Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z."— Zapis prezentacji:

1

2 2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny sp. z o. o. w Torzymiu Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w ZaborzeOśrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej GórzeSP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej GórzeSP ZOZ„MEDKOL” w Zielonej GórzeSP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 2 ośrodki medycyny pracy 2 szpitale specjalistyczne 2 ośrodki terapii uzależnień 4 spółki prawa handlowego 2 przychodnie

3 Finanse Wynik finansowy jednostek ochrony zdrowia w latach (w tys. zł) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 3 620*29 328**7 725 Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp RAZEM *Wynik finansowy za okres od r. **Wynik finansowy za okres od r. Źródło: Rachunki zysków i strat jednostek

4 Finanse Zobowiązania długo- i krótkoterminowe jednostek ochrony zdrowia w latach (w tys. zł) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) (dane na dzień 3 grudnia 2015 r.) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 5639 Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp RAZEM

5 Finanse Źródło: Opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie danych ze wszystkich województw WEDŁUG STANU NA R. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WYNOSIŁY 663 tys. zł

6 Finanse Źródło: Informacje przekazane przez jednostki oraz Informator NFZ o umowach, strona internetowa: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx

7 Finanse Kontrakty zawarte pomiędzy NFZ a jednostkami ochrony zdrowia w latach (w mln zł) różnica 2015 i 2009 r. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 170,62175,81176,26188,09193,13205,45219,33 48,71 Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra 160,15177,06177,93188,05200,31211,25215,68 55,53 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 24,4425,9025,7126,1428,4130,6031,26 6,82 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 23,4623,2622,9223,1923,4724,1625,11 1,65 Lubuski Szpital Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu (SP ZOZ / Sp. z o.o.) 12,7112,6813,8213,9114,37 16,45 3,74 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny w Świebodzinie (SP ZOZ/ Sp. z o.o.) 12,5513,4413,6915,2017,5121,4119,56 7,01 SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 5,565,986,366,266,636,737,10 1,54 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Zielonej Górze 0,770,700,750,74 0,720,77 0,00 Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" 7,397,707,667,767,948,248,53 1,14 SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 8,608,7310,7711,7812,3711,7711,27 2,67 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra 9,869,659,6310,0010,51 10,56 0,70 SP ZOZ "MEDKOL" w Zielonej Górze 1,371,521,642,172,322,472,67 1,30 SP ZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. 2,472,492,512,943,002,772,87 0,40 RAZEM 439,95464,92469,65496,23520,71550,45571,16131,21 Kontrakty Nazwa jednostki

8 Finanse tys. zł Wyszczególnienie Wykonanie Budżet Departamentu Ochrony Zdrowia z tego: 1) inwestycjne w tym: - zakupy inwestycyjne ) promocja zdrowia w tym m.in.: - współpraca z organizacjami pożytku publicznego w ramach "Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi" piknik zdrowia program zdrowotny pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan" zadanie realizowane od 2015 roku ) medycyna pracy ) przekształcenie SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę (spłata zobowiązań wobec wierzycieli przejętych przez Województwo Lubuskie) ) utworzenie Kierunku Lekarskiego na UZ

9 Finanse Dochody plan 350,5 tys. zł wykonanie 422,6 tys. zł Wydatki plan tys. zł Wykonanie tys. zł Dochody plan 505,5 tys. zł wykonanie 763,5 tys. zł Wydatki plan tys. zł Wykonanie 3 716,6 tys. zł

10

11 Inwestycje *do 11 stycznia 2016 r. – Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Wartość inwestycji – tys. zł -Dostosowanie infrastruktury do potrzeb kierunku lekarskiego - Modernizacja oddziału zakaźnego - Utworzenie pracowni cytostatyków - Zakup stołów operacyjnych

12 Inwestycje Najważniejsze inwestycje: -Dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb szkoleniowych – tys. zł -Budowa serwerowni – tys. zł, -Lubuska Sieć Teleradiologii – tys. zł -Przebudowa pomieszczeń kuchni – 929 tys. zł

13 Inwestycje Rozpoczęcie II etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.” – koszt inwestycji 15 mln zł

14 Inwestycje *do 4 grudnia 2015 r. – Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie W 2015 r. na realizację planu inwestycyjnego przeznaczono tys. zł: -Modernizacja elewacji budynków szpitalnych – tys. zł -Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 277 tys. zł -Wyposażenie bloku operacyjnego – 265 tys. zł

15 Inwestycje Przeprowadzone inwestycje: -Modernizacja systemu grzewczego – tys. zł -Modernizacja budynku nr 9 – 578 tys. zł -Lubuska Sieć Teleradiologii – 688 tys. zł

16 Inwestycje Nakłady inwestycyjne – tys. zł: -Lubuska Sieć Teleradiologii, -Modernizacja pomieszczeń szpitalnych w ramach programu dostosowawczego, -Wymiana sieci elektroenergetycznej, -Wymiana połaci dachowej na budynku nr 7, -Zakup i montaż tomografu komputerowego,

17 Inwestycje Wartość inwestycji – 781tys. Zł -Odnowienie elewacji pałacu od strony dziedzińca – 638 tys. zł -Rezerwowe źródło wody – 69 tys. zł -Renowacja portalu pałacowego – 50 tys. zł

18 Inwestycje Wartość inwestycji – 435 tys. zł -Modernizacja dachu budynku administracji – 39 tys. zł -Zakup agregatu prądotwórczego – 18 tys. zł -Wykonanie elewacji budynku w Glińsku – 62 tys. zł

19 Inwestycje Zakończenie inwestycji związanej z adaptacją budynku przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. -Dokumentacja projektowo- kosztorysowa – 36 tys. zł -Prace budowlane – tys. zł

20 Finanse L.p. Nazwa jednostkiNazwa zadaniaKwota 1. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych HIV i AIDS przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych –– Zakup ultrasonografu dla Klinicznego Oddziału Urologii Zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii Razem: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych Razem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Modernizacja i adaptacja pomieszczeń szpitalnych (oddziały: XVII, XVIII, XIX, XX) do wymagań działalności leczniczej w ramach programu dostosowawczego Utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo- leczniczych o profilu psychiatrycznym Dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką, w tym dla: - Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – zł - Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu – zł Razem:

21 Finanse 4. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Modernizacja pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego Modernizacja Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży Zakup agregatu prądotwórczego w budynku nr Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymogów ppoż Razem: SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu Modernizacja pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym Razem: SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. Aparat EKG wysiłkowy z bieżnią Holter EKG Razem: SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze Zakup aparatu USG z Dopplerem Razem: SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. Defibrylator E- series Kardiomonitor transportowy Razem: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem Razem: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp Razem: Uniwersytet Zielonogórski Wynagrodzenia, opłaty w ramach umowy ze Szpitalem w Zielonej Górze, wyposażenie pracowni hodowli komórkowej Razem: Ogółem:

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 stacje pogotowia ratunkowego Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google