Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ KLASA MUNDUROWA” (2016/2017 – 2018/2019) . A tak to się zaczęło……..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ KLASA MUNDUROWA” (2016/2017 – 2018/2019) . A tak to się zaczęło…….."— Zapis prezentacji:

1 „ KLASA MUNDUROWA” (2016/2017 – 2018/2019) 

2 A tak to się zaczęło……..

3 Potrzeby i zainteresowania uczniów klas szóstych SP (badania ankietowe 2014-2016)  Badaniem objęto 4 okoliczne szkoły podstawowe: SP 30, SP31, SP 28, SP 24  Łączna ilość uczniów objętych badaniem ankietowym w latach 2014 2016 to 406 osób  Kwestionariusz ankiety składał się z 5 pytań dotyczących m.in.: zainteresowań uczniów, ilości godzin jakie uczniowie są gotowi poświęcić na realizację dodatkowych zajęć w tygodniu i soboty, rodzajów i form zajęć pozalekcyjnych

4 Potrzeby i zainteresowania uczniów klas szóstych SP (badania ankietowe 2014-2016) Jedno z najważniejszych pytań zadanych respondentom brzmiało: 1. Czy chciałbyś/chciałabyś w nowej szkole uczyć się w klasie: a. sportowej (siatkówka, piłka nożna, badminton) b. mundurowej (samoobrona, pierwsza pomoc, musztra, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, wycieczki surwiwalowe) c. językowej (zwiększona ilość zajęć z j. angielskiego) d. informatycznej (część lekcji z różnych przedmiotów realizowana w pracowni informatycznej) e. artystycznej (dodatkowe zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne) f. innej (napisz, w jakiej)

5 Potrzeby i zainteresowania uczniów klas szóstych SP (badania ankietowe 2014-2016)

6 Średnia deklarowana ilość godzin przeznaczanych na realizację zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych  W tygodniu – 2 godziny  W soboty – 1 godzina

7 Kropka nad „i”…………………

8 Wizyta uczniów G24 w siedzibie 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu

9 Program innowacji „Klasa Mundurowa”

10 Czas trwania. Dla kogo? 1. Termin realizacji: od 01.09.2016r. przez cały cykl kształcenia, tj. do końca roku szkolnego 2018/2019 2. absolwenci szkoły podstawowej, zapisani do klasy I „a” (dziewczęta i chłopcy), którzy:  Marzą o podjęciu dalszej nauki, studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, miejskiej.  Chcą spędzić 3 lata maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, musztry, wspinaczki, pokonywania przeszkód terenowych itp.  Chcą nauczyć się dyscypliny, porządku i odpowiedzialności.  Pragną nabyć umiejętności działania w trudnych warunkach terenowych.  Chcą pokonać strach ucząc się samoobrony.

11 Cele szczegółowe:  rozwijanie i promowanie postaw altruistycznych, patriotycznych i pro-obronnych,  stworzenie uczniom szansy poznania specyfiki służby w służbach mundurowych,  wzbudzanie zainteresowania pracą w służbach mundurowych,  rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku,  zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa,  wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczanych celów

12 Rodzaje zajęć wpisujące się w program „Klasy Mundurowej”  etyka zawodową w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna); zasady służby;  podstawowa terminologia wojskowa, policyjna i strażacka w języku angielskim oraz niemieckim;  wiadomościami z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego;  pierwsza pomoc przedmedyczna;  topografia i terenoznawstwo;  samoobrona;  testy sprawnościowe

13 Realizowanie programu odbywać się będzie w trakcie:  zajęć dydaktycznych w szkole,  prowadzenia zajęć w terenie,  wycieczek przedmiotowych,  manewrów ratowniczych  zajęć sprawnościowych (samoobrona, wspinaczka)  zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych,  spotkań z przedstawicielami służb mundurowych  udziału w dniach otwartych koszar, Szkoły Policji w Katowicach oraz innych ważnych uroczystościach

14 Partnerzy i organizatorzy zajęć…..

15 Jednostka patronacka 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu

16 Partnerzy:  Komenda Miejska Policji w Zabrzu  Straż Miejska w Zabrzu  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

17 Partnerzy:  Europejska Federacja Yoshikan Aikido


Pobierz ppt "„ KLASA MUNDUROWA” (2016/2017 – 2018/2019) . A tak to się zaczęło…….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google