Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pracodawcy Pomorza” Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pracodawcy Pomorza” Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa."— Zapis prezentacji:

1 „Pracodawcy Pomorza” Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

2 „Mieć polisę, czy być ubezpieczonym?” „Wakacje czas zacząć, czyli jak ubezpieczyć podróże?” 1 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

3 Zaproszeni eksperci: - Beata Radziwolska - Kierownik Działu Uprawnień Międzynarodowych Wydział Współpracy Międzynarodowej Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki - Paweł Schön – Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych w Allianz Global Assistance. „Wakacje czas zacząć, czyli jak ubezpieczyć podróże?” 2 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

4 Opieka medyczna i koszty leczenia w praktyce – NFZ, „Mieć polisę, czy być ubezpieczonym?” krok po kroku Ubezpieczenia Turystyczne – najważniejsze praktyczne informacje Przerwa Pytania do ekspertów „Wakacje czas zacząć, czyli jak ubezpieczyć podróże?” 3 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

5 Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego ( Wyspy Kanaryjskie, Madera, Egipt, Algieria, Izrael, Turcja, ….) Świat ( z lub bez USA, Kanada, Chiny, Japonia ) *Świat bez Kuby, Korei Północnej, Afganistanu…. *Świat bez OC w USA, Australii, Kanady Planuję podroż do………..? 4 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

6 MSZ http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/os trzezenia_dla_podrozujacych Definicja Terroryzmu w OWU, Wyłączenia odpowiedzialności Terroryzm 5 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

7 . W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o terroryzm odpowiedzialność …….. ustaje po 5 dniach, licząc od daty nagłego wystąpienia w danym kraju pierwszych aktów terroryzmu, niespodziewanej wojny, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, do których doszło na terytorium danego kraju. ……….. nie odpowiada za szkody, jeżeli w ciągu 90 dni przed datą rozpoczęcia ochrony w danym kraju występowały akty terroryzmu, wojna, działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty, do których doszło na terytorium danego kraju. Terroryzm Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

8 Choroba Przewlekła Ciąża Wyłączenia OWU Zdrowie 6 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

9 NAGŁEZACHOROWANIE– rozstrój zdrowia, który powstał w sposób nagły i niepowiązany z wcześniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeśli przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej u chorego nie została zdiagnozowana choroba układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze albo choroba wieńcowa), cukrzyca lub zaburzenia lipidowe; Zdrowie Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

10 NAGŁE ZACHOROWANIE - choroba, która wystąpiła w czasie podróży zagranicznej w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły i wymagająca zasięgnięcia natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej z powodu zagrożenia życia lub zdrowia w razie jej odroczenia. Udar mózgu i zawał mięśnia serca nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli u Ubezpieczonego przed zawarciem Umowy ubezpieczenia zdiagnozowano chorobę układu sercowo-naczyniowego ( np. nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, miażdżycę), cukrzycę lub zaburzenia lipidowe. Zdrowie Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

11 Indywidualny Grupowy Rodzinny Podróże służbowe „Open” Rodzaj wyjazdu 7 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

12 Wypoczynek Praca - Fizyczna - Umysłowa ( podwyższone ryzyka) - Wolontariat Sport ( dyscyplina) - Rekreacyjny - Ryzykowny, Ekstremalny Sport ( sposób uprawiania) - Uprawiany rekreacyjnie - Uprawiany wyczynowo, zawodowo Cel wyjazdu 8 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

13 Koszty Leczenia Pomoc Assistance ( MOTO,HOME, PET, BUSINESS,) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Podróży Ubezpieczenie Kontynuacji Leczenia Zniesienie Udziału Własnego, w Wynajętym Samochodzie, Osobisty Asystent Zakres ochrony 9 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

14 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Limity sum ubezpieczenia Alkohol Ograniczenia 10 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

15 Warianty - PAKIET - PAKIET z możliwością modyfikacji SU - Indywidualny zakres ( SU i ryzyka ) Zawarcie Umowy - Forma tradycyjna papierowa - E-oferta Oświadczenie ( dane, zapoznanie się z OWU i akceptacja) Ochrona - Opłacenie Składki - Karencje Oferty Towarzystw Ubezpieczeń 11 Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

16 Paweł Łaszcz Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. www.tdfpolska.pl pawel.laszcz@tdfpolska.pl tel. 533 311 877 Kontakt Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa

17


Pobierz ppt "„Pracodawcy Pomorza” Sekcja Finansowo- Ubezpieczeniowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google