Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Krzysztof Krasowski Wydział Informacji i Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Krzysztof Krasowski Wydział Informacji i Promocji."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Krzysztof Krasowski Wydział Informacji i Promocji Departament EFS

2 Celem tego Poddziałania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów.

3 ADRESACI WSPARCIA: Przedsiębiorcy pracownicy przedsiębiorstw Uczelnie jednostki naukowe pracownicy naukowi jednostek naukowych pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) studenci Minimalna wartość projektu – 50.000 zł; Kto może napisać projekt? - podmiot, który ma osobowość prawną.

4 TYPY WSPARCIA Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach

5 TYPY WSPARCIA Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out);

6 TYPY WSPARCIA Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

7 spin off / spin out spin off - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej, np. uczelni; spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne od organizacji macierzystej oraz posiadająca niezależne źródła finansowania.

8 Możliwości dofinansowania przedsiębiorstw typu spin off/out Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” PO Innowacyjna Gospodarka – zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorstwa – do kwoty max. 200 000 EUR, Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje inwestycyjne w wysokości max. 160 mln zł, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO Kapitał Ludzki – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł.

9 www.bazaprojektow.efs.lubuskie.pl ZAŁÓŻ FIRMĘ W LUBUSKIEM POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, SZKOLENIA I KONSULTINGU \"PROFI-KURS\" Wartość projektu: 248 949,00 zł Czas trwania projektu: 01.10.2009 - 31.05.2010 Odbiorcy projektu mieszkańcy - województwo lubuskie wiek - 20 - 65 lat ilość osób objętych projektem - 60

10 CEL PROJEKTU Pobudzenie przedsiębiorczości akademickiej poprzez przekazanie praktycznej wiedzy w sferze organizacji jak i zarządzania firmą 60 pracownikom naukowym, absolwentom, studentom i pracownikom uczelni w woj. lubuskim. Projekt zakłada dostarczenie wiedzy pozwalającej na założenie firm typu spin out/off i prowadzenie działalności biznesowej. CELE SZCZEGÓŁOWE Szkolenie i doradztwo dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych w jednostkach naukowych na uczelniach wyższych, doktorantów, studentów, absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości i specjalistycznej wiedzy związanej z komercjalizacją badań i wyników prac naukowych. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE 1. Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out. 2. Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

11 www.lubuskie.pl www.efs.lubuskie.pl www.bazaprojektow.efs.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Krzysztof Krasowski Wydział Informacji i Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google