Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z."— Zapis prezentacji:

1

2 2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny sp. z o. o. w Torzymiu Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w ZaborzeOśrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej GórzeSP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej GórzeSP ZOZ„MEDKOL” w Zielonej GórzeSP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 2 ośrodki medycyny pracy 2 szpitale specjalistyczne 2 ośrodki terapii uzależnień 4 spółki prawa handlowego 2 przychodnie

3 Finanse Wynik finansowy jednostek ochrony zdrowia w latach 2013 - 2015 (w tys. zł) 201320142015 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 3 620*29 328**7 725 Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra 1 8083 9607 546 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 3 8662 8852 426 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -9355732 291 Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 11053451 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) 1 9254 1361 578 SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 222163148 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 11043 Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" 89170280 SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 2 492440388 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra 62514 SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze 343279650 SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. -16718 RAZEM 13 28041 960 23 047 *Wynik finansowy za okres od 01.01-05.09.2013 r. **Wynik finansowy za okres od 06.09.2013-31.12.2014 r. Źródło: Rachunki zysków i strat jednostek

4 Finanse Zobowiązania długo- i krótkoterminowe jednostek ochrony zdrowia w latach 2014 - 2015 (w tys. zł) 20142015 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 108 193104 174 Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra 29 18836 869 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 13 18410 644 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 30 83334 938 Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 1 67817 543 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) 1 856 2 158 (dane na dzień 3 grudnia 2015 r.) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 559501 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 5639 Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" 217203 SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 492526 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra 1 0331 067 SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze 648467 SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. 2991 058 RAZEM 188 236210 187

5 Finanse Źródło: Opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie danych ze wszystkich województw WEDŁUG STANU NA 31.12.2015 R. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WYNOSIŁY 663 tys. zł

6 Finanse Źródło: Informacje przekazane przez jednostki oraz Informator NFZ o umowach, strona internetowa: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx

7 Finanse Kontrakty zawarte pomiędzy NFZ a jednostkami ochrony zdrowia w latach 2009-2015 (w mln zł) 2009201020112012201320142015 różnica 2015 i 2009 r. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 170,62175,81176,26188,09193,13205,45219,33 48,71 Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra 160,15177,06177,93188,05200,31211,25215,68 55,53 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 24,4425,9025,7126,1428,4130,6031,26 6,82 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 23,4623,2622,9223,1923,4724,1625,11 1,65 Lubuski Szpital Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 12,7112,6813,8213,9114,37 16,45 3,74 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) 12,5513,4413,6915,2017,5121,4119,56 7,01 SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 5,565,986,366,266,636,737,10 1,54 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Zielonej Górze 0,770,700,750,74 0,720,77 0,00 Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" 7,397,707,667,767,948,248,53 1,14 SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 8,608,7310,7711,7812,3711,7711,27 2,67 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra 9,869,659,6310,0010,51 10,56 0,70 SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze 1,371,521,642,172,322,472,67 1,30 SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. 2,472,492,512,943,002,772,87 0,40 RAZEM 439,95464,92469,65496,23520,71550,45571,16131,21 Kontrakty Nazwa jednostki

8 Finanse tys. zł Wyszczególnienie 2009201020112012201320142015 2016 Wykonanie Budżet Departamentu Ochrony Zdrowia 10 27118 27511 81410 645111 52813 97217 158 25 706 z tego: 1) inwestycjne 4 71611 9962 6583 9863 1544 5768 506 15 338 w tym: - zakupy inwestycyjne 1 2521 4003001 0486631 080317 1 169 2) promocja zdrowia 11511314560105108320 w tym m.in.: - współpraca z organizacjami pożytku publicznego w ramach "Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi" 26273040 50 - piknik zdrowia 016205 2120 19 - program zdrowotny pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan" zadanie realizowane od 2015 roku 197 200 3) medycyna pracy 5 3856 0716 1206 0285 7085 7425 798 6 247 4) przekształcenie SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę (spłata zobowiązań wobec wierzycieli przejętych przez Województwo Lubuskie) 101 9712 8630 0 5) utworzenie Kierunku Lekarskiego na UZ 1 195 3 305

9 Finanse Dochody plan 350,5 tys. zł wykonanie 422,6 tys. zł Wydatki plan 2 075 tys. zł Wykonanie 2 081 tys. zł Dochody plan 505,5 tys. zł wykonanie 763,5 tys. zł Wydatki plan 3 640 tys. zł Wykonanie 3 716,6 tys. zł

