Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O S I Ą G N I Ę C I A C Z Ł O W I E K A. Faza I - PRZYGOTOWANIE ( 1 godzina) Głównymi celami projektu jest: Zrozumienie znaczenia odkryć i badań geograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O S I Ą G N I Ę C I A C Z Ł O W I E K A. Faza I - PRZYGOTOWANIE ( 1 godzina) Głównymi celami projektu jest: Zrozumienie znaczenia odkryć i badań geograficznych."— Zapis prezentacji:

1 O S I Ą G N I Ę C I A C Z Ł O W I E K A

2 Faza I - PRZYGOTOWANIE ( 1 godzina) Głównymi celami projektu jest: Zrozumienie znaczenia odkryć i badań geograficznych dla rozwoju świata Zrozumienie znaczenia odkryć i badań geograficznych dla rozwoju świata Wyjaśnić znaczenie przełomowych odkryć dla rozwoju ludzkości Wyjaśnić znaczenie przełomowych odkryć dla rozwoju ludzkości Przedstawić przełomowe wydarzenia w dziejach ludzkości oraz sylwetki ludzi z nimi związanych Przedstawić przełomowe wydarzenia w dziejach ludzkości oraz sylwetki ludzi z nimi związanych

3 REGULAMIN PRACY 1. W pełni akceptujemy zasady pracy. 2. Przy chęci zabrania głosu najpierw podnosimy rękę i czekamy, aż nauczyciel pozwoli zabrać głos. Każde odezwanie się bez pozwolenie wpływa na ocenę. Zasada zaczyna obowiązywać od tego momentu! 3. Każde niedozwolone zabranie głosu zostanie odnotowane. 4. Nie jęczymy, nie mówimy „nie”, nie ubliżamy kolegom, koleżankom. Szanujemy się. 5. Każda propozycja zmiany zasad wykonania projektu musi zostać zaakceptowana przez klasę i nauczyciela. 6. Ocena za projekt jest jedna. Pod uwagę będzie brane zachowanie indywidualne i w grupie. Praca i zaangażowanie. 7. Z każdym problemem można zwrócić się do nauczyciela. 8. Zaplanowane zadania wykonujemy po akceptacji nauczyciela.

4 FORMA REALIZACJI PROJEKTU 1. Wykonanie plakatu – poster przedstawiający założenia tematu. Format plakatu A2. 2. Forma projektu do wyboru: Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna Przedstawienie Przedstawienie Komiks – rysunki na formacie A4 + forma elektroniczna. Do wyboru plik w Wordzie (zeskanowane strony) lub w Power Point. Komiks – rysunki na formacie A4 + forma elektroniczna. Do wyboru plik w Wordzie (zeskanowane strony) lub w Power Point.

5 OCENIENIANIE Nauczyciel dokonuje oceny w każdej fazie projektu, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Za projekt można otrzymać od 0-100 punktów. Ocena: 0-30 – niedostateczna (1) 0-30 – niedostateczna (1) 31-50 – dopuszczająca (2) 31-50 – dopuszczająca (2) 51-70 – dostateczna (3) 51-70 – dostateczna (3) 71- 90 – dobra (4) 71- 90 – dobra (4) 91-98 – bardzo dobra (5) 91-98 – bardzo dobra (5) 99-100 – celująca (6) 99-100 – celująca (6) W każdej fazie realizacji projektu oceniane będzie:

6 1. ZACHOWANIE (0-30 pkt): Dodawane punkty: Dodawane punkty: Wykonywanie poleceń nauczyciela Wykonywanie poleceń nauczyciela Zabieranie głosu po udzieleniu pozwolenia przez nauczyciela Zabieranie głosu po udzieleniu pozwolenia przez nauczyciela Cicha praca w grupie Cicha praca w grupie Okazywanie wspólnego szacunku Okazywanie wspólnego szacunku Akceptowanie pomysłów innych Akceptowanie pomysłów innych Umiejętne rozwiązywanie konfliktów Umiejętne rozwiązywanie konfliktów Odejmowane punkty: Odejmowane punkty: Nie wykonywanie poleceń nauczyciela Nie wykonywanie poleceń nauczyciela Zabieranie głosu bez pozwolenia nauczyciela Zabieranie głosu bez pozwolenia nauczyciela Głośna praca w grupie Głośna praca w grupie Ubliżanie koleżankom, kolegom z grupy Ubliżanie koleżankom, kolegom z grupy Kłótnie Kłótnie

7 2. ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ PROJEKTU (0-30 pkt): Dodawane punkty: Dodawane punkty: Stopień wykonania powierzonego zadania Stopień wykonania powierzonego zadania Terminowe wykonanie zadań Terminowe wykonanie zadań Zaangażowanie w pracę grupy Zaangażowanie w pracę grupy Wykorzystanie różnych źródeł informacji Wykorzystanie różnych źródeł informacji Odejmowane punkty: Odejmowane punkty: Nie wykonanie powierzonego zadania Nie wykonanie powierzonego zadania Nie dotrzymanie terminu Nie dotrzymanie terminu Brak zaangażowania w pracę grupy Brak zaangażowania w pracę grupy

8 3. PREZENTACJA (0-30 pkt): Dodawane punkty: Stopień realizacji zamierzonych celów Stopień realizacji zamierzonych celów Sposób prezentacji (postawa, wyrazistość przekazu) Sposób prezentacji (postawa, wyrazistość przekazu) Wykorzystanie czasu na prezentację Wykorzystanie czasu na prezentację Zachowanie podczas prezentacji własnej grupy i innych grup Zachowanie podczas prezentacji własnej grupy i innych grup Wykonanie ćwiczeń utrwalających wiedzę Wykonanie ćwiczeń utrwalających wiedzę

9 4. PROJEKT (0-10 pkt): Dodawane punkty: Estetyka wykonania Estetyka wykonania Oryginalność Oryginalność Zgodność z tematem Zgodność z tematem

10 Faza II – REALIZACJA (6 godzin) 1. Opracowanie tematu (1 godzina) zapoznanie z treścią do realizacji zapoznanie z treścią do realizacji opracowanie wstępnego projektu opracowanie wstępnego projektu podział zadań podział zadań 2. Wykonanie projektu (5 godzin)

11 ZADANIA DO REALIZACJI Każda grupa musi wspólnie wykonać: 1. Projekt plakatu. 2. Po akceptacji nauczyciela wykonać plakat i pracę w wybranej formie. 3. Podzielić zadania w grupie. –Poszukiwanie informacji –Przyniesienie materiałów –Wykonanie pracy 4. Wykonanie ćwiczeń podsumowujących temat projektu mających na celu sprawdzenie zapamiętanych informacji. Mogą to być zadania typu: Krzyżówka Krzyżówka Uzupełnij zdania Uzupełnij zdania Połącz w pary Połącz w pary Test wyboru Test wyboru Itp. Itp.

12 Faza III – PREZENTACJA (1 godzina) 1. Przedstawienie wyników pracy 2. Wykonanie ćwiczeń przygotowanych przez inne grupy.

13 Faza IV – EWALUACJA (2 godziny) Sprawdzenie stopnia wykonania ćwiczeń podsumowujących, utrwalających wiadomości. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.


Pobierz ppt "O S I Ą G N I Ę C I A C Z Ł O W I E K A. Faza I - PRZYGOTOWANIE ( 1 godzina) Głównymi celami projektu jest: Zrozumienie znaczenia odkryć i badań geograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google