Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A chcemy dowiedzieć się za unijne pieniądze dr Małgorzata Wiśniewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A chcemy dowiedzieć się za unijne pieniądze dr Małgorzata Wiśniewska."— Zapis prezentacji:

1 a chcemy dowiedzieć się za unijne pieniądze dr Małgorzata Wiśniewska

2   wprowadzenie  ochrona zdrowia w Polsce – wstęp  fundusze unijne dla zdrowia  obserwacja, ocena, wnioski  podsumowanie III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Plan wystąpienia

3   infrastruktura  profilaktyka  kadry  pieniądze  nauka III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Ochrona zdrowia system ochrony zdrowia

4   badania ewaluacyjne  ocena KE III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Ochrona zdrowia w okresie

5  III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń

6   Umowa Partnerstwa  Policy paper III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Ochrona zdrowia w okresie

7  III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Kto dokonuje ocen? Co jest oceniane? Ministerstwo Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Narodowy Fundusz Zdrowia Uczelnie medyczne Niezależni eksperci Jednostki Samorządu Terytorialnego Najwyższa Izba Kontroli jakość ? system? projekty? rozwiązania? koszty? procedury?

8   Udzielanie świadczeń w ochronie zdrowia jest działalnością produkcyjną, przy czym najczęstszym wynikiem tej produkcji jest usługa. nakłady / proces / wyniki / efekt zdrowotny III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Działania zdrowotne

9   Wskaźniki nakładów  Wskaźniki aktywności  Wskaźniki wyników działania  Wskaźniki efektów zdrowotnych - w kategoriach niepieniężnych - w kategoriach pieniężnych  Wskaźniki efektywności technicznej, produkcyjnej i alokacyjnej III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Wskaźniki zdrowotne

10   Ocena dobrostanu (GUS)  WHOQOL-100 (WHOQOL-BREF) III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Wskaźniki jakości życia

11   HALE (wcześniej DALE)  EHCI III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Wskaźniki oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych

12   ilość danych  potrzeby poszczególnych grup interesu: - świadczeniodawcy - płatnicy - przemysł - pacjenci - naukowcy - inni III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Co nie jest oceniane?

13   Jak zmierzyć zdrowie i życie?  Czy pomiar w kategoriach pieniężnych jest satysfakcjonujący? III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Efekty zdrowotne

14   Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Ustalenia PP III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Mapy potrzeb zdrowotnych

15   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata „IZ RPO zapewnia, że rezultaty i produkty wdrożenia RPZ zostaną poddane ewaluacji. Ewaluacja może zostać przeprowadzona na poziomie regionalnym przez IZ RPO albo może zostać zrealizowana w ramach ewaluacji realizowanej z poziomu krajowego, jeżeli tematyka RPZ została w niej uwzględniona.” III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Co dodatkowo będzie oceniane?

16   „Od początku jest organizowany, planowany i wdrażany w sposób umożliwiający ocenę jego działania i wyników.” AOTMiT III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Zasady tworzenia RPZ

17   Czy potrafimy rozmawiać o kosztach w ochronie zdrowia? emocje etyka empatia III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń Na zakończenie

18  Dziękuję za uwagę dr Małgorzata Wiśniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna Toruń


Pobierz ppt "A chcemy dowiedzieć się za unijne pieniądze dr Małgorzata Wiśniewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google