Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie Barbara Fura Warszawa, 21.06.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie Barbara Fura Warszawa, 21.06.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie Barbara Fura Warszawa, 21.06.2016 r.

2 Plan Wprowadzenie Cel, metody i narzędzia badawcze Ryzyko i dochód jako czynniki decyzji inwestycyjnej Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) GPW a CSR – RESPECT Index Spółki tworzące RESPECT Index Stopa zwrotu badanych spółek i jej rozkład Ryzyko inwestycji w akcje spółek RESECT Index Mapa ryzyko-dochód Podsumowanie

3 Cel, metody i narzędzia badawcze Cel: Określenie zależności ryzyko-dochód na przykładzie spółek odpowiedzialnych społecznie Dane: miesięczne kursy akcji 23. wchodzących w skład RESPECT Index Zakres czasowy: 19.11.2009 – 31.05.2016 Miara dochodu: stopa zwrotu Miara ryzyka: odchylenie standardowe Rozkład stopy zwrotu: test zgodności chi-kwadrat Zależność ryzyko-dochód: mapa ryzyko-dochód

4 Ryzyko i dochód – czynniki decyzji inwestycyjnej Dochód – pozytywny aspekt procesu decyzyjnego Ryzyko – osiągnięta stopa dochodu różniąca się od wcześniej zakładanej stopy dochodu Ryzyko w aspekcie negatywnym – możliwość odnotowania straty Ryzyko w aspekcie neutralnym – możliwość osiągnięcia zysku i straty Ryzyko zewnętrzne i wewnętrzne

5 Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Według koncepcji CSR przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy Argumenty „za” i „przeciw” koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu

6 GPW a CSR – RESPECT Index Respect Index to pierwszy w Europie Środkowo- Wschodniej indeks odpowiedzialnych społecznie spółek zainicjowany przez GPW w 2009 r. Respect Index obejmuje polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW Kryteria klasyfikacji spółek: 1. Płynność 2. Ocena spółek w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami 3. Ocena poziomu dojrzałości spółek pod względem społecznej odpowiedzialności – ankieta

7 Skład RESPECT Index Apator S. A. (APT) Bank BPH S.A. (BPH) Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (LWB) Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) Budimex S.A. (BDX) Bank Zachodni WBK S.A. (BZW) Elektrobudowa S.A. (ELB) Energa S.A. (ENG) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Grupa Azoty S.A. (ATT) Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) ING Bank Śląski S.A. (ING) KGHM Polska Miedź S.A. (KGH) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (KGN) Grupa Lotos S.A. (LTS) Bank Millennium S.A. (MIL) Orange Polska S.A. (OPL) Pelion S.A. (PEL) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGN) Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (PKN) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) Tauron Polska Energia S.A. (TPE) —— Źródło: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/

8 Stopa zwrotu

9 Oczekiwana stopa zwrotu

10 Oczekiwana stopa zwrotu spółek Źródło: obliczenia własne.

11 Rozkład stopy zwrotu

12 Ocena rozkładu stopy zwrotu – test zgodności chi-kwadrat WIG WIG- Poland RESPECTAPTBPHLWBBOSBDXBZWELBENGGPWATT 3,36596,60667,09032,98313,731512,07306,656816,35622,18242,13950,14402,55441,4790 df5562313222121 p0,64470,25160,31230,22500,29200,00050,08370,00030,33580,343090,70430,27880,2239 BHWINGKGHKGNLTSMILOPLPELPGEPGNPKNPZUTPE 0,941445,17850,00885,72575,62612,13546,55650,71765,46615,00512,733927,28008,2844 df2111321163212 p0,62460,00000,92530,01670,13130,34380,01050,39690,48560,17140,25490,00000,0159 Źródło: obliczenia własne.

13 Miara ryzyka – odchylenie standardowe

14 Ryzyko inwestycji Źródło: obliczenia własne.

15 Zależność ryzyko-dochód Miara dochodu – oczekiwana stopa zwrotu Miara ryzyka – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu Ilustracja graficzna – wykres korelacyjny, tzw. mapa ryzyko-dochód

16 Mapa ryzyko-dochód Źródło: opracowanie własne.

17 Analiza mapy ryzyko-dochód Ćwiartka I  Ćwiartka II Ćwiartka III  Ćwiartka IV  Dochód i ryzyko większe od przeciętnego Dochód większy, ryzyko mniejsze od przeciętnego akcje niezdominowane Dochód i ryzyko mniejsze od przeciętnego Dochód mniejszy, ryzyko większe od przeciętnego WIG Poland, RESPECT, BZW, BHW, APT, PGN, PKN, MIL, KGN, LTS GPW, PGE, TPE, OPL, ENG, BOS, BPH, ELB, KGH, LWB, ING, PZU

18 Wnioski Papiery wartościowe o wyższej stopie zwrotu cechuje również wyższe ryzyko. Z punktu widzenia inwestora pożądana jest sytuacja, w której przy wzroście stopy zwrotu ryzyko ulegałoby zmniejszeniu. Taką możliwość stwarza alokacja w różne papiery wartościowe, czyli tworzenie portfela papierów wartościowych. Przykładem takiego portfela jest inicjatywa doboru spółek do indeksu RESPECT opierającego się na kluczu odpowiedzialności społecznej.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie Barbara Fura Warszawa, 21.06.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google