Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeniesienie współrzędnych Czyli jak wykorzystywać punkty niedostępne I i II klasy do nawiązania osnowy III klasy i pomiarowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeniesienie współrzędnych Czyli jak wykorzystywać punkty niedostępne I i II klasy do nawiązania osnowy III klasy i pomiarowej."— Zapis prezentacji:

1 Przeniesienie współrzędnych Czyli jak wykorzystywać punkty niedostępne I i II klasy do nawiązania osnowy III klasy i pomiarowej

2 Nawiązanie do punktu niedostępnego P didi αiαi ? PP M P, M – punkty nawiązania PP – punkt potrzebny

3 Co zmierzyć ? P b αiαi PP M P, M – punkty nawiązania PP – jeżeli punkt ten zastabilizujemy trwale będzie po obliczeniu punktem przeniesienia współrzędnych α β γ Mierzymy: α, β, γ, b z zależności trygonometrycznych obliczymy elementy nawiązania

4 Punkty przeniesienia współrzędnych są zakładane po pomiarze i wyrównaniu sieci I lub II klasy Konstrukcja pomiarowa jest niezależna od pomiarów wykonanych wcześniej w sieci Punkt przeniesienia powinien umożliwić nawiązanie pełne ciągów poligonowych (kątowe i liniowe) sieci niższej klasy (instrukcja G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” ) Odległość do punktu macierzystego powinna być mniejsza niż 500 m (instrukcja G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” ) Kąt pionowy pod jakim celujemy z punktu konstrukcji przeniesienia na punkt macierzysty nie powinien przekraczać 40 g Punkt przeniesienia powinien być wyznaczony z kontrolą (por. zagadnienie: błąd wyznaczenia poprawki mimośrodowej kierunku) Punkt przeniesienia otrzymuje rangę punktu macierzystego, co oznacza, że błąd siatki przeniesienia nie powinien przekraczać 1/3 jego błędu położenia (por. zagadnienie: błąd wyznaczenia poprawki mimośrodowej kierunku)

5 Konstrukcja siatki przeniesienia P b1b1 PP M P- punkt macierzysty M, R – punkty kierunkowe A, B – punkty pomocnicze α1α1 β1β1 γMγM Mierzymy: α, β, γ, b Liczymy: d, A P-PP β2β2 α2α2 b2b2 γRγR d A B R L PM L PR A P-PP εMεM εRεR φMφM φRφR

6 Inne konstrukcje siatki przeniesienia P b1b1 PP M P- punkt macierzysty M, R – punkty kierunkowe A, B – punkty pomocnicze α1α1 β1β1 γMγM Mierzymy: α, β, γ, b Liczymy: d, A P-PP β2β2 α2α2 b2b2 γRγR d A B R

7 Wyznaczenie długości boku przeniesienia za pomocą dalmierza mierzącego bez reflektora (np. Leica TC407 Power) P PP Mierzymy: d b, 2 φ Liczymy: d d dbdb 2φ r d=d b + d b φ cc /ρ cc d Długość d powinna być zredukowana na poziom odniesienia oraz odwzorowanie musi być zapewniona jednorodność skali Jest to wzór przybliżony – dociekliwi niech wyprowadzą wzór scisły

8 Przykład 1 Rzeszów: Punkt 873 to punkt II klasy, punkt p.p.87301 to punkt przeniesienia współrzędnych

9 Przykład 2 Rzeszów : Punkt 881 to punkt II klasy, punkt p.p.88101 znajduje się przy bramie zamkowej


Pobierz ppt "Przeniesienie współrzędnych Czyli jak wykorzystywać punkty niedostępne I i II klasy do nawiązania osnowy III klasy i pomiarowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google