Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typow ą portugalsk ą potraw ą jednogarnkow ą jest caldeirada. Jest to typowa potrawa rybna, a jej ostateczny sk ł ad zale ż y od pomys ł owo ś ci gospodyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typow ą portugalsk ą potraw ą jednogarnkow ą jest caldeirada. Jest to typowa potrawa rybna, a jej ostateczny sk ł ad zale ż y od pomys ł owo ś ci gospodyni."— Zapis prezentacji:

1

2 Typow ą portugalsk ą potraw ą jednogarnkow ą jest caldeirada. Jest to typowa potrawa rybna, a jej ostateczny sk ł ad zale ż y od pomys ł owo ś ci gospodyni. Na pewno musi by ć dorsz, dobrze je ś li łą cz ą si ę ze sob ą ryby t ł uste i chudsze, mniej i bardziej mi ę siste. Pastel de nata, czyli babeczka z ciasta francuskiego wype ł niona ś mietankowo- budyniowym nadzieniem. Pastel de nata mo ż na kupi ć w ka ż dej portugalskiej kawiarni. Ale absolutnie najlepsze, oryginalnie pochodzi z cukierni w Belém w Lizbonie, a dok ł adna receptura produkcji ukrywana jest z powodzeniem od ponad 150 lat. Babeczki te podawane s ą zazwyczaj ciep ł e, posypane cukrem pudrem i cynamonem.

3 Dorsz Bacalhau - podstawa wielu tradycyjnych portugalskich potraw jest bacalhau czyli solony i suszony dorsz. W ł a ś nie dlatego cz ę sto mówi si ę, ż e Portugalczycy posiadaj ą inny przepis na bacalhau na ka ż dy dzie ń roku, a niektórzy twierdz ą nawet, ż e istnieje ponad 1000 sposobow na przyrzadzenie suszonego dorsza. Caldo verde - uznawana jest za potraw ę regionaln ą praktycznie w ka ż dym zak ą tku Portugalii. W poszczególnych regionach smakuje troch ę inaczej, ale niezmiennie jest niezb ę dn ą pozycj ą w menu ka ż dej szanuj ą cej si ę portugalskiej restauracji. Jej g ł ównym sk ł adnikiem nie s ą pyszne ryby czy s ł ynna portugalska wieprzowina a zielona kapusta.

4 Porto Ruby – s ł odkie, czerwone wino. Butelkuje si ę je po oko ł o dwóch latach le ż akowania w d ę bowych beczkach. Cz ę sto wino z jednego rocznika miesza si ę z innym rocznikiem (kupa ż ). Do porto Ruby zalicza si ę Vintage i Dated. Ruby jest rodzajem porto o najni ż szej jako ś ci. Arroz doce- ten tradycyjny i popularny portugalski deser jest prosty w przygotowaniu. Odpowiedni ry ż gotowany jest z mlekiem, mas ł em, ż ó ł tkami i cukrem. Z nutk ą cytrusów (startej skórki cytryny), posypany cynamonem jest dobrym pomys ł em na zwie ń czenie posi ł ku.

5

6

7 PREZENTACJ Ę PRZYGOTOWA Ł A GRUPA „TROPICAL” : PATRYCJA WÓJCIK OLA MIKO Ł AJCZYK KLAUDIA KUDE Ł KA EWA POCIASK


Pobierz ppt "Typow ą portugalsk ą potraw ą jednogarnkow ą jest caldeirada. Jest to typowa potrawa rybna, a jej ostateczny sk ł ad zale ż y od pomys ł owo ś ci gospodyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google