Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W PROGRAMIE SZKOLENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWELIZACJI art.98d USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W PROGRAMIE SZKOLENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWELIZACJI art.98d USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W PROGRAMIE SZKOLENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWELIZACJI art.98d USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ppłk Marek SZYMAŃSKI WROCŁAW 08 październik 2014 r.

2 ZAGADNIENIA: POJĘCIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.
1 AKTY PRAWNE NORMUJĄCE SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. 2 SZKOLENIE ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ. 3 PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. 4 ART. 98d. pkt 3. 5 SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO. 6 HARMONOGRAM PRAC NAD SKRÓCONYM PROGRAMEM. 7 OGRANICZENIA. 8

3 1. POJĘCIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.
Służba przygotowawcza – to rodzaj czynnej służby wojskowej, pełnionej w okresach zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego, przeznaczonej dla ochotników nie będących żołnierzami rezerwy lub nie pełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju. Głównym jej zadaniem jest gromadzenie rezerw osobowych.

4 2. AKTY PRAWNE NORMUJĄCE SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Rozporządzenie MON z dnia 6 września 2010 r. o służbie przygotowawczej; ……….; ………..

5 3. SZKOLENIE ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.
ŻOŁNIERZ REZERWY ELEW SZER SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE /do 1 m-ca/ SZKOLENIE PODSTAWOWE /3 miesiące/ EGZAMIN EGZAMIN KADET PDF SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE /do 2 m-cy/ PCHOR OFICER SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE /do 3 m-cy/ służba przygotowawcza art. 98 d

6 4. PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO.
zadania ogniowe z etatowej broni strzeleckiej bojowe zachowanie się i indywidualne działanie wiedza z zakresu szkolenia bojowego i logistycznego

7 4. PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO.
Liczba dni kalendarzowych Ogółem Przeznaczonych na szkolenie Innych Szkolenie programowe Egzaminy Dni dyspozycyjne Dni świąteczne i dodatkowo wolne 91 47 2 15 27 Etap Liczba dni kalendarzowych Ogółem Szkolenie programowe Dni dyspozycyjne* Dni świąteczne i dodatkowo wolne Przyjęcie 1 - Szkolenie zapoznawcze 6 4 2 Szkolenie indywidualne 82 43 14 25 Egzamin Łącznie 91 49 15 27

8 2. ART. 98d. pkt 3. Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

9 4. SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO.
Minimum programowe SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szkolenie wg ujednoliconego Programu szkolenia podstawowego SZ RP Szkolenie wg Skróconego programu szkolenia podstawowego SZ RP. Absolwenci szkół realizujących innowacyjne programy nauczania. Art. 98d pkt3 W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ POZA RESORTEM OBRONY NARODOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

10 4. SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO.
PRZEDMIOTY PSP RON POZA RON Regulaminy 25 17 8 Kształcenie obywatelskie 14 - Profilaktyka i dyscyplina wojskowa 12 5 7 Taktyka 50 Szkolenie strzeleckie 69 65 4 Rozpoznanie i Armie Innych Państw 10 3 Szkolenie inżynieryjno – saperskie 13 Obrona przed bronią masowego rażenia 19 15 Powszechna obrona przeciwlotnicza 6 2 Łączność Terenoznawstwo Ochrona i obrona obiektów Wychowanie fizyczne 24 Szkolenie medyczne 21 16 Budowa i eksploatacja UiSW Zabezpieczenie logistyczne Ochrona środowiska Profilaktyka pożarowa Szkolenie prawne SERE 9 Szkolenie BHP 1 Ochrona Informacji Niejawnych EGZAMIN OGÓŁEM GODZIN 343 235 115

11 5. HARMONOGRAM PRAC NAD SKRÓCONYM PROGRAMEM
SPOTKANIE ROBOCZE PROJEKT PROGRAMU SZKOLENIA MINIMUM PROGRAMOWE 2014 IX X XI XII I II III IV V VI 2015 PROJEKT DECYZJI MINISTRA PODPISANIE DECYZJI MINISTRA WYDANIE PROGRAMU

12 6. OGRANICZENIA. 1. Konieczność zawarcia z wyprzedzeniem porozumienia pomiędzy komendantem szkoły wojskowej i szkołą lub organizacją pozarządową: treść umów…; udokumentowanie i poświadczenie zrealizowania minimum programowego…. 2. Szkolenie wg Programu skróconego… zgodnie z określonym limitem i we wskazanym centrum szkolenia. 3. Konieczność stworzenia odrębnych grup szkoleniowych – czyli liczba „chętnych” uzasadniająca realizację szkolenia wg Programu skróconego. 4. Względy formalne do rozstrzygnięcia w RON: terminy i cykl szkolenia….; terminy przysięg….; zasada koszt efekt (liczba szkolonych wg Skróconego programu… 5. Gotowość RON do szkolenia zgodnie z art. 98d pkt 3

13 SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
ZARZĄD SZKOLENIA – P7 PYTANIA? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZMIANY W PROGRAMIE SZKOLENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWELIZACJI art.98d USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google