Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Występowanie chromu i jego otrzymywanie, - -Właściwości chemiczne chromu i jego związków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Występowanie chromu i jego otrzymywanie, - -Właściwości chemiczne chromu i jego związków."— Zapis prezentacji:

1 - Występowanie chromu i jego otrzymywanie, - -Właściwości chemiczne chromu i jego związków

2  W przyrodzie występuje tylko w postaci związanej, ważniejsze minerały: Chromit – FeCr 2 O 4 Krokoit – PbCrO 4

3  1. Aluminotermia (wyjaśnienie procesu znajduje się w prezentacji dotyczącej manganu) FeCr 2 O 4 + 2Al  2Cr + FeO + Al 2 O 3  2. Redukcja chromitu węglem FeCr 2 O 4 + 2C  2Cr + Fe + 2CO 2  Elektroliza wodnych roztworów soli chromu +III  3. Metal twardy, srebrzystobiały, błyszczący z niebieskim odcieniem  1. Aluminotermia (wyjaśnienie procesu znajduje się w prezentacji dotyczącej manganu) FeCr 2 O 4 + 2Al  2Cr + FeO + Al 2 O 3  2. Redukcja chromitu węglem FeCr 2 O 4 + 2C  2Cr + Fe + 2CO 2  Elektroliza wodnych roztworów soli chromu +III  3. Metal twardy, srebrzystobiały, błyszczący z niebieskim odcieniem

4

5  1. Pasywacja w reakcji z tlenem 4Cr + 3O 2  2Cr 2 O 3 (tlenek barwy zielonej)  2. W podwyższonej temperaturze reaguje z siarką i fluorowcami  3. Reaguje z kwasami HCl i rozcieńczonym H 2 SO 4 z wydzieleniem wodoru  4. Ulega pasywacji w obecności stężonych kwasów utleniających (HNO 3, H 2 SO 4 ), powstaje warstewka Cr 2 O 3  1. Pasywacja w reakcji z tlenem 4Cr + 3O 2  2Cr 2 O 3 (tlenek barwy zielonej)  2. W podwyższonej temperaturze reaguje z siarką i fluorowcami  3. Reaguje z kwasami HCl i rozcieńczonym H 2 SO 4 z wydzieleniem wodoru  4. Ulega pasywacji w obecności stężonych kwasów utleniających (HNO 3, H 2 SO 4 ), powstaje warstewka Cr 2 O 3

6  1. Chrom na +II jest silnym reduktorem 4CrCl 2 + 4HCl + O 2  4CrCl 3 + 2H 2 O (niebieski) (czerwono-fioletowy)  Rozkład wody w warunkach beztlenowych 2CrCl 2 + 2H 2 O  CrCl 2 OH + H 2 (fioletowo-zielony)  2. Chrom na +VI jest silnym utleniaczem K 2 Cr 2 O 7 + 3Na 2 SO 3 + 4H 2 SO 4  3Na 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 4H 2 O (fioletowo-zielony) CrO 3 + 2NH 3  N 2 + 3H 2 O + Cr 2 O 3  1. Chrom na +II jest silnym reduktorem 4CrCl 2 + 4HCl + O 2  4CrCl 3 + 2H 2 O (niebieski) (czerwono-fioletowy)  Rozkład wody w warunkach beztlenowych 2CrCl 2 + 2H 2 O  CrCl 2 OH + H 2 (fioletowo-zielony)  2. Chrom na +VI jest silnym utleniaczem K 2 Cr 2 O 7 + 3Na 2 SO 3 + 4H 2 SO 4  3Na 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 4H 2 O (fioletowo-zielony) CrO 3 + 2NH 3  N 2 + 3H 2 O + Cr 2 O 3

7  Właściwości zmieniają się wraz ze zmianą stopnia utlenienia:  na +II jest zasadowy  na +III ma charakter amfoteryczny  na najwyższym +VI ma charakter kwasowy  Właściwości zmieniają się wraz ze zmianą stopnia utlenienia:  na +II jest zasadowy  na +III ma charakter amfoteryczny  na najwyższym +VI ma charakter kwasowy

8  1. CrO – czarny, Cr(OH) 2 – ciemnobrunatny; związki o właściwościach zasadowych, nierozpuszczalne w wodzie  Otrzymywanie: CrCl 2 + 2NaOH  Cr(OH) 2 + 2Na + + 2Cl - Cr(OH) 2  CrO + H 2 O (ogrzewanie) (wodne roztwory zawierające Cr 2+ mają barwę niebieską)  2. Cr 2 O 3 – zielony, Cr(OH) 3 – szarozielony; związki o właściwościach amfoterycznych, nierozpuszczalne w wodzie Cr(OH) 3 + 3HCl  CrCl 3 + 3H 2 O Cr(OH) 3 + NaOH  Na + + [Cr(OH) 4 ] - Cr(OH) 3 + 3NaOH  3Na + + [Cr(OH) 6 ] 3-  Otrzymywanie Cr(OH) 3 : CrCl 3 + 3NH 3. H 2 O  Cr(OH) 3 + 3NH 4 + + 3Cl - Cr 2 O 3 : 2Cr(OH) 3  Cr 2 O 3 + 3H 2 O (ogrzewanie)  1. CrO – czarny, Cr(OH) 2 – ciemnobrunatny; związki o właściwościach zasadowych, nierozpuszczalne w wodzie  Otrzymywanie: CrCl 2 + 2NaOH  Cr(OH) 2 + 2Na + + 2Cl - Cr(OH) 2  CrO + H 2 O (ogrzewanie) (wodne roztwory zawierające Cr 2+ mają barwę niebieską)  2. Cr 2 O 3 – zielony, Cr(OH) 3 – szarozielony; związki o właściwościach amfoterycznych, nierozpuszczalne w wodzie Cr(OH) 3 + 3HCl  CrCl 3 + 3H 2 O Cr(OH) 3 + NaOH  Na + + [Cr(OH) 4 ] - Cr(OH) 3 + 3NaOH  3Na + + [Cr(OH) 6 ] 3-  Otrzymywanie Cr(OH) 3 : CrCl 3 + 3NH 3. H 2 O  Cr(OH) 3 + 3NH 4 + + 3Cl - Cr 2 O 3 : 2Cr(OH) 3  Cr 2 O 3 + 3H 2 O (ogrzewanie)

