Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIGURY GEOMETRYCZNE Pracę wykonali : Adam Nikodem Maksym Wróbel Bartłomiej Kaleta Szata graficzna i efekty: Adam Nikodem Materiały: Maksym Wróbel Bartłomiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIGURY GEOMETRYCZNE Pracę wykonali : Adam Nikodem Maksym Wróbel Bartłomiej Kaleta Szata graficzna i efekty: Adam Nikodem Materiały: Maksym Wróbel Bartłomiej."— Zapis prezentacji:

1

2 FIGURY GEOMETRYCZNE Pracę wykonali : Adam Nikodem Maksym Wróbel Bartłomiej Kaleta Szata graficzna i efekty: Adam Nikodem Materiały: Maksym Wróbel Bartłomiej Kaleta Program: Open Office

3 Rysowanie figur geometrycznych W kolejnych slajdach pokażemy jak rysuje się podstawowe figury. Zaprezentujemy:  Kwadrat  Prostokąt  Okrąg Zapraszam do obejrzenia!!!!

4 Rysunek kwadratu Za pomocą ilustracji pokażemy jak narysować kwadrat.:  Najpierw rysujemy linię prostą  Cyrklem odmierzamy długość podstawy  Tą samą „szerokością” cyrkla rysujemy tzw. łuki, aby wyznaczyć prostą prostopadłą do podstawy  Na powstałej prostej odmierzamy długość boku  Cyrklem o rozwartości boku kwadratu zakreślamy dwa łuki  Łączymy miejsce przecięcia łuków z pozostałymi końcami boków

5 Rysunek okręgu

6 Obliczanie obwodów figur CO TO JEST OBWÓD?? Obwód jest to długość krzywej będącej brzegiem danej figury płaskiej. TABELKA ZAWIERAJĄCA WZORY NA OBLICZANIE OBWODÓW: Figura Obwód (O=) Prostokąt 2(a+b) Trójkąt różnobocznya+b+c Trójkąt równoramienny2a +b Trójkąt równoboczny3a Trapeza+b+c+d Koło2 π r

7 Obliczanie pól figur CO TO JEST POLE FIGURY?? Pole figury jest to nieujemna liczba rzeczywista przyporządkowana w sposób jednoznaczny pewnym figurom geometrycznym TABELKA ZAWIERAJĄCA WZORY NA OBLICZANIE PÓL Figura Pole (P=) Prostokątab Trójkąt różnoboczny½ a * h Trójkąt równoramienny½ a * h Trójkąt równoboczny-------- Trapez½(a+b)h Koło π r 2

8 Wielokąt opisany na okręgu WIELOKĄT OPISANY NA OKRĘGU

9 Cechy przystawania trójkątów CECHY PRZYSTAWANIA TRÓJKĄTÓW: Cechy przystawania trójkątów, są to warunki konieczne i wystarczające, jakie muszą być spełnione, aby dwa trójkąty były przystające. Istnieją trzy cechy przystawania trójkątów. Dwa trójkąty są przystające, jeżeli jest spełniony jeden z poniższych warunków:  boki Δ ABC są równe odpowiednim bokom Δ A'B'C' (bbb)  dwa boki Δ ABC i kąt między nimi zawarty są odpowiednio równe dwóm bokom Δ A'B'C' i kątowi między niemu zawartemu (bkb)  jeden bok i dwa przy nim leżące kąty Δ ABC są odpowiednio równe bokowi i leżącym przy nim kątom Δ A'B'C' (kbk)

10 Wielokąt wpisany w okrąg WIELOKĄT WPISANY W OKRĄG

11 Twierdzenie Pitagorasa TREŚĆ TWIERDZENIA PITAGORASA W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

12 Twierdzenie Pitagorasa CIEKAWOSTKI W starożytności funkcjonowało podobne sformułowanie twierdzenia Pitagorasa: Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego równa jest polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej tego trójkąta. Autorem twierdzenia Pitagorasa nie jest bynajmniej sam Pitagoras – znane było już wcześniej, ale to on właśnie podał pełny jego dowód. Prawdziwe jest również twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa: jeśli w pewnym trójkącie suma kwadratów długości dwóch jego boków jest równa kwadratowi długości trzeciego boku, to trójkąt ten jest trójkątem prostokątny

13 Figury podobne

14 Źródła Encyklopedia Matematyczna Podręcznik Matematyka 2001


Pobierz ppt "FIGURY GEOMETRYCZNE Pracę wykonali : Adam Nikodem Maksym Wróbel Bartłomiej Kaleta Szata graficzna i efekty: Adam Nikodem Materiały: Maksym Wróbel Bartłomiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google