawczych/delegowanych, - kontynuowanie prac nad BPM-ami.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google