Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy wiesz, że jako uczeń i człowiek masz określone prawa? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi 252 6 11 269.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy wiesz, że jako uczeń i człowiek masz określone prawa? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi 252 6 11 269."— Zapis prezentacji:

1 Czy wiesz, że jako uczeń i człowiek masz określone prawa? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi

2

3 Kto zapoznał Cię z prawami dziecka: a) nauczyciel, wychowawca b) rodzice, prawni opiekunowie c) przyjaciele d) pedagog, psycholog e) sam czytałem/łam na ten temat f) inni (podaj kto) f1) siostra g) nikt mnie nie zapoznał z moimi prawami

4

5 Wymień dokumenty, które określają prawa dziecka i prawa człowieka: a) Konstytucja b) Konwencja o Prawach Dziecka c) Konwencja o Ochronie Praw i Wolności Człowieka d) Statut szkoły e) Kodeks praw dziecka f) Deklaracja Praw Człowieka g) Kodeks i regulamin praw dziecka h) Kodeks karny f) brak odpowiedzi

6

7 Wymień konkretne prawa, które Twoim zdaniem posiadasz: prawo do wolności słowa132 prawo do nauki93 prawo do życia62 prawo do nietykalności55 prawo do wolności28 prawo do wolności wyznania25 prawo do wypoczynku4 prawo do wypoczynku i bezpieczeństwa4 prawo do prywatności4 prawo do opieki zdrowotnej4 prawo do myślenia4 prawo do rozwoju3 prawo do godności osobistej3 prawo do swobodnego poruszania się3 prawo do własnych pogladów2 prawo do obywatelstwa1 prawo do bezpieczeństwa1 prawo do szacunku1 brak odpowiedzi57 486

8

9 Czy któreś z Twoich praw były łamane? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi

10

11 Które według Ciebie prawo jest najczęściej łamane? prawo do nietykalności cielesnej78 prawo do wolności słowa26 prawo do własnego zdania21 prawo do życia17 prawo do wolności6 prawo do prywatności4 prawo do wolności wyznania2 prawo do nauki2 prawo do zdrowia2 wszystkie1 brak odpowiedzi

12

13 Czy Konwencja o Prawach Dziecka obowiązuje tylko w Polsce? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi

14

15 Do kogo możesz zwrócić się o pomoc, gdy Twoje prawa nie są przestrzegane? (pytanie wielokrotnego wyboru) a) Rzecznik Praw Dziecka b) Rzecznik Praw Ucznia c) Rzecznik Praw Człowieka d) Nauczyciel, wychowawca e) rodzice, prawni opiekunowie f) przyjaciele g) pedagog. psycholog h) dyrekcja szkoły i) telefon zaufania, Niebieska Linia j) inni ( podaj kto) j2) policja k) brak odpowiedzi

16

17 Do którego roku życia obowiązuje Konwencja o Prawach Dziecka? a) do 18 roku życia b) do 19 roku życia c) do 20 roku życia d) do 21 roku życia e) brak odpowiedzi

18

19 W którym Roku Konwencja o Prawach Dziecka została uznana przez prezydenta RP? a) w roku 1989 b) w roku 1990 c) w roku 1991 d) brak odpowiedzi

20

21 Agresja2 Molestowanie seksualne7 Znęcanie się psychiczne15 Cyberprzemoc1 Niemoc do wypowiadania własnego zdania7 Prawo do życia2 Wyśmiewanie się z religii3 Kradzież1 Karanie dzieci4 Wyzywanie5 Prawo do prywatności2 Gwałt7 Brak odpowiedzi Podaj przykład sytuacji, w której Twoim zdaniem, zostały naruszone prawa dziecka:

22


Pobierz ppt "Czy wiesz, że jako uczeń i człowiek masz określone prawa? a) tak b) nie c) brak odpowiedzi 252 6 11 269."

Podobne prezentacje


Reklamy Google