Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 12.02.2013 r. 1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowe możliwości komunikacji z ZUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 12.02.2013 r. 1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowe możliwości komunikacji z ZUS."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 12.02.2013 r. 1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowe możliwości komunikacji z ZUS

2 Warszawa, 12.02.2013 r. 2 Platforma Usług Elektronicznych ZUS 2 P latforma U sług E lektronicznych - zestaw najnowocześniejszych usług dla wszystkich klientów ZUS. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w ZUS. Pozwala na bieżące sprawdzanie danych zgromadzonych na koncie w ZUS. Gwarantuje bezpieczeństwo dostępu do danych dzięki zastosowanym sposobom uwierzytelniania.

3 Warszawa, 12.02.2013 r. 3 Platforma Usług Elektronicznych ZUS 3 W ramach PUE funkcjonują dwa główne kanały komunikacji z ZUS:  Internet: portal pue.zus.pl Dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS, wysyłanie wniosków i otrzymywanie odpowiedzi, tworzenie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz opłacanie składek przez małe firmy, rezerwacja wizyty w wybranej placówce ZUS. rezerwacja wizyty w wybranej placówce ZUS,  Telefon: Centrum Obsługi Telefonicznej Udzielanie informacji ogólnych – dla nieuwieżytelnionych udzielanie konkretnych informacji, zapisanych na koncie klienta, składanie wniosków i reklamacji, czat z konsultantem, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi w sprawach ogólnych za pomocą e-mail, : zus_centrum_obslugi_tel

4 Warszawa, 12.02.2013 r. 4 4 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Portal pue.zus.pl

5 Warszawa, 12.02.2013 r. 5 Platforma Usług Elektronicznych ZUS 5 Aby korzystać z portalu PUE, wystarczy: komputer z dostępem do Internetu, konto na PUE. Założenie konta na PUE możliwe jest na cztery sposoby: 1)Wypełnienie wniosku na portalu pue.zus.pl oraz potwierdzenie tożsamości w placówce ZUS, 2)Przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, 3)Przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, 4)Poprzez usługi bankowości elektronicznej.

6 Warszawa, 12.02.2013 r. 6 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS Przedsiębiorca Ubezpieczony Emeryt, rencista Lekarz informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń informacje o należnych składkach informacje o dokonanych wpłatach składek e-Płatnik Informacje o wystawionych eZLA informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń informacje o należnych składkach informacje o dokonanych wpłatach składek e-Płatnik Informacje o wystawionych eZLA informacja o stanie konta ubezpieczonego (w tym subkonta) informacja o zgłoszeniach do ubezpieczeń informacja o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego Informacje o wystawionych eZLA kalkulator emerytalny informacja o stanie konta ubezpieczonego (w tym subkonta) informacja o zgłoszeniach do ubezpieczeń informacja o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego Informacje o wystawionych eZLA kalkulator emerytalny informacje o przyznanych świadczeniach formularz PIT informacje o przyznanych świadczeniach formularz PIT wystawianie zwolnień lekarskich eZLA Komornik funkcjonalności dot. uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia egzekucji Po założeniu konta i potwierdzeniu tożsamości system przypisuje użytkownikowi odpowiednie role (profile):

7 Warszawa, 12.02.2013 r. 7 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS 7 Zalogować się z portalu PUE można na 4 sposoby:

8 Warszawa, 12.02.2013 r. 8 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS 8 Bankowość elektroniczna

9 Warszawa, 12.02.2013 r. 9 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Profil ubezpieczonego 9

10 Warszawa, 12.02.2013 r. 10 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Kalkulator emerytalny

11 Warszawa, 12.02.2013 r. 11 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS–Informacje o stanie konta

12 Warszawa, 12.02.2013 r. 12 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Wysyłanie dokumentów 12 Dokumenty i wnioski przed wysłaniem do ZUS muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym. Użytkownik dokonuje wyboru jednego z dwóch sposobów podpisu: 1)profilem zaufanym ePUAP – użytkownik zostaje przekierowany na platformę ePUAP i tam dokonuje się autoryzacji, 2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Do każdego dokumentu, który wpływa do ZUS wystawiane jest elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. O otrzymaniu odpowiedzi użytkownik jest powiadamiany e-mailem lub przez SMS. Odpowiedź pobiera z PUE, podpisując Urzędowe Poświadczenie Doręczenia.

13 Warszawa, 12.02.2013 r. 13 Kompleksowy System Informatyczny ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – Obsługa telefoniczna 13 COT – kontakt: +48 22 560 16 00 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Konsultanci są dostępni: w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00 Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora Automatyczny System Informacyjny dostępny: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

14 Warszawa, 12.02.2013 r. 14 Kompleksowy System Informatyczny ZUS www.zus.pl – Serwisy 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Warszawa, 12.02.2013 r. 1 PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowe możliwości komunikacji z ZUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google