Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeniesienie współrzędnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeniesienie współrzędnych"— Zapis prezentacji:

1 Przeniesienie współrzędnych
Czyli jak wykorzystywać punkty niedostępne I i II klasy do nawiązania osnowy III klasy i pomiarowej

2 Nawiązanie do punktu niedostępnego
M ? di PP αi P, M – punkty nawiązania PP – punkt potrzebny

3 Co zmierzyć ? P M γ β α Mierzymy:α, β, γ, b z zależności trygonometrycznych obliczymy elementy nawiązania b PP αi P, M – punkty nawiązania PP – jeżeli punkt ten zastabilizujemy trwale będzie po obliczeniu punktem przeniesienia współrzędnych

4 Punkty przeniesienia współrzędnych są zakładane po pomiarze i wyrównaniu sieci I lub II klasy
Konstrukcja pomiarowa jest niezależna od pomiarów wykonanych wcześniej w sieci Punkt przeniesienia powinien umożliwić nawiązanie pełne ciągów poligonowych (kątowe i liniowe) sieci niższej klasy Odległość do punktu macierzystego powinna być mniejsza niż 500 m (instrukcja G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” ) Kąt pionowy pod jakim celujemy z punktu konstrukcji przeniesienia na punkt macierzysty nie powinien przekraczać 40g Punkt przeniesienia powinien być wyznaczony z kontrolą Punkt przeniesienia otrzymuje rangę punktu macierzystego, co oznacza, że błąd siatki przeniesienia nie powinien przekraczać 1/3 jego błędu położenia (por. zagadnienie: błąd wyznaczenia poprawki mimośrodowej kierunku)

5 Konstrukcja siatki przeniesienia
AP-PP LPM εM P M φM LPR φR εR d R α2 B β2 b2 γM γR α1 β1 A b1 PP Mierzymy:α, β, γ, b Liczymy: d, AP-PP P- punkt macierzysty M, R – punkty kierunkowe A, B – punkty pomocnicze Konstrukcja siatki przeniesienia

6 Inne konstrukcje siatki przeniesienia
d A R α1 α2 B b1 β2 b2 β1 γR γM Mierzymy:α, β, γ, b Liczymy: d, AP-PP PP P- punkt macierzysty M, R – punkty kierunkowe A, B – punkty pomocnicze M

7 Wyznaczenie długości boku przeniesienia za pomocą dalmierza mierzącego bez reflektora (np. Leica TC407 Power) P r d Mierzymy: db, 2φ Liczymy: d db Długość d powinna być zredukowana na poziom odniesienia oraz odwzorowanie musi być zapewniona jednorodność skali d=db+ db φcc/ρcc d Jest to wzór przybliżony – dociekliwi niech wyprowadzą wzór scisły PP

8 Przykład 1 Rzeszów: Punkt 873 to punkt II klasy, punkt p. p
Przykład 1 Rzeszów: Punkt 873 to punkt II klasy, punkt p.p to punkt przeniesienia współrzędnych

9 Przykład 2 Rzeszów : Punkt 881 to punkt II klasy, punkt p. p
Przykład 2 Rzeszów : Punkt 881 to punkt II klasy, punkt p.p znajduje się przy bramie zamkowej


Pobierz ppt "Przeniesienie współrzędnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google