Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie"— Zapis prezentacji:

1 Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie
Barbara Fura Warszawa, r.

2 Plan Wprowadzenie Cel, metody i narzędzia badawcze
Ryzyko i dochód jako czynniki decyzji inwestycyjnej Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) GPW a CSR – RESPECT Index Spółki tworzące RESPECT Index Stopa zwrotu badanych spółek i jej rozkład Ryzyko inwestycji w akcje spółek RESECT Index Mapa ryzyko-dochód Podsumowanie

3 Cel, metody i narzędzia badawcze
Cel: Określenie zależności ryzyko-dochód na przykładzie spółek odpowiedzialnych społecznie Dane: miesięczne kursy akcji 23. wchodzących w skład RESPECT Index Zakres czasowy: – Miara dochodu: stopa zwrotu Miara ryzyka: odchylenie standardowe Rozkład stopy zwrotu: test zgodności chi-kwadrat Zależność ryzyko-dochód: mapa ryzyko-dochód

4 Ryzyko i dochód – czynniki decyzji inwestycyjnej
Dochód – pozytywny aspekt procesu decyzyjnego Ryzyko – osiągnięta stopa dochodu różniąca się od wcześniej zakładanej stopy dochodu Ryzyko w aspekcie negatywnym – możliwość odnotowania straty Ryzyko w aspekcie neutralnym – możliwość osiągnięcia zysku i straty Ryzyko zewnętrzne i wewnętrzne

5 Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Według koncepcji CSR przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy Argumenty „za” i „przeciw” koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu

6 GPW a CSR – RESPECT Index
Respect Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks odpowiedzialnych społecznie spółek zainicjowany przez GPW w 2009 r. Respect Index obejmuje polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW Kryteria klasyfikacji spółek: Płynność Ocena spółek w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami Ocena poziomu dojrzałości spółek pod względem społecznej odpowiedzialności – ankieta

7 Skład RESPECT Index Źródło: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/
Apator S. A. (APT) Bank BPH S.A. (BPH) Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (LWB) Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) Budimex S.A. (BDX) Bank Zachodni WBK S.A. (BZW) Elektrobudowa S.A. (ELB) Energa S.A. (ENG) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Grupa Azoty S.A. (ATT) Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) ING Bank Śląski S.A. (ING) KGHM Polska Miedź S.A. (KGH) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (KGN) Grupa Lotos S.A. (LTS) Bank Millennium S.A. (MIL) Orange Polska S.A. (OPL) Pelion S.A. (PEL) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGN) Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (PKN) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) Tauron Polska Energia S.A. (TPE) Źródło:

8 Stopa zwrotu

9 Oczekiwana stopa zwrotu

10 Oczekiwana stopa zwrotu spółek
Źródło: obliczenia własne.

11 Rozkład stopy zwrotu

12 Ocena rozkładu stopy zwrotu – test zgodności chi-kwadrat
WIG WIG-Poland RESPECT APT BPH LWB BOS BDX BZW ELB ENG GPW ATT 3,3659 6,6066 7,0903 2,9831 3,7315 12,0730 6,6568 16,3562 2,1824 2,1395 0,1440 2,5544 1,4790 df 5 6 2 3 1 p 0,6447 0,2516 0,3123 0,2250 0,2920 0,0005 0,0837 0,0003 0,3358 0,34309 0,7043 0,2788 0,2239 BHW ING KGH KGN LTS MIL OPL PEL PGE PGN PKN PZU TPE 0,9414 45,1785 0,0088 5,7257 5,6261 2,1354 6,5565 0,7176 5,4661 5,0051 2,7339 27,2800 8,2844 0,6246 0,0000 0,9253 0,0167 0,1313 0,3438 0,0105 0,3969 0,4856 0,1714 0,2549 0,0159 Źródło: obliczenia własne.

13 Miara ryzyka – odchylenie standardowe

14 Ryzyko inwestycji Źródło: obliczenia własne.

15 Zależność ryzyko-dochód
Miara dochodu – oczekiwana stopa zwrotu Miara ryzyka – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu Ilustracja graficzna – wykres korelacyjny, tzw. mapa ryzyko-dochód

16 Mapa ryzyko-dochód Źródło: opracowanie własne.

17 Analiza mapy ryzyko-dochód
Ćwiartka I Ćwiartka II Ćwiartka III Ćwiartka IV Dochód i ryzyko większe od przeciętnego Dochód większy, ryzyko mniejsze od przeciętnego akcje niezdominowane Dochód i ryzyko mniejsze od przeciętnego Dochód mniejszy, ryzyko większe od przeciętnego WIG Poland, RESPECT, BZW, BHW, APT, PGN, PKN, MIL, KGN, LTS GPW, PGE, TPE, OPL, ENG, BOS, BPH, ELB, KGH, LWB, ING, PZU

18 Wnioski Papiery wartościowe o wyższej stopie zwrotu cechuje również wyższe ryzyko. Z punktu widzenia inwestora pożądana jest sytuacja, w której przy wzroście stopy zwrotu ryzyko ulegałoby zmniejszeniu. Taką możliwość stwarza alokacja w różne papiery wartościowe, czyli tworzenie portfela papierów wartościowych. Przykładem takiego portfela jest inicjatywa doboru spółek do indeksu RESPECT opierającego się na kluczu odpowiedzialności społecznej.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google