Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwiedzając obiekty turystyczne naszych okolic. Rezerwat Ska ł ki Piek ł o pod Niek ł aniem Lokalizacja: blisko wsi Niekłań Wielki,północna część gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwiedzając obiekty turystyczne naszych okolic. Rezerwat Ska ł ki Piek ł o pod Niek ł aniem Lokalizacja: blisko wsi Niekłań Wielki,północna część gminy."— Zapis prezentacji:

1 Zwiedzając obiekty turystyczne naszych okolic

2 Rezerwat Ska ł ki Piek ł o pod Niek ł aniem Lokalizacja: blisko wsi Niekłań Wielki,północna część gminy Stąporków Rok powstania: Rezerwat przyrody został utworzony 01.04.1959 roku. Opis : Nazwa rezerwatu wzięła się z legendy w której to z rozkazu Lucyfera diabły pokutowały za złe wykonywanie swoich obowiązków,a w nocy w czasie zabaw rzucały kamieniami przez co powstały te niezwykłe formy skalne..Występuje tu kilkadziesiąt form skalnych m.i.n :urwiska,skałki o nietypowych kształtach,kazalnice,kominy,okapy i grzyby.W szczelinach skalnych występuje bardzo rzadka paproć - zanokcica północna.Występują tu sosny,dęby,brzozy,storczyki widłaki paprotki, borówkę, borówki konwalie jarzębiny W rezerwacie znajduje się wiele gatunków płazów i gadów w tym wiele gatunków żab jaszczurek i węży.Miejsce to zachęca to spędzania w nim wolnego czasu i robienia zdjęć formom natury występującej w tym pięknym miejscu

3 Reserve Hell Rocks into Niek ł a ń Location: nearby Niekłań Wielki village,north part of Stąporków commune Year of creation: Nature Reserve was created 01.04.1959 year. Description: Reserve name comes from the legend in which the command of Lucifer devils repent for bad performance of their duties, and at night during the play by throwing stones which formed these unusual rock formations. There are a lot of very interesting rock formations, which occur only here, as well as plants and animals.. The place is encouraged to spend its free time and capture this beautiful place

4 Ko ś ciół Ś w.Jacka i Ś w.Katarzyny Lokalizacja: Odrowąż Rok Powstania: 1659-1670 r. Opis: Kościół św. Jacka i św. Katarzyny jest najcenniejszym zabytkiem w okolicy. Murowany kościół w Odrowążu, według podań został założony przez św. Jacka Odrowąża. Powstał w XVII w.

5 St. Jack and St. Katherina Church Location: Odrowąż Year of creation: 1659-1670 Short description: St. Jack and Katherina Church is the most precious monument in the area the brick church in Odrowążu according to the applications was founded by St. Jack Odrowąż. It was in XVII century.

6 Rezerwat Przyrody,,Gagaty” Sołtykowskie Lokalizacja: Sołtyków Rok powstania:1997 Opis: Został utworzony 25 lipca 1997 roku. Ma powierzchnię 13,33 ha. Przedmiotem ochrony rezerwatu są skały dolno jurajski które zawierają minerały oraz skamieniałości. W różnych formach występuje tu także syderyt. Do 1977 roku wydobywano tam glinę ceramiczną. Pozostało po tym wyrobisko z odsłonięciami dolno jurajskich iłów i mułków. Można tam znaleźć gagaty czyli odmianę węgla brunatnego używaną w jubilerstwie oraz różnorodne typy syderytów. W 1999 roku obok wyrobiska odkryto tropy dwóch gatunków dinozaurów. Podjęto decyzję o utworzeniu tam,,Środkowoeuropejskiego Dinoparku”

7 Nature reserve,,Gagaty” Sołtykowskie Location: Sołtyków Year of creation: 1997 Short description: It was created on 25 July 1997. The Rocks are an object of protection of the reserve under Jurassic which contain minerals and fossils. It is possible to find,, gagaty ” there that is the variety of the lignite coal used in the jewellery and different types of ironstones. In 1999 the tracks of two species of dinosaurs were uncovered excavation. It was made a decision about creating there,, a Central-European Dinopark ”

8 Kościół pod wezwaniem św.Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim Lokalizacja: wieś Niekłań Wielki w północnej części gminy Stąporków Rok Powstania: 1835 Opis: Kościół wybudowany w roku 1835,w miejscowości Niekłań Wielki to dodatkowy atut gminy Stąporków.Dziś,jako zabytek sakralny zadziwia wspaniałymi figurami i obrazami.Do tych zaliczyć możemy m.in. figurki św. Zygmunta i św. Ludwika oraz Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia,obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i wizerunek św.Wawrzyńca.Zachowany w neogotyckim stylu,do czasów dzisiejszych w bardzo dobrym stanie.Warto odwiedzić i choć na chwilę przyjrzeć się wspaniałościom obiektu.

9 The Church of saint Lawrence’s dedicate in Niekłań Wielki Location: Niekłań Wielki village in the north part of Stąporków commune Year of creation: 1835 Short description: Church built in 1835,located in Niekłań Wielki.Now tourists can meet there a lot of images,shapes and another church’s equipment. Object is in neogothic style,and today it’s in “great state”!After rebuilding it still can be a great place to visit.Just go there!

10 Rezerwat,,Górna Krasna”,,Górna Krasna” jest rezerwatem florystyczno-orniteologicznym. Został utworzony 8 stycznia 2004 roku. Ze względu na występowanie cennych zbiorowisk oraz rzadkich i ginących gatunków zwierząt chronionych w krajach unijnych, został wpisany do projektu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Jest prawdziwym rajem dla ornitologów, którzy mogą tu obserwować m.in. jarząbki, cietrzewie, kobuzy, orliki krzykliwe, zimorodki, bociany czy remizy. Rezerwat „Górna Krasna” nazywany jest przez przyrodników „Biebrzą w miniaturze ".

11 ,,Upper Krasna” Reserve „Upper Krasna” is a floral and ornithological nature reserve established to protect a natural fragment of Krasna River and a part of its valley. Decision of the Regional Government in Kielce on 8 January 2004 reserve,,Upper Krasna” was formally established. It is situated in Suchedniowsko- Oblęgorski Scenic Park, northwest of Kielce, in the close vicinity to Stąporków. It is included into the European ecological network of protected areas known as Natura 2000. It is a real paradise for ornithologists. They can observe hazel gouse, black grouse, northern hobby, lesser spotted eagle, Montague’s and marsh harries, colourful kingfishes, black stork, penduline tit.,,Upper Krasna” Reserve is called,,Biebrza in miniature”.

12 Projekt wykonali:


Pobierz ppt "Zwiedzając obiekty turystyczne naszych okolic. Rezerwat Ska ł ki Piek ł o pod Niek ł aniem Lokalizacja: blisko wsi Niekłań Wielki,północna część gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google