Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia kradzieżowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia kradzieżowe."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia kradzieżowe

2

3

4 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA maszyny, urządzenia produkcyjne, aparaty, narzędzia, wyposażenie sklepów i magazynów, nakłady inwestycyjne, tj. koszty poniesione na adaptację budynku lub lokalu do potrzeb działalności ubezpieczającego lub podniesienie ich standardu, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, wyroby gotowe, opakowania, przedmioty przyjęte od osób trzecich w celu przetworzenia lub wykonania innej usługi, gotówkę, papiery wartościowe i inne walory,

5 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZU MOŻE OBEJMOWAĆ: SZKODĘ W PRZEDMIOCIE UBEZPIECZENIA KOSZTY NAPRAWY LUB WYMIANY ZABEZPIECZEŃ LOKALU JEŚLI ULEGŁY ONE USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU W WYNIKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UMOWĄ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZU DOTYCZY ZDARZEŃ DOKONANYCH I USIŁOWANYCH

6 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ZAKRES UBEZPIECZENIA kradzież z włamaniem - gdy sprawca zabrał lub usiłował zabrać ubezpieczone mienie z zamkniętego budynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka, niszcząc lub uszkadzając przy użyciu siły fizycznej zamek, kłódkę, drzwi, okno lub inne zabezpieczenia rabunek - tj. zabór mienia objętego umową ubezpieczenia, dokonanego przez sprawcę przy użyciu siły fizycznej lub grożąc jej użyciem, wandalizm - gdy sprawca dostał się do wnętrza lokalu i rozmyślnie zniszczył bądź uszkodził ubezpieczone mienie

7 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM Wejście sprawcy do lokalu po usunięciu zabezpieczeń Wejście sprawcy do lokalu za pomocą klucza dorobionego Kradzież z włamaniem bez wejścia do lokalu Wejście sprawcy przy pomocy klucza oryginalnego w którego posiadanie wszedł na skutek kradzieży z włamaniem dokonanej w innym lokalu Wejście sprawcy do lokalu podczas jego otwarcia i pozostawanie wewnątrz po jego zamknięciu RABUNEK Zabór mienia w miejscu ubezpieczenia Wejście sprawcy do lokalu za pomocą klucza w którego posiadanie wszedł na skutek rabunku poza miejscem ubezpieczenia Otwarcie lokalu przez osobę uprawnioną w następstwie użycia siły lub groźby jej użycia

8 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU WYŁĄCZENIA OGÓLNE Zob. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE polegające na kradzieży dokonanej przy użyciu oryginalnych kluczy, zdobytych bez włamania lub rabunku, polegające na zaginięciu ubezpieczonych przedmiotów bez zaistnienia zdarzeń (KW RABUNEK WANDALIZM) wyrządzone przez sprawcę, gdy dostał się do niego nie uszkadzając zabezpieczeń i nie używając narzędzi, spowodowane błędami w organizacji ochrony lub techniki zabezpieczenia przeciwkradzieżowego/ złym stanem tych zabezpieczeń, powstałe w przeterminowanych rzeczowych składnikach majątku obrotowego, powstałe w przedmiotach, których zakup jest potwierdzony dowodami zakupu wystawionymi przez nieistniejące w chwili wystawienia tych dokumentów podmioty gospodarcze, powstałe w przedmiotach podlegających obowiązkowi dostarczenia i zgłoszenia do odprawy celnej, dla których obowiązek ten nie został spełniony lub został spełniony na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

9 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Drzwi wejściowe pełne zabezpieczone dwoma zamkami, kłódkami, jeden z nich posiada atest ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE Wszelkie otwory prowadzące do lokalu są odpowiednio zabezpieczone (drzwi; okna) Okna należycie osadzone, otwierane od wewnątrz Jeżeli do okna jest łatwy dostęp (parter, galerie) wymagane są (zamiennie): Kraty Folia antywłamaniowa Rolety, żaluzje antywłamaniowe Jeżeli drzwi są przeszklone podlegają takim samym wymogą dodatkowym jak okna ZABEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA DODATKOWE DOZÓR (pośredni/bezpośredni) ALARM sygnalizujący włamanie w miejscu zdarzenia/ sygnalizujący zdarzenie poza miejscem ubezpieczenia MONITORING MOGĄ BYĆ STOSOWANE ZAMIENNIE W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA WYMOGÓW OBOWIĄZKOWYCH LUB DODATKOWO – WTEDY UPRAWNIAJĄ DO ZNIŻKI SKŁADKI

10 UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – GOTÓWKA i WARTOŚCI PIENIĘŻNE ODMIENNE SYSTEMY UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA na pierwsze ryzyko kradzieży z włamaniem w lokalu, rabunku w lokalu, rabunku podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) RYZYKA SĄ TRAKTOWANE ODRĘBNIE w systemie obrotów miesięcznych kradzieży z włamaniem w lokalu, rabunku w lokalu, rabunku podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) utrata na skutek NW osoby transportującej utrata na skutek wypadku środka transportu ODRĘBIE OKREŚLONE SĄ WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SĄ ONE ZGODNE Z Opracowaniem Prezesa NBP pod tytułem „Wymagania techniczne urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne” z dnia 29 czerwca 1993 r.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


Pobierz ppt "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia kradzieżowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google