10

11 Inwestycje *do 11 stycznia 2016 r. – Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Wartość inwestycji – 60 305 tys. zł -Dostosowanie infrastruktury do potrzeb kierunku lekarskiego - Modernizacja oddziału zakaźnego - Utworzenie pracowni cytostatyków - Zakup stołów operacyjnych

12 Inwestycje Najważniejsze inwestycje: -Dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb szkoleniowych – 9 050 tys. zł -Budowa serwerowni – 1 210 tys. zł, -Lubuska Sieć Teleradiologii – 2 315 tys. zł -Przebudowa pomieszczeń kuchni – 929 tys. zł

13 Inwestycje Rozpoczęcie II etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.” – koszt inwestycji 15 mln zł

14 Inwestycje *do 4 grudnia 2015 r. – Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie W 2015 r. na realizację planu inwestycyjnego przeznaczono 2 444 tys. zł: -Modernizacja elewacji budynków szpitalnych – 1 719 tys. zł -Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 277 tys. zł -Wyposażenie bloku operacyjnego – 265 tys. zł

15 Inwestycje Przeprowadzone inwestycje: -Modernizacja systemu grzewczego – 4 610 tys. zł -Modernizacja budynku nr 9 – 578 tys. zł -Lubuska Sieć Teleradiologii – 688 tys. zł

16 Inwestycje Nakłady inwestycyjne – 3 809 tys. zł: -Lubuska Sieć Teleradiologii, -Modernizacja pomieszczeń szpitalnych w ramach programu dostosowawczego, -Wymiana sieci elektroenergetycznej, -Wymiana połaci dachowej na budynku nr 7, -Zakup i montaż tomografu komputerowego,

17 Inwestycje Wartość inwestycji – 781tys. Zł -Odnowienie elewacji pałacu od strony dziedzińca – 638 tys. zł -Rezerwowe źródło wody – 69 tys. zł -Renowacja portalu pałacowego – 50 tys. zł

18 Inwestycje Wartość inwestycji – 435 tys. zł -Modernizacja dachu budynku administracji – 39 tys. zł -Zakup agregatu prądotwórczego – 18 tys. zł -Wykonanie elewacji budynku w Glińsku – 62 tys. zł

19 Inwestycje Zakończenie inwestycji związanej z adaptacją budynku przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. -Dokumentacja projektowo- kosztorysowa – 36 tys. zł -Prace budowlane – 1 608 tys. zł

20 Finanse L.p. Nazwa jednostkiNazwa zadaniaKwota 1. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 4.000.000 Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych HIV i AIDS przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych –– 448.300 Zakup ultrasonografu dla Klinicznego Oddziału Urologii176.550 Zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii.125.000 Razem:4.749.850 2. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych 4.000.000 Razem: 4.000.000 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Modernizacja i adaptacja pomieszczeń szpitalnych (oddziały: XVII, XVIII, XIX, XX) do wymagań działalności leczniczej w ramach programu dostosowawczego 500.000 Utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo- leczniczych o profilu psychiatrycznym 500.000 Dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką, w tym dla: - Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – 1.000 zł - Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 1.000 zł 2.000 Razem:1.002.000

21 Finanse 4. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Modernizacja pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego 1.173.235 Modernizacja Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży 245.765 Zakup agregatu prądotwórczego w budynku nr 34 100.000 Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymogów ppoż. 200.000 Razem:1.719.000 5. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu1.000.000 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym100.000 Razem:1.100.000 6. SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. Aparat EKG wysiłkowy z bieżnią 16.000 Holter EKG 11.000 Razem:27.000 7.SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze Zakup aparatu USG z Dopplerem 150.000 Razem: 150.000 8. SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. Defibrylator E- series 42.000 Kardiomonitor transportowy 25.000 Razem: 67.000 9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem 300.000 Razem:300.000 10. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 1.050.000 Razem: 1.050.000 11.Uniwersytet Zielonogórski Wynagrodzenia, opłaty w ramach umowy ze Szpitalem w Zielonej Górze, wyposażenie pracowni hodowli komórkowej 3.304.601 Razem: 3.304.601 Ogółem: 17.469.451

22 Dziękuję za uwagę www.zdrowe.lubuskie.pl


Pobierz ppt "2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google