9 Cr 2 (SO 4 ) 3 różowej  1. Cr 2 (SO 4 ) 3 – barwy różowej w roztworze wodnym tworzy dwa kompleksy o różnej barwie  [Cr(H 2 O) 4 (SO 4 ) 4 ] + - barwa zielona  [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ - brawa filetowa  2. CrCl 3 – brawa czerwono-fioletowa w wodnych roztworach tworzy trzy kompleksy o różnych barwach  [Cr(H 2 O) 4 Cl 2 ] + - ciemnozielony  [Cr(H 2 O) 5 Cl] 2+ - jasnozielony  [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ - szafirowo-fioletowy Cr 2 (SO 4 ) 3 różowej  1. Cr 2 (SO 4 ) 3 – barwy różowej w roztworze wodnym tworzy dwa kompleksy o różnej barwie  [Cr(H 2 O) 4 (SO 4 ) 4 ] + - barwa zielona  [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ - brawa filetowa  2. CrCl 3 – brawa czerwono-fioletowa w wodnych roztworach tworzy trzy kompleksy o różnych barwach  [Cr(H 2 O) 4 Cl 2 ] + - ciemnozielony  [Cr(H 2 O) 5 Cl] 2+ - jasnozielony  [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ - szafirowo-fioletowy

10 CiemnozielonyJasnozielonySzarofioletowy Cl + H 2 O Cl Cr H 2 O OH 2 OH 2 [Cr(H 2 O) 4 Cl 2 ] + OH 2 2+ H 2 O Cl Cr H 2 O OH 2 OH 2 [Cr(H 2 O) 5 Cl] 2+ OH 2 3+ H 2 O OH 2 Cr H 2 O OH 2 OH 2 [Cr(H 2 O) 6 ] 3+

11 pomarańczowo-czerwony  3. CrO 3 – pomarańczowo-czerwony - ma właściwości kwasowe CrO 3 + H 2 O  H 2 CrO 4 (kwas chromowy(VI) kwas chromowy(VI) kwas dichromowy(VI)  W środowisku kwasowym (H + ) kwas chromowy(VI) przechodzi w kwas dichromowy(VI)  2H 2 CrO 4  H 2 Cr 2 O 7 + H 2 O chromiany(VI) żółtą  Sole chromiany(VI) mają barwę żółtą dichromiany(VI) pomarańczową  Sole dichromiany(VI) mają barwę pomarańczową są trwałe w środowisku  Aniony Cr 2 O 7 2+ są trwałe w środowisku kwasowym 2CrO 4 2- + 2H +  Cr 2 O 7 2- + H 2 O 2CrO 4 2- + 2H +  Cr 2 O 7 2- + H 2 O są trwałe w środowisku  Aniony CrO 4 2- są trwałe w środowisku zasadowym Cr 2 O 7 2- + 2OH -  2CrO 4 2- + H 2 O Cr 2 O 7 2- + 2OH -  2CrO 4 2- + H 2 O pomarańczowo-czerwony  3. CrO 3 – pomarańczowo-czerwony - ma właściwości kwasowe CrO 3 + H 2 O  H 2 CrO 4 (kwas chromowy(VI) kwas chromowy(VI) kwas dichromowy(VI)  W środowisku kwasowym (H + ) kwas chromowy(VI) przechodzi w kwas dichromowy(VI)  2H 2 CrO 4  H 2 Cr 2 O 7 + H 2 O chromiany(VI) żółtą  Sole chromiany(VI) mają barwę żółtą dichromiany(VI) pomarańczową  Sole dichromiany(VI) mają barwę pomarańczową są trwałe w środowisku  Aniony Cr 2 O 7 2+ są trwałe w środowisku kwasowym 2CrO 4 2- + 2H +  Cr 2 O 7 2- + H 2 O 2CrO 4 2- + 2H +  Cr 2 O 7 2- + H 2 O są trwałe w środowisku  Aniony CrO 4 2- są trwałe w środowisku zasadowym Cr 2 O 7 2- + 2OH -  2CrO 4 2- + H 2 O Cr 2 O 7 2- + 2OH -  2CrO 4 2- + H 2 O

12 Stopień utlenienia Cr H 2 SO 4 VI KOH utleniacz KOH reduktor H 2 SO 4 III H 2 SO 4 utleniacz H 2 SO 4 utleniacz O 2 II H 2 SO 4 reduktor 0 CrO 4 2- Cr 2 O 7 2- Cr 2 (SO 4 ) 3 Cr 2 O 3 CrSO 4 Cr


Pobierz ppt "- Występowanie chromu i jego otrzymywanie, - -Właściwości chemiczne chromu i jego związków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google