Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość powietrza w Krakowie i regionie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość powietrza w Krakowie i regionie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Jakość powietrza w Krakowie i regionie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w ramach PMŚ

3 Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną stałych i ciekłych drobnych cząstek pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

4 PM10, Grudzień 2010

5 PM10, Styczeń 2011

6 PM10, Styczeń 2006

7 Kraków-Kurdwanów, Grudzień 2010

8 Częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 24 godzinnego stężenia pyłu PM10 wynoszącego 50 mg/m 3 w Krakowie w latach 2008-2010 w odniesieniu do częstości dopuszczalnej w ciągu roku wynoszącej 35 razy Niepełny rok badań na stacji w Kurdwanowie

9 Częstość przekraczania poziomu alarmowego pyłu PM10 wynoszącego 200  g/m 3 w Krakowie w latach 2008-2010

10 Częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10

11 Sezonowość stężeń pyłu PM10 w Krakowie

12 Stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 w latach 1992-2009 w Krakowie

13 Pył PM2.5 Stacje w Krakowie i Tarnowie są wytypowane do sieci 32 stacji w kraju, z których będzie obliczony wskaźnik AEI dla pyłu PM2.5.

14 Dyrektywa 2008/50/WE CAFE Do 2015 roku stężenie pyłu PM2.5 obliczone jako Wskaźnik Średniego Narażenia AEI nie powinien przekraczać Pułapu Stężenia Ekspozycji, który wynosi 20 ug/m3. Do 2020 roku ma zostać osiągnięty Krajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do AEI w roku 2010 do poziomu maksymalnie 18 ug/m3.

15

16

17 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Jakość powietrza w Krakowie i regionie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google